Keď robím dobro inému, zlepšujem si svoju dušu

Keď robím dobro inému, zlepšujem si svoju dušu

 Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej, obec Spišský Hrhov, Ľudia a perspektíva, o.z. z Krompách a Združenie Pre lepší život, o.z., ktoré pôsobí v obciach Kecerovce a Rankovce navštívil v uplynulých dňoch generálny riaditeľ IA MPSVR SR Ing. Martin Ružička spolu so svojimi zamestnancami.  Zámerom bolo zmapovať aktuálny stav sociálnych podnikov v lokalitách, ktoré dlhodobo touto formou podporujú zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, ľudí zo segregovaných lokalít, resp. zvyšujú šancu na zamestnanie sa v marginalizovaných rómskych komunitách. V súvislosti so Zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, pripravuje MPSVR SR prostredníctvom Implementačnej agentúry  MPSVR SR sériu podporných nástrojov, ktoré majú podporiť naštartovanie segmentu sociálnej ekonomiky v nových legislatívnych podmienkach a významne podporiť sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín na pracovnom trhu.

 

Združenie mladých Rómov, Valaská

Združenie mladých Rómov na Slovensku je mimovládna organizácia založená v roku 1999, ktorá pracuje na začlenení Rómov a nerómov do spoločnosti. Usilujú sa o zníženie nezamestnanosti medzi rómskym obyvateľstvom a ďalšími znevýhodnenými skupinami a prispieva k lepšiemu spolunažívaniu rómskych a nerómskych obyvateľov. Riaditeľ združenia Ivan Mako nás previedol zrekonštruovanými priestormi. Hneď na začiatku podnikania nakúpili profesionálne práčky. „Dokážu fungovať 24hodín denne. K tomu však ešte musíme dobudovať mangľovňu,“ a ukazuje na jamu a holé tehly.  Zakladajú si na kvalite a osobnom prístupe k zákazníkom. Postupne získavajú zákazky, ktoré sa snažia dlhodobo udržať. Zamestnávajú cca 25 ľudí, ktorí najprv prišli ako aktivační pracovníci alebo na dobrovoľnícku službu cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a osvedčili sa. S dochádzkou problém nemajú. Môžu sa pochváliť aj dobrou zamestnanosťou ľudí po odchode od nich na voľnom trhu práce. „Budujeme multifunkčné centrum, nielen práčovňu. Poskytujeme sociálne poradenstvo pre ľudí zo segregovaných oblastí, rozbiehame terénnu sociálnu prácu, dovzdelávame a na druhej strane robíme osvetu, projekty a šírime dobrú prax v sociálnom podnikaní,“ dokresľuje p. Mako.

20180214_145332

Foto: Riaditeľ Združenia mladých Rómov, p. Mako v práčovni.

20180214_151129

Foto: Budúca mangľovňa

Obec Spišský Hrhov

Obec, ktorá je nielen Dedinou roka 2007, 2015, rovnako bola ocenená v súťaži Európska cena obnovy dediny, ale je aj vzorom v obecnom sociálnom podnikaní na Slovensku. Začínali s výrobou zámkovej dlažby. Postupne sa menia a prispôsobujú požiadavkám obce a okolia (technológia na asfaltovanie ciest, požičovňa lešenia, stavebných strojov a náradia, drevárska výroba, stavebné, vodoinštalatérske a elektrikárske práce). Ako nám povedal p. Michal Smetanka, poslanec obce: „Radi sa podelíme o skúsenosti a praktické rady. Chodilo nám sem už tak veľa ľudí, že sme vytvorili tréningové centrum sociálneho podnikania, kde poskytujeme rôzne druhy kurzov.“ V Spišskom Hrhove je sociálne podnikanie v súlade s trhom a darí sa tam 54 podnikateľským subjektom (živnostníkom, aj firmám).  V Spišskom Hrhove bola pred dvanástimi rokmi medzi Rómami stopercentná nezamestnanosť, dnes  majú v obci cca 8% nezamestnanosť. „Nik tu nemá nič zadarmo. Každý musí priložiť ruku k dielu. Čo však starosta nedopustí sú nelegálne stavby. To tu v obci nemáme. Za 10 rokov  sme odpredali takmer  500 stavebných pozemkov aj s inžinierskymi sieťami,“ dopĺňa Smetanka.

20180215_112311

20180215_122010

Foto: Generálny riaditeľ IA MPSVR SR Martin Ružička a Michal Smetanka

 

Ľudia a perspektíva, Krompachy

Občianske združenie vybudované nadšencami. Z chátrajúcej budovy bývalého múzea bez okien a  strechy postupnými krokmi budujú komplexné centrum tak, aby priestory využili tak na  prevádzku sociálneho podniku, ako aj na komunitné centrum. Vzniklo tu aj elokované pracovisko Stredného spojeného odborného učilišťa, kde sa môžu mladí vyučiť.

Prvotný základ pre posun človeka je práca. Presviedčali podnikateľov, aby k nim presunuli výrobu. Dnes tu vyrábajú cez 500 druhov ističov, zástrčky, vypínače.

Bez sociálnej práce a nazveme to tútorstva aj po odchode od nás by to nešlo,“ objasňuje Imrich Holečko, riaditeľ občianskeho združenia.  Adaptačný proces jednotlivých klientov je rôzny – 3 mesiace až rok. „Fluktuácia je u nás nulová. Môžu piť kávu, aj fajčiť. Musia však urobiť 60% dennej normy v 100% kvalite. A funguje to“, usmieva sa Holečko. Počas 2 rokov prešlo ich dielňami cez 70 ľudí. Zároveň fungujú ako inkubátor pre okolité firmy a ľudia, ktorí prešli ich dielňami si nachádzajú prácu o čosi jednoduchšie. „Začiatky boli ťažké, ale dnes si vyberáme. Komunitný pracovník pozná celú rodinu. Pomáhame rodičom, motivujeme deti do školy. Jedno bez druhého nefunguje. Príklady dobrej praxe sú dobré, ale potrebujeme väčšiu variabilitu, aby sme požiadavky mohli napasovať na konkrétnu komunitu a podmienky obce,“ upozorňuje Imrich Holečko.

20180215_132935

Foto: Riaditeľ občianskeho združenia, Imrich Holečko, zástupcovia SSOŠ, komunitní pracovníci

 20180215_143922 Foto: Ľudia a perspektíva, Krompachy a zástupcovia IA MPSVR SR

 

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce

Poslednou zastávkou bola obec Rankovce, kde je majorita minoritou. V obci žije približne 865 obyvateľov, z čoho približne 706 tvoria Rómovia. Majú dobré skúsenosti so svojpomocnou výstavbou domov, na ktoré si klienti sporia minimálne 1 rok. Terénni sociálni pracovníci spolupracujú s organizáciou Projekt DOM.ov a Združením PRE LEPŠÍ ŽIVOT z Rankoviec. Projekt DOM.ov podporuje výstavbu domov pre rodiny, ktoré prijali zodpovednosť za financovanie vlastného bývania a vytvára podmienky pre svojpomocnú výstavbu. Tieto rodiny si dokážu nasporiť (minimálne 50 eur mesačne po dobu jedného roka) a následne získať pôžičku od banky na stavebný materiál. „Stavba domu si vyžaduje úplnú mobilizáciu síl a zdrojov chudobnej rodiny. Nesmú mať exekúcie,“ objasňuje p. Pecha zo Združenia PRE LEPŠÍ ŽIVOT. Za rok si jedna rodina priemerne nasporí 600 eur, ktoré sa prostredníctvom obce vyplatia majiteľom pozemkov. V sporiacom programe majú v súčasnosti v Rankovciach 14 klientov.

Zároveň v rámci sociálneho podnikania vytvorili malú výrobňu Ekobriket (lacné palivo, vyrobené z dostupných odpadových materiálov ako je papier, drevená štiepka a pod.) Jeden balík obsahuje 8 brikiet, predávajú ho za 50 centov a rodine vystačí na navarenie cca 4 kompletných obedov. Tento rok starosta Luniku IX odkúpil 8 000 ks ekobriekt pre osadu Mašličkovo.

20180216_110722

Foto:Kecerovce, výrobňa Ekobriket

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT rovnako ako iné subjekty neostáva pri jednej činnosti. V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi obce, komunitnými centrami, vytvárajú komplexný systém podporných služieb, čo prináša úspechy. Pracujú s mládežou a každý rok ich vysielajú na medzinárodné výmeny v rámci programu Erazmus+. Pre samosprávy, mimovládne organizácie alebo školy organizujú vzdelávanie k tvorbe malých sociálnych podnikov. Pre záujemcov zabezpečujú vzdelávanie v oblasti tvorby biznis plánov, poskytujú poradenstvo a realizujú experimentálne projekty rozvíjajúce konkrétne podnikateľské zámery.

20180216_123847

Foto: Zástupcovia Združenia pre lepší život v Rankovciach a IA MPSVR SR

20180216_122350

Foto: Budúce domy v Rankovciach

 

Pýtate sa prečo to všetko robia?

Možno je odpoveď jednoduchá. Ako uviedol starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký: „Keď robím dobro inému, zlepšujem si svoju dušu .“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.