Vzdelanie ako jeden z vplyvov na kvalitu sociálnej práce

Anotácia: v príspevku sa zamýšľame nad možnosťami dosahovania vyššej kvality sociálnej práce cestou zvyšovania kvality vzdelávania Kľúčové slová: sociálna práca, vzdelávanie, vplyv na kvalitu Úvod Sociálna práca ako pomáhajúca disciplína zasahuje do životov zraniteľných osôb, rodín a komunít v kríze. Profesionálni…