Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ – aktivity, výsledky, vízie

Aktivity projektu a dosiahnuté výsledky

V mesiacoch august a september 2014 prebehla spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcami národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (NP POS) prostredníctvom účasti na regionálnych zasadnutiach jednotlivých regionálnych združení. Projektový tím NP POS na nich prezentoval základné ciele a možnosti projektu, ktoré sú mestám a obciam ponúkané na riešenie finančnej situácie so zabezpečením nákladov spojených s opatrovateľskou službou.

V spolupráci so ZMOS sa v období júl – september 2014 uskutočnili stretnutia so zástupcami Mestského úradu Bojnice, Obecného úradu Margecany, Turistickej ubytovne v obci Spišské Tomášovce a penziónu Viktória v obci Ždiar.

Na Mestskom úrade Banská Bystrica sa dňa 17.9.2014 konalo rokovanie rady ZMOS, na ktorom sa okrem jednotlivých členov rady ZMOS zúčastnili aj predseda a podpredsedovia ZMOS.

Realizácia vyššie spomenutých aktivít v rámci NP POS pozitívne prispela k väčšiemu záujmu zo strany miest a obcí o poskytovanie opatrovateľskej služby, čo sa prejavilo aj na zvýšenom počte predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

K 1.9.2014 na projekte spolupracuje 85 poskytovateľov opatrovateľskej služby (POS), z toho hlavnú aktivitu – Podpora výkonu opatrovateľskej služby – aktívne vykonáva 557 opatrovateliek u 74 poskytovateľov.

K 22.9.2014 na národnom projekte pracuje 7 kontrolórok, ktorých počet bude postupne narastať vzhľadom na zvyšujúci sa počet opatrovateliek a opatrovateľov zapojených do tohto národného projektu.

 

K čomu NP POS prispieva svojou realizáciou ?

Realizáciou NP POS sa v jednotlivých regiónoch a obciach postupne zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby, čím sú dodržané práva každého občana SR na využitie tejto služby. V oblastiach, v ktorých nie je uspokojený aktuálny dopyt, sa kapacity opatrovateliek a opatrovateľov zvyšujú.

Projekt poskytuje opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby. Nastavením projektu sa vytvárajú predpoklady pre rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov, resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb neposkytovali. Zvyšuje sa tak dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a taktiež sa podporuje ich zotrvanie v prirodzenom prostredí, v rodine či komunite. Vytvára sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporuje sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Realizáciou projektu sa predchádza odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Ďalším pozitívnym efektom realizácie je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti. Opatrovateľky zamestnané počas realizácie projektu môžu využiť pracovné skúsenosti a návyky aj pri ich ďalšom uplatnení sa na trhu práce.

Aj na základe spätnej väzby, ktorú projektový tím dostáva od poskytovateľov sociálnej služby a kontrolórok projektu, je národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ efektívnym riešením problematiky odkázanosti obyvateľov SR na pomoc inej fyzickej osoby.

Projektový tím NP POS očakáva v októbri 2014 zvýšený záujem zo strany žiadateľov – poskytovateľov, a zároveň naplnenie merateľných ukazovateľov projektu, čo predstavuje 1 634 zamestnaných opatrovateliek v rámci NP POS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.