Letanovce: Čakanie na Novú osadu

V osade Hornádskej kotliny na severnej strane Slovenského raja akoby život zastal. Drevené domce sú tu rovnaké, ako sa stavali pred dvesto a viac rokmi, a rovnako ako vtedy sú bez elektriny a plynu. Vodu si ich obyvatelia nosia zo spoločnej studne. Lesy chránia osadu z juhu a za pekného počasia má jej 850 obyvateľov nádherný výhľad na končiare Tatier. Tunajšie ženy perú v koryte, ako kedysi, pred domom, a po celej osade natiahnuté šnúry s prádlom určujú hranicu súkromia. ,,Obdivujem ich za to, ako v takýchto podmienkach vedia žiť,“ hovorí Klaudia Nemčíková, projektová manažérka z Letanoviec, ktorá od začiatku manažuje aktivity obce v rómskej osade.

K životu komunity patrí, že keď dvaja mladí začnú spolu žiť, postavia im dom. Moderné domácnosti už nie sú z dreva, ale unimobunky spravia tú istú, ak nie lepšiu službu. Osadníci občas chodia cez pole do Letanoviec – do obchodu (deti do školy), alebo na poštu a do úradov resp. namiesto úradov a pošty idú väčšinou do komunitného centra (KC). Idú si po radu, čo s upomienkami, súdnymi oznámeniami, alebo oznámeniami iných úradov. ,,Dá sa povedať, že obyvatelia osady už majú nejaké právne vedomie. Vedia, že keď príde splátka, majú zareagovať a prídu väčšinou sem. Predtým končilo všetko v peci. Tunajší obyvatelia platia – síce po troške – ale splátky väčšinou platia“ hovorí Klaudia Nemčíková. Trochu pesimisticky dodáva – že o tomto je vlastne „ich práca“.

Keď sa však rozhovorí o tom, čo sa v Letanovciach urobilo, odkedy tu v roku 2005 začali s prvým, pilotným projektom terénnej sociálnej práce (TSP), mozaika ich aktivít sa ukazuje v celkom inom svetle. Letanovce realizovali vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia dvakrát po sebe projekt, zameraný na terénnu sociálnu prácu a plánujú sa zapojiť do oboch národných projektov – Terénna sociálna práca aj Komunitné centrá. Do budúcna počítajú s dvomi terénnymi sociálnymi pracovníkmi a dvomi ich asistentmi, ktorí sú priamo z osady. ,,Od začiatku máme filozofiu, aby asistent bol Róm,“ hovorí Klaudia Nemčíková. Prvý z letanovských projektov TSP bola Klaudia Nemčíková predstaviť aj v Bruseli, kde ho na konferencii o úlohe ESF v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ocenili ako príklad dobrej praxe.

V Letanovciach sa postavilo komunitné centrum, kam sa obyvatelia obce naučili chodiť po radu. Tu sa robili rôzne aktivity – s deťmi, alebo mladými ženami, pravidelne sa tu schádzajú záujemcovia na burzy šatstva. Terénni pracovníci asistovali pri rôznych zdravotných aktivitách – napríklad na očkovaní. Venovali sa deťom, pomáhali mladým matkám i starým, chorým, alebo postihnutým, často v zanedbanom zdravotnom stave. „Snažili sme sa, aby maloleté matky dostali peniaze pre svoje deti. Toto treba zložito vychodiť po úradoch, sami sme sa to museli naučiť,“ hovorí.
Klaudia Nemčíková si spomína napríklad aj na akciu čistenia potoka v osade, pri ktorej sa odviezlo trikrát 30 ton odpadu. ,,Dvadsaťpäť ľudí pracovalo, po skončení tam nebol ani papierik,“ hovorí. Zaujímavé bolo aj zorganizovanie predškolského vzdelávania. „Dva roky sme tvrdo bojovali, aby sme aspoň tých pätnásť detí z osady dostali do škôlky. Robili sme výberové konanie na dievčatá, ktoré by ich sem každé ráno dokázali doviesť, predtým som ja sama chodila do osady každé ráno, s píšťalkou, ako policajt som ich zvolávala a posadila do autobusu,“ hovorí.
Projekt s predškolským vzdelávaním nemal dlhé trvanie a podľa Klaudie Nemčíkovej je niekedy veľmi náročné motivovať obyvateľov osady, že vzdelanie je pre nich dôležité. Život plynie pre nich vo vnútri osady a väčšina z nich nepozná inú prácu ako aktivačné práce v obci. Teraz si do KC chodí denne po náradie 40 obyvateľov osady, aby sa zapojili do akcie „jarné upratovanie“.

Špecialitou osady, ktorej obyvatelia patria k obci Letanovce je, že pozostáva z nelegálnych obydlí na súkromných pozemkoch, patriacich ku katastru Spišské Tomášovce, ktoré sú zároveň chráneným územím. K zavŕšeniu snahy obce Letanovce osadu presťahovať do 2,5 kilometra vzdialenej lokality Strelník, kde sa stavia nová osada od roku 2004, chýba už iba veľmi malý krôčik. Byty nižšieho štandardu už stoja skolaudované – a budú stáť neobývané dovtedy, kým obec nenájde finančný zdroj na ich napojenie na energetické siete. Aj keď aktivity TSP financované prostredníctvom FSR sa nevzťahujú k projektu výstavby, Klaudia Nemčíková a jej ostatní kolegovia by veľmi radi už videli osadu presťahovanú. „Veci by sa posunuli. Teraz ich darmo učíme hygiene, keď nemajú doma vodu. Darmo hovoríme deťom, aby sa učili, keď sa u nich večer doma nesvieti. Veľmi by som si želala, aby sa nová osada dostavala!“ hovorí.

Fotogaléria