Koučovanie v kontexte sociálnej práce. Nutnosť alebo zbytočnosť?

Abstrakt V príspevku sa chceme zamerať na možnosti využitia koučovania v kontexte sociálnej práce. Definujeme a charakterizujeme pojem koučovanie, jeho možné interpretácie a aplikácie. Špecificky sa budeme venovať možnostiam, ktoré koučovanie sociálnym pracovníkom poskytuje ako aj oblastiam, kde sa potenciál koučovania neprekrýva s tradičnými,…