Z terénu…

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Bratislava – Staré Mesto“

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Bratislava – Staré Mesto“

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby V tomto seriáli Vám, milí čitatelia, prinášame informácie o činnosti poskytovateľov, ktorí sa zapojili do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska. Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Národný projekt Podpora opatrovateľskej…

Opatrovateľská služba v zariadení Sociálne služby mesta Trenčín

Opatrovateľská služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov a prevádzkované zariadenia opatrovateľskej služby sú v krajskom meste Trenčín zabezpečované aj prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín. Vytvára podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť zameranú na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana umiestneného…