Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby “Bratislava – Staré Mesto”

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby “Bratislava – Staré Mesto”

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby V tomto seriáli Vám, milí čitatelia, prinášame informácie o činnosti poskytovateľov, ktorí sa zapojili do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska. Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Národný projekt Podpora opatrovateľskej…

Národný projekt  Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej aj „NP PVSSKIKÚ“ alebo „projekt“) vo všetkých samosprávnych…