Komunitné centrá pomáhajú aj za hranicami Slovenska

Jedným z prvých prevádzkovateľov, ktorí sa zapojili do Národného projektu Komunitné centrá, je Gréckokatolícka charita (GKCH) Prešov. Jej korene siahajú až do novembra roku 1947, kedy bola biskupom Pavlom Petrom Gojdičom zriadená ako diecézna pobočka Ústrednej Charity na Slovensku. V roku 1996 nadobudla právnu formu ako účelové zriadenie cirkvi, združené v konfederácii Slovenskej katolíckej charity. Od svojho vzniku sa snaží o činorodú službu orientovanú na potrebu všetkých ľudí a ich potrebu spoznať svoju dôstojnosť, hodnotu, a na ich základe sa slobodne prejaviť a realizovať. Svoju činnosť zameriava na komplexnú starostlivosť o spoločensky vyčlenené skupiny (Rómovia, osoby bez domova a v zariadeniach sociálnych služieb, závislí, ľudia v nepriaznivej životnej situácii, osoby zo zdravotnými komplikáciami), osoby postihnuté živelnými pohromami a rodiny v núdzi. Už samotné slovo „charita“ pochádza z latinského slova „caritas“ a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne pomáha.

Transport humanitárnej pomoci

Transport humanitárnej pomoci

Zamestnanci centra si svoju kvalifikáciu a zručnosti kultivujú mimo iného aj procesom supervízie. V uplynulom roku táto pokračovala využitím metódy Aktívneho sociálneho učenia, nadviazanou na obsahy vzdelávacích aktivít absolvovaných v predchádzajúcich rokoch. Boli využité poznatky z kvalitatívnej analýzy, spracovanej na základe osobných výpovedí zamestnancov o jej účelnosti.

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity

Pri práci s komunitou stavá GKCH na Princípoch sociálnej náuky cirkvy, teda na princípe dôstojnosti ľudskej osoby, solidarity a subsidiarity, na princípe spoločenského dobra, s využitím poznatkov sociálnej práce, humanitárnej a rozvojovej pomoci, pedagogiky, psychológie, teológie a komunitného plánovania. V rámci svojej činnosti plní celé spektrum funkcií, či už riadiacu, koordinačnú a projektovo-koncepčnú, až po vzdelávaciu, ekonomickú a personálnu. Zastrešuje domáce i medzinárodné kontakty, koordináciu humanitárnej pomoci.

Odovzdávanie humanitárnej pomoci v Donecku

Odovzdávanie humanitárnej pomoci v Donecku

Sociálne služby charity zastrešujú: Centrum poradenských služieb, útulky a nocľahárne, kde je osobám v núdzi poskytnutá strecha and hlavou, možnosť osobnej hygieny, ako aj možnosť prania a žehlenia šatstva. Taktiež je to redakcia časopisu „Cesta“ a treba spomenúť aj Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu (KAHAN) ako súčasť Resocializačného systému „Cesta k domovu“ na reintegráciu osôb závislých od návykových látok a osôb bez domova.

Podujatie Deň abstinencie a zdravého života

Podujatie Deň abstinencie a zdravého života

Zdravotnícke služby zabezpečuje charita pomocou svojej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS Charitas).

Vzdelávacie služby realizujú školiace pracoviská v súčinnosti s Prešovskou univerzitou, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Ich súčasťou je tiež pastoračná prax a sprostredkovanie Au-pair pobytov v Nemecku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.