Dobrá prax

Ste šikovní a máte dobré nápady?

Máte zaujímavý a inšpiratívny pracovný alebo vzdelávací program?

Chcete sa podeliť o svoje skúsenosti?

Neváhajte a napíšte o tom!

Pošlite nám svoj príklad dobrej praxe.

Príklady dobrej praxe nám ukazujú, že jestvujú techniky, metódy, procesy, aktivity, ktoré efektívnejšie vedú k daným cieľom ako niektoré iné techniky, metódy atd. Ide o to, že vhodné postupy, spôsoby hodnotenia, overovania a požadované výstupy môžu byť vyriešené s minimálnym rizikom a s menším počtom nepredvídateľných komplikácií.

Príklady dobrej praxe je možné definovať ako účinnejšiu (menej úsilia) a efektívnejšiu (dobré výsledky) cestu k vytýčenému cieľu, založené na opakovateľných postupoch, ktoré sa môžu osvedčiť aj inde a ktoré môže aplikovať väčší počet ľudí.

Cieľom príkladov dobrej praxe je podeliť sa o svoje skúsenosti a výsledky a pomôcť  ďalším pri hľadaní efektívnych postupov, neustálom zlepšovaní sa, ale aj pri riešení každodenných problémov.

Príklady dobrej praxe predstavujú čitateľom netradičné formy práce, aktivity, projekty, nové efektívnejšie formy práce, nové spôsoby hodnotenia, overovania a pod.

Príklady dobrej praxe nie sú riešenia teoretické, hypotetické, ale realizované na podporu efektívneho riadenia na pracovisku.

Redakčný tím

Pomôžte nám časopis zlepšovať!