Komunitné centrum Sveržov

Komunitné centrum Sveržov

Komunitné centrum Sveržov sa nachádza na severe východného Slovenska v obci Sveržov v okrese Bardejov a funguje pod záštitou neziskovej organizácie Človek v ohrození so sídlom v Bratislave. V obci Sveržov je rómska komunita minoritou, ktorá je umiestnená na jej okraji.

Sverzov1

Komunitné centrum bolo založené v roku 2009, v súčasnosti má 117 klientov, medzi ktorých patria aj obyvatelia okolitých obcí. Sociálne služby v komunitnom centre môžu klienti využívať v pracovných dňoch od 8:00 – 16:30 hod. Počas celého dňa sa v komunitnom centre striedajú klienti rozdelení do vekových skupín a podľa typu aktivít v rôznych časových intervaloch. Veľmi obľúbené sú nízkoprahové aktivity, aktivity, ktorých cieľom je pripraviť deti na povinnú školskú dochádzku, preventívne aktivity (eko-environmentálne aktivity, aktivity zamerané na dodržiavanie hygieny a pracovné návyky) a záujmové aktivity (športový krúžok, krúžok varenia, šikovné ruky), ktoré využívajú predovšetkým detí mladšieho a staršieho školského veku. Pre tínedžerov sme začali realizovať misijno-pastoračné činnosti medzi ktoré patria biblické hodiny a nácvik duchovných piesní. Záujem o tento druh aktivít sa prejavil aj tým, že krátko po ich spustení vznikla naša kapela „Fabrika na šťastie“, ktorá spríjemnila chvíle klientom centra pre seniorov, deti zožali veľký úspech a boli pozvané vystúpiť aj na iných podujatiach. Deti aktivity navštevujú radi, budujú si nové návyky, priateľstvá, získavajú nielen nové vedomosti a zručnosti, ale prácou v skupine sa učia vzájomnej úcte a tolerancii. Komunitné centrum ponúka sociálne služby pre všetky vekové kategórie. Pre seniorov pripravujeme aktivity, v rámci ktorých, sa môžu stretnúť, porozprávať sa, navzájom si poradiť, jednoducho byť v spoločnosti. Veľmi to oceňujú a o aktivity majú záujem, nakoľko žijú na vidieku a spoločenských udalostí je tu menej. Jednou z obľúbených pravidelných aktivít je Salón krásy, ktorý sa koná raz do mesiaca a naši seniori tu majú príležitosť oddýchnuť si, zdieľať s ostatnými svoje každodenné problémy, no taktiež dopriať si čas pre seba a upraviť svoj zovňajšok – úpravou vlasov, kozmetikou, masážou tváre či pedikúrou. Uvedené typy aktivít sú vopred naplánované a pripravené pre spomínané vekové skupiny odborníkom. Pravidelne realizujeme aj komunitné aktivity, pri ktorých je našim cieľom spájanie majority a minority a vytvorenie priestoru na vzájomné spoznávanie sa a akceptovanie. Podarilo sa nám z komunitnej aktivity vytvoriť pravidelnú skupinovú aktivitu, už spomínaný Salón krásy, kde sa stretávajú Rómovia aj príslušníci majority. Pre mládež a staršiu vekovú skupinu máme dobre rozbehnuté kariérne poradenstvo, kde predovšetkým klientov motivujeme k vzdelávaniu na stredných školách, rozprávame sa o možnostiach ďalšieho vzdelávania, typoch stredných škôl a hlavne uplatnenia sa na trhu práce. Taktiež vedieme klientov, aby sa vedeli odprezentovať, zbavili sa ostýchavosti a predsudkov. Na jednej strane individuálne motivujeme a pripravujeme klientov na štúdium, na druhej strane sa snažíme pracovať aj s mentalitou celej komunity, nakoľko si mnoho rodičov stále neuvedomuje hodnotu vzdelania a ich podpora vo vzdelávacom procese detí nie je dostatočná. Aj vďaka tomu sa pracovníkom komunitného centra darí motivovať a udržiavať značnú časť svojich klientov na stredných školách.

Sverzov2

Osobitnú skupinu klientov tvoria dospelí, ktorým poskytujeme sociálne poradenstvo predovšetkým v oblasti zamestnanosti. Máme veľmi dobrú spoluprácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s ktorými:

  • vyhľadávame a následne informujeme klientov o voľných pracovných miestach na trhu prácu i v zahraničí, predovšetkým v Českej republike a Poľsku,
  • pripravujeme ich na pracovný pohovor/ výberové konanie,
  • pomáhame im pri spracovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania,
  • v prípade potreby ich sprevádzame na pracovný pohovor/ výberové konanie.

V roku 2017 bolo zamestnaných 19 klientov z komunity z celkového počtu 27 produktívnych klientov. V súčasnosti z nich pracuje 10 klientov. Za veľmi úspešné považujeme, že medzi pracujúcimi klientmi sú 4 ženy, nakoľko takýto jav bol donedávna ešte pomerne ojedinelý. V prípadoch, keď si klienti neudržali zamestnanie, boli častými dôvodmi zanedbaný zdravotný stav, nezvládnutie pracovného nasadenia či skončenie projektu. Mnoho mladších klientov sa systematicky uchádza o nové pracovné pozície a hľadá vhodnejšie uplatnenie.

Samozrejme, dobre vykonávať prácu sa darí len vo vhodne vytvorených podmienkach. Priestory komunitného centra sú na veľmi dobrej úrovni a dôležitým aspektom sú aj vzdelávacie programy a tréningy, ktoré nám naša organizácia poskytuje. Ako pracovníci v teréne, ktorí prichádzajú do styku s každodennou realitou v komunite, máme taktiež priestor na rozvíjanie nových nápadov, inovácie a slobodné myslenie.

Taktiež činnosť komunitného centra a jeho výsledky by neboli možné bez dlhodobej podpory našej činnosti zo strany samosprávy a to osobitne pána starostu Pavla Ceľucha, ktorý vníma problematiku zbližovania Rómov a majority v obci ako jednu z najdôležitejších. „Sme veľmi radi, ako to robíte“ sú slová, ktoré pán starosta adresoval Komunitnému centru.

Ako pri každej práci, a najmä v sociálnej oblasti, je dôležité dobre poznať komunitu i klienta – jeho osobnosť a potreby, získať si jeho dôveru. To si vyžaduje čas, trpezlivosť a pozitívne myslenie. Potom bude človek vidieť postupné malé zmeny k lepšiemu.

 

 

Mgr. Jaroslava Krukárová

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.