Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu požiadať o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory

Dňa 09.04.2015 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa konalo prvé zasadnutie prípravného výboru Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktoré slávnostne otvoril minister Ján Richter. „Od komory očakávame veľa pozitívnych vecí. Predovšetkým to, že sa…