Časopis

Elektronický časopis „Sociálna spoločnosť“ je populárno-náučný občasník, vychádzajúci podľa aktuálneho diania v organizácii a v oblasti sociálnej práce.

Pomôžte nám časopis zlepšovať!

Poslanie časopisu

Poslaním e-časopisu Sociálna spoločnosť je rozvíjanie aktivít v sociálnej oblasti či už z odborných a vedeckých činností alebo priamo z praxe. Časopis vytvára priestor pre dialóg medzi reprezentantmi sociálnej teórie, praxe a výskumu. Okrem toho sa venuje informáciám o aktivitách IA MPSVR SR (predtým IA ZaSI, FSR), pozornosť je zameraná na vzdelávanie v oblasti sociálnej práce, manažérstvo kvality, zlepšovanie služieb, podporu Benchmarkingu medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, venuje sa aj spoločenskej zodpovednosti, sociálnej intolerancii, rodinnej politike, postaveniu sociálnej práce ako odboru v Slovenskej republike a ďalším témam z oblasti sociálnej práce a politiky.

V časopise sú publikované originálne práce, výskumné štúdie, diskusné príspevky, odborné príspevky, recenzie a iné informácie relevantné pre oblasť sociálnej práce. Možnosť publikovať majú nielen skúsení odborní autori a osobnosti zo Slovenskej a Českej republiky v oblasti sociálnej práce, ale aj začínajúci autori a študenti magisterských a doktorandských programov, terénni sociálni pracovnici, poskytovatelia sociálnych služieb a tiež aj používatelia sociálnych služieb.

Časopis vychádza v elektronickej verzii a má pridelené nasledujúce ISSN: 1339-6722

Šíriť celé číslo alebo väčšiu ucelenú časť časopisu nie je možné bez súhlasu vydavateľa. Copyright k jednotlivým príspevkom je duševným vlastníctvom autorov a ďalšie šírenie textov je možné len s ich súhlasom.