Aktuálne výzvy

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 – výzva zameraná na podporu lokálnych stratégií komplexného prístupu, posledné kolo je otvorené pre všetkých žiadateľov, ide o podporu tvorby pracovných miest

Prebieha hodnotiaci proces v rámci posledného štvrtého kola podania žiadostí o NFP. Predchádzajúce kolo je na schválení priebehu hodnotiaceho procesu.

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 – toto je výzva  zameraná na rómske občianske hliadky a iné opatrenia v rámci sociálno-právnej ochrany a sociálnej pomoci

Prvé kolo je na schválení priebehu hodnotiaceho procesu na RO.

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 – výzva zameraná na podporu terénnej sociálnej práce v obciach

Prvé kolo je na schválení priebehu hodnotiaceho procesu na RO  – toho času čakáme na poverenie pána ministra na možnosť začať zazmluvňovať.

Kód výzvy Od Do Alokácia €
OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 I. kolo 28.09.2012 27.11.2012 5 706 481
OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 II. kolo 28.11.2012 31.12.2012
OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 III. Kolo 01.01.2013 02.10.2013
OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 IV. kolo 03.10.2013 31.10.2013
OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 I. kolo 27.12.2012 28.02.2013 4 737 322
OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 II. kolo 01.03.2013 31.05.2013
OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 III. Kolo 01.06.2013 18.11.2013
OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 I. kolo 22.03.2013 10.06.2013 4 000 000
OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 II. kolo 11.06.2013 29.11.2013