Komunitné centrum Khamoro v Národnom projekte Komunitné centrá

Mesto Myjava, ako prevádzkovateľ Komunitného centra Khamoro, sa od 1. 1. 2015 zapojilo do Národného projektu Komunitné centrá. Od tohto dátumu som začala v tomto komunitnom centre pracovať spoločne s dvoma kolegyňami. Veľkým prínosom je, že jedna z nich (PKC – pracovník komunitného centra) má už takmer pätnásťročnú prax v takejto práci.

SAM_7577

Klientmi nášho komunitného centra sú predovšetkým obyvatelia mestskej ubytovne na Trokanovej ulici v Myjave, pri ktorej sa komunitné centrum nachádza. Väčšina z nich je rómskej národnosti, mnohí sú sociálne odkázaní. Ja a moja mladšia kolegyňa (OPKC – odborný pracovník komunitného centra) sme si postupne zvykali na špecifickú mentalitu a správanie týchto ľudí. Snažíme sa vedomosti a zručnosti nadobudnuté v živote i v škole využiť na to, aby sme týmto ľuďom pomáhali.

OPKC a ja poskytujeme našim klientom sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Najčastejšie ide o písomnú, telefonickú či e-mailovú komunikáciu s rôznymi inštitúciami a úradmi. K 30. septembru 2015 sme mali 89 klientskych spisov a 48 účastníkov (vrátane detí, ktoré sú vedené v klientskych spisoch svojich rodičov).

SAM_9821

V komunitnom centre organizujeme mnoho pravidelných i nepravidelných skupinových aktivít, väčšinou ich je vyše sedemdesiat za mesiac. Pre predškolákov a ich mamičky je  určený Predškolský klub a Klub matiek s deťmi, kde si deti osvojujú rôzne zručnosti a vedomosti, ktoré budú neskôr potrebovať, keď nastúpia do školy. Deti zo všetkého najradšej vyfarbujú  rôzne obrázky, majú radi i básničky a pesničky. Mamičky sa zase vzdelávajú, ako komunikovať s deťmi, hrať sa s nimi, pracovať s nimi a riešiť rôzne vzťahové problémy.

SAM_7274

Pre školopovinné deti  je určená skupinová aktivita Príprava a vysvetlenie učiva na vyučovanie. Jej realizácia nie je jednoduchá z toho dôvodu, že sa jej zúčastňujú deti z II. Základnej školy i zo Špeciálnej základnej školy v Myjave a z rôznych ročníkov. Zásluhou  našej práce sa úspešne podarilo zaradiť deti do materskej školy a tiež sa zlepšila školská dochádzka a prospech detí v základným školách. Medzi preventívne aktivity rátame rôzne odborné besedy (napr. s finančným poradcom, s psychiatričkou či s vedúcou Úseku zamestnanosti na ÚPSVaR v Myjave) a tiež upratovanie a čistenie okolia mestskej ubytovne a Komunitného centra Khamoro.

SAM_7052

OPKC vedie počas školského roka pravidelnú skupinovú aktivitu Pohybové hry, ktorá sa koná každý pondelok v telocvični II. Základnej školy v Myjave. Najobľúbenejším športom je jednoznačne futbal. Uskutočňujeme i voľnočasové aktivity pre deti i dospelých. Okrem rôznych spoločenských hier a hier detí v detskom kútiku či na ihriskách sem rátame i rôzne výtvarné aktivity (Tvorivé dielne), turistiku, návštevy kúpaliska, výstav, varenie s deťmi…

SAM_0692

Obľúbenými aktivitami, ktoré organizuje a vedie PKC, sú: „Varíme, pečieme“, kde sa klienti učia nielen receptúry prípravy pokrmov, ale i to ako hospodárne nakupovať a lacno uvariť chutné jedlá, a „Ručné práce“ (hlavne vyšívanie). PKC vedie i nácviky rómskeho folklórneho súboru Khamoro, ktoré tiež prebiehajú v našom komunitnom centre. Cieľom súboru je uchovávanie, rozvíjanie a prezentácia rómskej kultúry na verejnosti a integrácia Rómov do spoločnosti.

SAM_0486

Vďaka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, ktorá sídli v Piešťanoch, sme sa zapojili do veľmi zaujímavého projektu – „Krása ukrytá v rozprávkach“. Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Indického veľvyslanectva v SR a bola to vlastne súťaž pre deti v kreslení ilustrácií k vopred určeným indickým bájkam. Nesmierne nás potešilo, keď sa dcéra jednej našej klientky umiestnila na 11. mieste a cenu si spolu s našou PKC bola prevziať v Piešťanoch z rúk Indického veľvyslanca.

Doteraz sme počas trvania Národného projektu Komunitné centrá boli organizátormi a spoluorganizátormi trinástich komunitných aktivít. Veľmi vydarenou bola napríklad celodenná komunitná aktivita „Športujeme bez predsudkov“, ktorá sa uskutočnila 13. júna 2015. Podnet na uskutočnenie tejto aktivity dali aj samotní klienti, ktorí sa dožadovali futbalového turnaja. Hlavnými organizátormi podujatia „Športujeme bez predsudkov“ bolo Mesto Myjava, Komunitné centrum Khamoro a občianske združenie Osveta myjavských Rómov.  Aktivitu sme zorganizovali tiež v spolupráci s Komunitným centrom Drahuškovo v Krajnom a so Spoločnosťou Slovensko-indického priateľstva v Piešťanoch. Všetci organizátori sa pričinili o zdarný priebeh akcie. Spoločnosť Slovensko indického priateľstva zabezpečila diplomy, plagáty a pastelky pre deti, naše Komunitné centrum Khamoro  občerstvenie, Osveta myjavských Rómov zabezpečila účasť hráčov zo svojich radov a Komunitné centrum Drahuškovo sladkosti. Cieľom tejto aktivity bolo zblížiť rómsku menšinu s majoritou, nadviazať nové priateľstvá, dokázať, že šport spája všetkých ľudí bez ohľadu na to, akej sú národnosti a akú majú farbu pleti, a v neposlednom rade i pestovať aktívne trávenie voľného času. Hlavným bodom programu bol futbalový turnaj, ktorý sa konal na ihrisku pri II. Základnej škole na Štúrovej ulici v Myjave. Kto chcel, mohol sa v areáli školy zoznámiť so základnými technikami kickboxu pod vedením skúseného trénera, čo využilo veľa detí a mládeže. Mladšie deti sa zabávali pri loptových hrách a na preliezačkách a hojdačkách. Akcia mala mnoho divákov z radov Rómov i z majority, dohromady sa na akcii zúčastnilo cca 70 ľudí.

SAM_9683

Futbalového turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá zložené z hráčov rôznych národností: Slovákov, Rómov, Turkov i Maďarov. V ten deň bolo veľmi horúco, no hráči napriek tomu hrali s plným nasadením. Napokon sa na prvom mieste umiestnil tím Myjava st., druhý skončil tím Drahuškovo, tretí boli futbalisti z tímu Myjava ml. a štvrté miesto obsadil tím Piešťan. Po vyhlásení výsledkov šli všetci účastníci do Komunitného centra Khamoro, kde si hráči prevzali diplomy, ceny i drobné sladkosti. Všetci sme sa posilnili vynikajúcou hríbovou kapustnicou, pagáčikmi a buchtičkami, zhovárali sme sa o zážitkoch a dojmoch z tejto komunitnej aktivity a vymieňali sme si názory a skúsenosti s organizovaním takýchto podujatí.

20150613_111359

Vďaka takýmto vydareným akciám nás neopúšťa presvedčenie, že naša práca v prospech klientov a celej spoločnosti má zmysel a že v nej treba určite pokračovať.

Autor: Mgr. Ružena Šípková za tím  Komunitného centra Khamoro, Myjava

Jedna myšlienka na “Komunitné centrum Khamoro v Národnom projekte Komunitné centrá

  1. Ivan Malek

    Dobrý deň,

    držím palce Komunitnému centru Khamoro, nakoľko ich poznám osobne a máme spolu len a len dobré skúsenosti. To čo robia je dlhodobá a mravenčia práca, ktorá nie je ľahká. Toto určite pochopia ľudia čo dlhodobo pracujú na akomkoľvek zmysluplnom projekte so srdcom na pravom mieste. Urobiť jednorazovú aktivitu sa dá vcelku zvládnuť. Ale dlhodobo a systematicky pracovať s ľuďmi, starať sa o nich, motivovať ich, robiť s nimi pravidelne aktivity, pripravovať kultúrne programy aj vo vlastnej réžii, zapájať do mestských aktivít, pomáhať s domácimi úlohami deťom, zabezpečovať čistotu okolia, športové aktivity to už je drina. A navyše keď je komunita tak rôznorodá ako v KC Khamoro. Práca s deťmi, študentmi, dospelými, dôchodcami, sociálne vylúčenými, s poruchami učenia, či už sú to Rómovia alebo „biely“ a všetko to skĺbiť, tak to je umenie a vyžaduje si to kus odvahy. Klobúk dolu pre celým kolektívom pracovníkom a ich pomocníkmi.
    Držím palce a dovidenia 21.11. na programe Večer Rómskej kultúry 🙂
    Ivan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.