IA ZaSI na JobExpo 2014

Priestory výstaviska Agrokomplex v Nitre 29. apríla 2014 už po štvrtýkrát otvorili brány najväčšiemu veľtrhu pracovných príležitostí v Slovenskej republike – Job Expo 2014, organizovanému Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasťou podujatia bola aj 16. medzinárodná burza práce – European Job Days 2014 a 22. ročník prezentačnej a predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2014. V rámci tohoročného veľtrhu práce sa v pavilóne M1 prezentovalo viac ako sto slovenských zamestnávateľov a v pavilóne M2 viac ako tridsať zahraničných zamestnávateľov. Zamestnávatelia ponúkali ľuďom hľadajúcim prácu alebo túžiacim po zmene vo svojom profesijnom zameraní niekoľko tisíc voľných pracovných miest v Slovenskej republike a v zahraničí. Okrem bohatej ponuky pracovných miest bola účastníkom výstavy Job Expo 2014 odporučená aj možnosť participácie na sprievodných podujatiach realizovaných v pavilóne M3, v ktorom kvalifikovaní odborní pracovníci poskytovali pracovno – právne poradenstvo, kariérové poradenstvo, poradenstvo pri začatí podnikania a informácie občanom so zdravotným postihnutím. Účastníci veľtrhu si vo vybraných výstavných stánkoch mohli otestovať aj svoje počítačové zručnosti, úroveň znalosti cudzích jazykov a u profesionálov z oblasti personalistiky sa mohli dozvedieť ako si správne pripraviť žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a motivačný list. V pavilóne M3 našli účastníci aj informačný stánok Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR), ladený do farieb Európskej únie, ako aj Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Publicistka a projektoví manažéri sekcie riadenia Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci MPSVR SR, publicistky Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) a Národných projektov IA ZaSI poskytovali v tomto informačnom stánku účastníkom výstavy informácie ohľadom voľných pracovných pozícií vytvorených v rámci Národných projektov IA ZaSI. Záujemcom o  pracovné pozície boli poskytnuté individuálne konzultácie, počas ktorých účastníci prejavili záujem najmä o voľné pracovné pozície v rámci Národného projektu Komunitné centrá – koordinátor KC, odborný pracovník poverený riadením KC, odborný pracovník KC, pracovník KC. V rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby prejavili záujem o pracovné pozície – finančný manažér, manažér pre monitorovanie, hodnotenie a publicitu, kontrolór výkonu opatrovateľskej služby, opatrovateľ a v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb účastníci prejavili záujem o pozície lektorov a odborných hodnotiteľov v rôznych oblastiach. Počas týchto konzultácií zamestnanci sekcie riadenia ESF MPSVR SR a zamestnanci IAZaSI rozdali účastníkom za jednotlivé projekty letáky, z ktorých sa účastníci mohli dozvedieť o požiadavkách na jednotlivé pracovné pozície, mzdových podmienkach, ako aj o miestach výkonu práce v rámci jednotlivých voľných pracovných pozícií. V rámci veľtrhu sa v informačnom stánku MPSVR SR realizoval aj dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie povedomia o ESF. Dotazník pozostával zo šiestich otázok zameraných na zistenie či sú účastníci veľtrhu oboznámení s tým pre koho je ESF určený, komu je finančná pomoc z ESF poskytovaná, akou formou sa pomoc z ESF poskytuje a kto vyhlasuje výzvu o možnosti čerpania finančných prostriedkov z ESF v rámci OP ZaSI. Za celú dobu trvania podujatia – Job Expo 2014 bolo zozbieraných 400 vyplnených dotazníkov, 38 životopisov, rozdaných 400 informačných letákov, ako aj propagačných materiálov s logom Európskej únie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.