Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov    Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia :-).  Teraz už jednoduchšie o čo vlastne ide? Chceli by ste mať v spálni svojich piatich susedov? A k tomu…