Implementácia manažérstva kvality vo Fonde sociálneho rozvoja

logo_caf_bocneModel CAF (Common Assessment Framework) známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality, je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie verejnej správy. Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte.

Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali orientovať na rozvíjanie kvality organizácie, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa. Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy. Zavedenie modelu CAF ako systému hodnotenia manažérstva kvality organizácie v Slovenskej republike prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti celej štátnej správy. Súčasne je výrazom celkového dynamického rozvoja krajiny.

Cieľom implementácie komplexného manažérstva kvality formou modelu CAF vo Fonde sociálneho rozvoja (FSR) je zefektívniť riadenie činností v organizácii, stať sa klientsky orientovanou organizáciou, zmeniť prístup, postoj k  jednotlivým činnostiam, organizačnú kultúru FSR a trvale zlepšovať svoje činnosti na základe podnetov všetkých zainteresovaných strán.

imk_fsr_001Prvé školenie  členov CAF tímu s názvom Model CAF verzia 2013 sa uskutočnilo v januári 2013, na ktorom bola zamestnancom FSR predstavená filozofia modelu CAF, jeho poslanie a možné prínosy pre organizáciu, ako i objasnenie jednotlivých kritérií.

imk_fsr_002Na februárovom stretnutí CAF tímu sa schválilo vypracovanie SWOT analýzy. Zložili sa skupiny zamestnancov z jednotlivých odborov a oddelení FSR a tie pripravili SWOT analýzu formou brainstormingu. Každá skupina prezentovala SWOT analýzu a  analyzovala jednotlivé faktory silných a slabých stránok v internom prostredí, príležitostiach a ohrozeniach v externom prostredí. Následne zástupcovia jednotlivých organizačných jednotiek FSR (členovia CAF tímu) odprezentovali návrhy SWOT analýzy za jednotlivé oddelenia. Uvedené návrhy boli podkladom k vypracovaniu celkovej SWOT analýzy za FSR. Táto bola podkladom k vypracovaniu samohodnotiacej správy, ktorá bola zaslaná Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2013 (NCSRK). Na základe výsledkov z posúdenia samohodnotiacej správy FSR bola organizácia na prvom zasadnutí hodnotiteľskej komisie NCSRK odporučená do finále súťaže NCSRK 2013.

imk_fsr_00320. augusta 2013 sa uskutočnilo vo FSR posúdenie organizácie tímom nezávislých externých posudzovateľov súťaže NCSRK za účasti generálnej riaditeľky Aleny Bašistovej, CAF tímu FSR a zástupcu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR. Posúdenie na mieste trvalo jeden deň od 9:00 h do 17:00 h. Zo zistených výsledkov z posúdenia na mieste posudzovatelia vypracovali Spätnú správu z posúdenia na mieste.

Na septembrovom zasadnutí hodnotiteľskej komisie súťaže NCSRK v súlade so štatútom súťaže a na základe výsledkov z posúdenia na mieste vo FSR rozhodla, že FSR získava Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora). Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2013 o 17.00 h v Historickej budove Národnej rady SR.

_MG_1773logo_NCSRK_zlepsenie_CAF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.