Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb –

Podpora transformačných tímov

  

Ťažký názov? Stačí, ak sa naučíte povedať trikrát za sebou slovo deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia, deinštitucionalizácia :-).

 Teraz už jednoduchšie o čo vlastne ide?

Chceli by ste mať v spálni svojich piatich susedov? A k tomu jednu kúpeľňu a jedlo iba také, aké vám navarím, nie na čo máte chuť a do kina na film, ktorý vám vyberiem ….a je toho, samozrejme, viac.

 Deinštitucionalizácia nie je len projekt. Je to je proces prechodu zmeny vzťahu k ľuďom odkázaným na dlhodobú pomoc spoločnosti. Z historického pohľadu sme k týmto ľuďom mali skôr ochranársky – charitatívny prístup, neskôr medicínsky a v súčasnosti je základom ľudsko-právny prístup, ktorého cieľom je okrem pomoci, zdravotníckej starostlivosti aj rešpektovanie inakosti a snaha o čo najväčšiu nezávislosť. Chceme opätovne naučiť ľudí rozhodovať o sebe, mať možnosti výberu, kde chcú žiť, možnosti pracovať, jednoducho využívať všetky prirodzené zdroje v komunite i keď potrebujú k tomu našu podporu.

Chcete sa ísť pozrieť na futbal a váš muž nie?

Tak idete s kamoškou. Deinštitucionalizácia vytvára priestor od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, k individualite, a tak nemusíme robiť všetci všetko spoločne. A rovnako ako vy aj ľudia žijúci v zariadeniach sociálnych služieb, sa pokojne vyberú na futbal s asistentom, kamarátom,  susedom a ak schopnosti dovolia aj sám/sama alebo si ho aj sami zahrajú, resp. sa pridajú k tréningom.

V deinštitucionalizácii ide o rešpektovanie klientov ako ľudí – jednotlivcov s ľudskou dôstojnosťou a právami. Ide o proces, kedy sa musíme zmeniť všetci a prejsť od pasívneho modelu ochrany k aktívnemu modelu podpory v prirodzenom prostredí.

Deinštitucionalizácia je aj podpora pre nadobudnutie sebavedomia a pocitu vlastnej hodnoty ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb.

K týmto cieľom prispeje aj náš národný projekt, v ktorom budeme zamestnancov zo zariadení  sociálnych služieb vzdelávať, poskytovať poradenstvo, konzultácie, supervízie, robiť osvetu podporovanému zamestnávaniu a scitlivovať verejnosť.

DI_Nitra3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To všetko za pomoci partnerov – Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskej únii podporovaného zamestnávania a Fakulty architektúry STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA.

Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov odštartoval sériou Informačných seminárov pre zariadenia sociálnych služieb v každom krajskom meste. Za sebou máme Nitru a Bratislavu. V decembri nás stretnete v Banskej Bystrici a Trenčíne. V januári v Prešove, Košiciach a túto sériu zakončíme Žilinou a Trenčínom.

DI_Nitra2

DI_Nitra 1

 

 

 

 

 

 

Slovensko tak postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakého práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami, voľbami ako majú ostatní a pri rešpektovaní ich rozhodnutí o vlastnom živote, čo sa dá najlepšie realizovať v rámci sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni.

 

                                                                                         Soňa Holíková

loga4

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Jedna myšlienka na “Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

  1. Katarína

    Konečne zrozumiteľné vysvetlenie. Vďaka tomu príkladu „Chcete sa isť pozrieť na futba a váš muž nie?“ si veru budem dobre pamätať, čo je to tá de-in-šti-tu-cio-na-li-zácia 🙆🏼.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.