IA MPSVR SR

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, a to v oblasti zameranej…