Ísť ďalej … (alebo ako v projekte NP DI pracujeme s komunitou)

Pre to, aby sme prijali nové a možno na prvý pohľad neisté veci, je treba dosť času, uvažovania, zamýšľania sa, kalkulovania. Nie vždy sa nám podarí byť v okamihu akceptačnými. Veď, v povahe človeka je prirodzené pochybovať a overovať skúsenosťou. Pre to, aby sme medzi seba prijali ľudí, ktorí sa nám spočiatku javia ako iní, je treba rovnako čas, vysvetlenie, empatiu. Treba pracovať a presviedčať okolie, že aj keď sa veci javia na prvý pohľad ako jasné, nakoniec nás skutočnosť môže (príjemne) prekvapiť.

V rámci Národného projektu Podpora procesu transformácie a deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb (ďalej NP DI) sa snažíme o aktívnu prácu s komunitou. Práve jej úlohou bude v budúcnosti prijať a začleniť ľudí s postihnutím. Tak, ako my ostatní, aj oni potrebujú cítiť, že sú niekde doma. Že sa majú na koho v prípade potreby, alebo len tak v rámci priateľskej interakcie obrátiť. Že sa v okolí nájde niekto, kto pomôže, poradí, kto zasiahne vo chvíli, keď to nebudeme môcť my. Jednoducho povedané, všetci túžime po tom, „niekam zapadnúť a byť niečoho súčasťou“.

IMG_1065

Od februára dodnes sa uskutočnilo viac ako 30 rôznych komunitných akcií a stretnutí, ktorých cieľom bolo práve vysvetľovať a búrať pomyselné bariéry. Z hľadiska cieľovej skupiny, pre ktorú boli určené, ich môžeme rozdeliť na pomyselné dve skupiny – pre laickú a odbornú verejnosť. Do prvej skupiny pritom patria okrem budúcich susedov, predstaviteľov obcí a miest, dôležitých mienkotvorných ľudí v regióne aj školáci a predškoláci. Tam predsa musíme začať. Do druhej skupiny sme zaradili miestnych odborníkov zo sociálnej oblasti, oblasti zamestnávania, pracovníkov na Úradoch práce, VÚC a predstaviteľov ďalších, predovšetkým neziskových organizácií pôsobiacich v regióne. Je potrebné zachytiť existujúce a fungujúce komunitné služby, pretože deinštitucionalizácia je bez nich neuskutočniteľná. Najdôležitejšími akciami pre odbornú verejnosť boli 2 uskutočnené konferencie: 26. mája v priestoroch starej budovy banky v Žiline konferenciu zameranú na PCP (Plánovanie zamerané na človeka) a 16. júna v priestoroch Cirkevného centra voľného času v Snine konferenciu zameranú na individuálne plánovanie a aktivizáciu prijímateľa.

IMG_1094

 

Stretnutie priateľov a priaznivcov Plánovania zameraného na človeka (PCP) v Žiline, 26/5/2015

V podnetnom prostredí starej zrekonštruovanej budovy sa zišlo viac ako 100 ľudí. Neboli len pasívnymi poslucháčmi ale počas dňa sa striedali vo workshopoch. Hovorili len výnimoční ľudia – často klienti – alebo, ako vždy podotkne môj kamarát Marcel z Osadného, „prijímatelia“. Spolu so zamestnancami – poskytovateľmi rozoberali svoje individuálne plány, pokroky a poukazovali v nich na efektívne využitie nástrojov PCP v praxi. Ako s nimi vieme pracovať v sociálnych službách – komunitných ale do určitého stupňa aj v pobytových zariadeniach. Ako s nimi dokonca vieme pracovať v bežnom živote.

Často krát ich v určitej forme používame, a ani to netušíme, pritom stačí len aktívnejšie vnímať svoje rozhodnutia, podnety k nim a intuíciu, ktorá nás vedie. S absolvovaným vzdelávaním v PCP potom prichádza uvedomenie si, precitnutie a ešte oveľa efektívnejšie využívanie nástrojov v praxi. Robia predsa život, starostlivosť, prácu jednoduchšími, a predovšetkým pre človeka, s ktorým pracujeme, viac naplnenými.

Napríklad Marcel, ktorého som už spomenula. Spolu so svojou kľúčovou osobou (koordinátorkou individuálneho plánu) viedli jeden z workshopov. Marcel hovoril sám, úprimne ale hlasno, o svojom živote. O nových výzvach, ktoré ho čakajú, keď odíde z veľkej budovy zariadenia do svojho bývania. Marcel už pozná, čo to znamená bývať v inštitúcii – prešiel od detského domova až po ZSS a istý čas býval aj u svojej rodiny, kde zistil, že má brata. Po skúsenostiach, ktoré takto získal, vie s určitosťou povedať, čo by chcel – bývať v domčeku, s priateľmi v dedine, kde to pozná. Marcel je úžasná duša – dnes rozváža v dedine obedy, pred časom pomáhal jednej staršej pani. Susedská výpomoc zrazu znamenala viac: pre Marcela učenie sa zručnostiam bežného života, ktoré dovtedy nepoznal, pestovaniu vzťahov. Od „starkej“ sa naučil rúbať drevo, postarať sa o zvieratá, obrobiť pôdu, nachystať veci v kuchyni. No a starkej zas vynahrádzal rodinu rozutekanú po svete a bol jej predĺženou rukou tam, kde už sama nevládala. Všetky tieto zážitky si Marcel v sebe nesie dodnes. Bez zaváhania hovorí, kde a ako chce bývať, žiť. A nemá problém viesť o tom odborný workshop. Vystúpiť pred hŕbou zvedavých ľudí, bez prejavenej trémy, úzkosti, skrátka profesionálne a bez problémov. Otvorene si priznajme, kto z nás by to takto na počkanie dokázal?

A aj o tom je efektívne vyžívanie PCP, individuálneho plánovania, podporovaného rozhodovania a ďalších metód, ktoré pomáhajú ľuďom s akýmkoľvek hendikepom vyrovnať sa a v mnohých ohľadoch predbehnúť nás ostatných.

Odborná diskusia v Snine na konferencii Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých

Konferencia s názvom Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby určite zaujala. Spolu s CSS Zátišie Osadné sme pozývali 80 ľudí. Nakoniec nás bolo 120. V otvorenom a príjemnom prostredí Cirkevného centra voľného času v Snine sa nám aj vďaka podpore mesta Snina, PSK a ďalších zainteresovaných podarilo uskutočniť praktickú konferenciu, kde sa po úvodných odborných prednáškach aktívne pracovalo vo viacerých workshopoch, ktoré facilitovali experti, lektori a špecialisti z NP DI ale aj zamestnanci CSS Zátišie.

DSC_0024

Najväčší záujem bol o tému individuálneho plánovania, jeho ukotvenia v zákone, kontroly a o prepojenie sociálnych služieb so službami zamestnanosti.

IMG_1081

 No čo je najdôležitejšie, prišli a boli s nami aj ľudia, o ktorých sa rozprávame často poza ich chrbát. Sprievodnou akciou ku konferencii boli návštevy drevárskej firmy, kaderníčky, kozmetičky, nákupy, cukráreň a pizzeria, aktivity v pobočke Matice Slovenskej. Obyvatelia z CSS sa k nám pridali a cez obed prebiehala medzi všetkými zúčastnenými bez rozdielov živá diskusia.

IMG_1061

 Počas oboch akcií bolo úžasné sledovať, ako sa odrazu stierajú inak na Slovensku často zveličované rozdiely medzi nami. My už dávno vieme, že ak človek s postihnutím dostane aspoň minimálnu šancu na rovnaký prístup ako my ostatní, často krát predbehne nielen naše očakávania, očakávania ľudí, ktorí sa o neho denne „starajú“, no kľúčové je, že prekvapí okolie, ktoré o ňom predtým nevedelo alebo pochybovalo. Preto, ak by niekedy ktokoľvek hľadal dobrých a pohotových rečníkov, určite vám budeme vedieť poradiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.