Zo zápisníka terénneho sociálneho pracovníka v Jarovniciach Kynologická ukážka a činnosť policajného zboru SR

Zo zápisníka terénneho sociálneho pracovníka v Jarovniciach Kynologická ukážka a činnosť policajného zboru SR

    Dňa 4. júna 2014 sa v obci Jarovnice pri OcÚ v rámci dňa detí uskutočnila kynologická ukážka a ukážka z činnosti policajného zboru SR. Pozvanie prijali príslušníci kynológie PZ z Krajského riaditeľstva v Prešove a dvaja príslušníci z Obvodného oddelenia v Jarovniciach.       Ukážka…

Zo zápisníka terénneho sociálneho pracovníka v Jarovniciach:  Prednáška – HYGIENA ČLOVEKA

Zo zápisníka terénneho sociálneho pracovníka v Jarovniciach: Prednáška – HYGIENA ČLOVEKA

V dňoch 5. a 7. mája 2014 sa opäť uskutočnili prednášky na ZŠ v Jarovniciach na tému „Drogy a fajčenie“ s PhDr. Natašou Devečkovou a pribudli prednášky s ďalším hosťom z Verejného úradu zdravotníctva v Prešove, s Mgr. Adrianou Haľkovou, ktorá žiakom porozprávala o hygiene človeka.       Pani Mgr.…