Klope vám exekútor na dvere?

Pán Juraj si pred dôchodkom kúpil auto. Nestihol ho splatiť, nakoľko s ním firma rozviazala pracovný pomer a on sa už nedokázal opätovne zamestnať. Začal poberať predčasný starobný dôchodok, z ktorého však nevedel zaplatiť všetky výdavky spojené s bývaním a splátkami na auto. Riešenie hľadal…

Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov    Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia :-).  Teraz už jednoduchšie o čo vlastne ide? Chceli by ste mať v spálni svojich piatich susedov? A k tomu…