Manažérstvo kvality

Meranie kvality sociálnych služieb

Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá silno ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých, ťažších životných etapách. Ide predovšetkým o obdobie životného cyklu človeka, kedy je priamo on alebo niektorý z jeho blízkych odkázaný na pomoc systému sociálnych služieb. Rozsah…

Sebehodnocení podle modelu CAF a komunitní plánování v obcích

Dá se sebehodnocení použít na komunitní plánování sociálních služeb? Ve kterých kritériích modelu CAF se komunitní plánování projeví? A jak se může sebehodnocení podle modelu CAF promítnout do komunitního plánování? Ze spojení v názvu příspěvku je možné pořídit mnohem delší seznam podobných…

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Dňa 11. novembra 2013, počas Európskeho týždňa kvality sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu v Historickej budove Národnej rady SR. Za Fond sociálneho rozvoja (FSR) mali česť prevziať z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského,…

Implementácia manažérstva kvality vo Fonde sociálneho rozvoja

Model CAF (Common Assessment Framework) známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality, je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie verejnej správy. Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym…