Z terénu…

Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná

Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná

V rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I,  ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu Operačného programu Ľudské zdroje otvárame nový seriál článkov, v ktorom vám chceme predstaviť ľudí pracujúcich priamo v teréne a ktorí nám pomôžu otvoriť…

Projektový tím NP POS u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Obec Cernina a OZ Familiaris Svit“

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby Projektový tím národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) pravidelne navštevuje zapojených poskytovateľov opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska. V mesiaci august jeho členovia navštívili poskytovateľov na východe Slovenska a to verejného poskytovateľa…

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Bratislava – Staré Mesto“

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Bratislava – Staré Mesto“

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby V tomto seriáli Vám, milí čitatelia, prinášame informácie o činnosti poskytovateľov, ktorí sa zapojili do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska. Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Národný projekt Podpora opatrovateľskej…