Medzinárodná konferencia „Európske občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti“

V dňoch 11. – 12. novembra 2013 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia „Európske občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti“, ktorú zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa a s finančnou podporou Európskej únie. Na konferencii sa zúčastnili aj dvaja zamestnanci FSR, ktorí predstavili národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. Bližšie informácie si môžete prečítať na stránke romovia.sme.sk.