Brána jazykov otvorená – oživme jazyk ako zdroj identity.

(Účasť na odbornej konferencii, 26.04.2015 – Kremnica)


Dňa 26.04.2016 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici konala odborná konferencia na tému Brána jazykov otvorená – oživme rómsky jazyk ako zdroj identity a Rómsky jazyk – most medzi nami. Na konferencii sa stretli odborníci zo sociálnej oblasti a oblasti vzdelávania  za účelom vyvodenia záverov a odporúčaní pre prax v rámci využitia rómskeho jazyka, ako zdroja identity a ako prostriedku v procese sociálnej inklúzie. Po otvorení konferencie a úvodných príhovoroch boli prezentované príspevky, ktoré sa svojim obsahom dotýkali perspektívy vzdelávania rómskeho jazyka na základných a stredných školách. Prezentujúci hovorili o možnostiach a úlohách rómskeho jazyka v edukačnom procese, o možnostiach a výzvach vzdelávania v rómskom jazyku.

V druhej  časti konferencie vystúpili žiaci Súkromného gymnázia a Súkromnej spojenej školy s literárnym, a hudobno-tanečným predstavením, nasledované prezentáciami súkromných stredných škôl, na ktorých sa vyučuje rómsky jazyk alebo rómske reálie. Prezentovali  svoju činnosť a zhodnotili doposiaľ dosiahnuté výsledky.

V rámci následných diskusných príspevkov konferencie sa preberali perspektívy vyučovania rómskeho jazyka na školách a potrebných legislatívnych zmien, odporúčania a závery dôležité pre rozvoj rómskeho jazyka. Tiež sa diskutovalo o možnostiach výučby rómskeho jazyka na základných a stredných školách, o potrebe neformálneho prístupu k vyučovaniu rómskych žiakov.

Za Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa konferencie zúčastnil Radoslav Feri, regionálny koordinátor národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len NP PVSSKIKÚ), , ktorý sa zapojil do prebiehajúcej diskusie, v rámci ktorej predstavil NP PVSSKIKÚ. Prítomných oboznámil s činnosťou komunitných centier (jednej zo sociálnych služieb, ktorú projekt podporuje). S ohľadom na tému konferencie sa sústredil na opis edukačných skupinových aktivít. Následne vyzval zástupcov jednotlivých škôl k vzájomnej spolupráci, nakoľko komunitné centrum je schopné poskytnúť súčinnosť pri samotnom riešení problémov v procese edukácie Rómov s využitím rómskeho jazyka ako podporného jazyka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.