Komunitné centrum Kojatice

 

Komunitné centrum (KC) Kojatice, ktorého zriaďovateľom je nezisková organizácia Človek v ohrození, zabezpečuje služby pre marginalizovanú rómsku komunitu v obci Kojatice, v okrese Prešov, od roku 2013. KC vzniklo ako reakcia na úspešný projekt Architekti v osade, v rámci ktorého študenti architektúry spoločne s miestnymi rómskymi rodinami spolupracovali pri svojpomocnej výstavbe nízko-nákladových domov. Od roku 2016 sa komunitné centrum zapojilo do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. V súčasnosti poskytuje  sociálne služby 133 klientom.

Kojatice2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC je klientom dostupné v pondelok až  piatok,  od 8:00 do 16:00.  Pre klientov zabezpečujeme rôzne služby a aktivity. Nízkoprahový klub ponúka vhodný, bezpečný a dostupný priestor na zmysluplné využívanie voľného času, športových hier, spoločenských hier, kreslenia, maľovania, pozerania rozprávok a filmov.  Svoj prínos osvedčila aj komunitná knižnica, ktorá slúži na požičiavanie kníh pre  deti aj dospelých. V lete je obľúbenou aktivitou eko krúžok – vybudovali sme komunitnú záhradku, kde sa deti učia pestovať zeleninu a liečivé bylinky.

 

Pre žiakov ZŠ zabezpečujeme podporu vo vzdelávaní, doučovanie zo SJ, matematiky, zemepisu, geografie i  anglického jazyka, ako aj kariérne poradenstvo, ktorým ich motivujeme k pokračovaniu v štúdiu na stredných školách a výberu vhodného povolania.

V rámci kariérneho poradenstva sme zorganizovali návštevy stredných odborných škôl v Prešove, firmy Plast Italy, ktorá vyrába obaly na školské zošity a návštevu Poľnohospodárskeho družstva v Kojaticiach. Deti mali možnosť spoznať povolanie zootechnika a poľnohospodára, ale aj oboznámiť sa s procesom  spracovania mlieka, mliečnych výrobkov a chovom zvierat. Ako odmenu za účasť na aktivitách v našom KC, mali deti možnosť navštíviť  KC organizácie Človek v ohrození vo Sveržove. Spoznali tam nielen odlišnú komunitu, aktivity a fungovanie iného komunitného centra, ale aj deti a mladých, ktoré centrum navštevujú. Vo Sveržove predstavila svoje povolanie kvetinárka-aranžérka a deti so záujmom sledovali ukážky vyrábania a výzdoby adventných vencov z prírodných materiálov. Pri podobných aktivitách zameraných na kariérne poradenstvo pozývame do centra, rôznych remeselníkov. Škála povolaní je pestrá, mali sme stretnutia so zubárkou a zubnou sestrou, ale aj s kozmetičkou a vizážistkou, ktorá  predviedla ukážky a trendy v líčení. Podarilo sa nám prizvať k aktivitám policajtov a pracovníkov Slovenského červeného kríža, ktorí nás oboznámili s poskytovaním prvej pomoci.

Kojatice3 Kojatice4

Najmenším klientom je určený predškolský klub, ktorý od septembra navštevuje 8 detí z marginalizovanej rómskej komunity. V predškolskom klube učíme deti základné sebaobslužné činnosti – obliekanie, obúvanie, hygienické návyky, stolovanie, budujeme u nich matematické predstavy a hravou formou rozvíjame hrubú a jemnú motoriku. Deti najviac obľubujú hudobno-pohybové hry, spoločenské a rolové hry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifikom nášho centra je  hodnotiaci  bodový systém, ktorým  deti motivujeme k účasti na aktivitách, dobrému správaniu, pozornosti a tolerancii. Deti za dobré body získavajú  tzv. „Centráče“ a za odmenu sa môžu zúčastniť výletov, súťaží či „nakúpiť“ si za ne hračky, bižutériu alebo školské pomôcky počas burzy. Týmto systémom sa deti učia finančnej gramotnosti, počítaniu, kalkulácii a čelia rozhodovaniu,  či si kúpiť hračku alebo niečo užitočné do rodiny. Mnohé deti nemyslia len na seba, stávajú sa citlivejšími a uvedomujú si hodnotu vecí i hodnotu rodiny.

Kojatice6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospelým klientom poskytujeme základné poradenstvo, finančné poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, pracovné poradenstvo, podporujeme klientov pri riešení  problémov s bývaním, sprevádzame ich pri návšteve inštitúcií a učíme ich jednať s úradmi.  Častokrát riešime  zadlženosť rodín. Pri tejto službe poskytujeme klientom okrem poradenstva aj podporu pri písaní žiadostí o splátkové kalendáre, komunikujeme v záujme klienta s exekútormi, splátkovými spoločnosťami, súdmi a inými inštitúciami. Naše  komunitné centrum má výbornú spoluprácu s centrom právnej pomoci v Prešove, kde sa nám podarilo uskutočniť s klientom osobný bankrot a oddlžiť ho.

Kojatice5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci pracovného poradenstva podávame klientom informácie o voľných pracovných miestach, individuálne ich pripravujeme na pracovný pohovor, zabezpečujeme pomoc pri písaní životopisu a žiadosti do zamestnania. Pred pozvaním na pracovný pohovor si  vo firme a v pracovnej agentúre zistíme, na ktoré činnosti sa máme pri príprave s klientom zamerať. Učíme ich prezentovať sa, predstaviť svoje záujmy a motiváciu, pripravujeme ich na testy, budujeme manuálne zručnosti a presnosť ( napríklad skladaním kociek a puzzle v určitom časovom intervale), našou prioritou je  taktiež doučovanie písania a čítania. Napriek tomu, že základné nároky  firiem na uchádzačov o zamestnanie sú v niektorých prípadoch minimálne, u viacerých klientov sú  kompetencie ako čítanie a písanie  nedostatočne rozvinuté a pre úspešnosť na pohovoroch potrebujú našu pomoc a špeciálnu prípravu. Doposiaľ sa nám podarilo zamestnať 7 uchádzačov vo firme Foxconn Nitra. Napriek pôvodným obavám na strane zamestnancov i zamestnávateľa, patria títo klienti, podľa slov tímlíderky p. Bogyovej,   medzi výborných zamestnancov, sú motivovaní a snaživí a po pár týždňoch je vidieť pokrok po pracovnej i osobnostnej stránke. Nájdením zamestnania naša práca nekončí. So zamestnanými sme naďalej v telefonickom kontakte a sprostredkúvame im podporné služby, poskytujeme  základné poradenstvo  pri uplatňovaní príspevkov pre dlhodobo  nezamestnaných, dbáme na doručenie pracovných zmlúv na ÚPSVaR, dohliadame na pravidelné a včasné doručenie  mesačných potvrdení o príjme  zamestnancov a pomáhame  im pri vybavovaní žiadostí o osobitný príspevok. Medzi firmy, s ktorými spolupracujeme patrí aj Poľnohospodárske družstvo Kojatice, ktoré  sezónne zamestnáva jedného uchádzača ako pastiera dobytka. Dvaja členovia miestnej komunity  pracujú na dohodu  pre stavebnú firmu Ekoros plus so sídlom v Kojaticiach  a vykonávajú pomocné stavebné práce. Piatich dlhodobo nezamestnaných uchádzačov sme systematicky pripravovali na pohovor na pozíciu pracovníka Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), denne nás  navštevovali, pomáhali sme im vybaviť výpisy z registra trestov, potvrdenia o odpracovanej dobe a o ukončení vzdelania, pomohli sme im pri písaní životopisov a podrobne sme s nimi preštudovali náplň práce, pravidlá a povinnosti. Na výberovom konaní uspeli štyria. Naše centrum navštevujú  naďalej, absolvujú doučovanie slovenského jazyka, rozvíjajú si slovnú zásobu a  učia sa písať denné záznamy z pracovnej činnosti do terénnych denníkov. Povzbudzujeme ich v práci, učíme ich  jednať a obojstranne sme si vzájomnou oporou.

 

Seniorom poskytujeme  služby a poradenstvo  pri umiestnení do domova sociálnych služieb.

Naše centrum má výbornú spoluprácu so základnými školami Kojatice a Svinia. Snažíme sa spolu znižovať mieru záškoláctva a s rodinami detí pracujeme v teréne. Od septembra sme so zámerom zníženia počtu neospravedlnených hodín u detí, vyhlásili súťaž o najlepšiu školskú dochádzku a najvyšší počet bodov za účasť na aktivitách KC. Cenou bol bicykel a kolieskové korčule. Deti s najlepšou dochádzkou boli odmenené pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, ostatné boli  motivované k aktivitám, ktoré ponúka naše centrum.

Kojatice7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi úzko spolupracujeme so starostom obce Kojatice, pánom Antonom Aštarym, ktorý nás podporuje v  činnosti i plánovanom projekte výstavby nového komunitného centra. Veríme, že projekt bude schválený a naše aktivity v budúcnosti rozšírime, nakoľko momentálne máme k dispozícii iba jednu miestnosť. Výbornú spoluprácu máme nadviazanú s terénnymi sociálnymi pracovníčkami Mgr. Miženkovou a Mgr. Polákovou, ktoré nám v našej činnosti pomáhajú. Vzájomnou podporou a spoluprácou viacerých aktérov tak postupne vidíme výsledky našej každodennej práce.

Viac informácií o komunitnom centre, uskutočnených i plánovaných aktivitách nájdete na  facebookovej stránke: Komunitné centrum Kojatice

 

Mgr. Lichvárová Mária

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.