Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásila Výzvu č.1 pre komunitné centrá na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlásila dňa 16.09.2014 Výzvu č.1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá (Výzva č.1). Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity (MRK) prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.

Výzva č. 1 je určená pre Prevádzkovateľov KC, ktorí pre sociálne vylúčené skupiny alebo pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity vykonávali, vykonávajú alebo budú vykonávať sociálne služby, odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra (aktivity KC). Do tejto Výzvy č.1 sa môžu zapojiť Prevádzkovatelia KC s právnou subjektivitou: obec, nezisková organizácia, cirkevná organizácia a ďalej na základe splnenia podmienok uvedených vo Výzve č. 1. Oprávnenými miestami realizácie aktivít KC sú všetky samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Prevádzkovatelia KC sa budú môcť do NP KC v rámci Výzvy č. 1 zapájať do 31.01.2015, a to prostredníctvom vyplnenia elektronickej Žiadosti na zapojenie sa do NP KC uverejnenej na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014/ziadost-prevadzkovatela-kc-o-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-komunitne-centra

Po zapojení sa do NP KC budú komunitné centrá podporené prostredníctvom:

  • transferov na mzdové výdavky zamestnancov KC,
  • výpočtovej techniky,
  • základného interiérového vybavenia KC,
  • materiálu pre prácu s cieľovou skupinou,
  • zabezpečenia vzdelávania zamestnancov KC,
  • koordinačnej a supervíznej podpory zo strany IA ZaSI a iných inštitúcií.

IA ZaSI, ktorá je prijímateľom nenávratného finančného príspevku na realizáciu NP KC, chce do NP KC zapojiť 120 komunitných centier, v ktorých chce podporiť tvorbu novovytvorených pracovných miest a zároveň podporiť kvalifikačný rozvoj zamestnancov komunitných centier podporených z NP KC. Tieto všetky aktivity budú mať za následok zvýšenie počtu poskytovania primeraných, dostupných a kvalitných služieb sociálne vylúčeným obyvateľom alebo obyvateľom ohrozených sociálnym vylúčením, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov, ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.

Bližšie informácie o Výzve č.1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do NP KC nájdete na webovej stránke: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/ako-sa-zapojit2

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!

projektový tím NP KC
e-mail: npkc@iazasi.gov.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.