10. medzinárodná konferencia o kvalite

logo_caf_bocne

Generálna riaditeľka FSR Alena Bašistová sa zúčastnila 10. medzinárodnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, ktorá sa konala 3. decembra 2013 v hoteli Tatra v Bratislave.

logo_NCSRK_zlepsenie_CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality dňa 3. decembra 2013 zorganizoval 10. ročník medzinárodnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, FÓRUM KVALITY VO VEREJNEJ SPRÁVE – Využitie modelov kvality na zvýšenie efektivity riadenia.

Na konferencii sa odborníci z rôznych oblastí verejnej správy, samosprávy, zdravotníctva a sociálnych služieb podelili o svoje skúsenosti a vedomosti, ktoré získali implementáciou systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách. Ťažiskovou témou bola implementácia modelu CAF v organizáciách verejnej správy ako jedného z najefektívnejších modelov manažérstva kvality určeného pre verejnú správu.

Generálna riaditeľka FSR Alena Bašistová a manažérka kvality Mária Nezvalová sa podelili so skúsenosťami s implementáciou modelu CAF, ktorý vnímajú ako možný nástroj zlepšovania a zvyšovania výkonnosti organizácie a zamestnancov.

10.konf_o_Q_2_small 10.konf_o_Q_3_small