Ekonomické modely v „službách“ sociálnej politiky

Voľba preferencií a ľudské správanie sa Autorom ekonomického prístupu pohľadu na život, prostredníctvom ktorého môžeme analyzovať sociálne problémy v širokých oblastiach života, je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary S. Becker (* 02.12.1930 – † 03.05.2014). Ekonomický pohľad na život a ľudské správanie vychádza…

Rezidenčná segregácia rómskych domácností v Žilinskom kraji*

Úvod do problematiky rezidenčnej segregácie Skúmaniu fenoménu rezidenčnej segregácie sa v zahraničí venuje značná pozornosť už niekoľko desaťročí. Ide o jav vyskytujúci sa v rôznych kultúrach, vrátane tej našej. Segregáciu môžeme vnímať v hodnotovo neutrálnej rovine, kedy ide o určenie miery rozloženia rozmanitých sociálnych…