Národný projekt Rodina a práca pre ženy s malými deťmi

Národný projekt Rodina a práca, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“), od začiatku roka podporuje matky s deťmi do 10 rokov, zamestnať sa na flexibilné formy práce. Na zosúladenie rodinného a pracovného života je vyčlenených 22 959 999,98 € z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zamestnávatelia môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok na novovytvorené pracovné miesta pre matky s deťmi do 10 rokov do 31.7. alebo do vyčerpania alokácie. V rámci projektu môžu zamestnávatelia dostať tiež príspevok na svoje zamestnankyne, ktoré sa vracajú späť do práce po rodičovskej dovolenke a majú záujem o flexibilný pracovný čas.

Národný projekt Rodina a práca prispieva k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života. O prostriedky sa môžu uchádzať zamestnávatelia zo všetkých krajov okrem Bratislavského samosprávneho kraja s výnimkou prípadu, ak zamestnávateľ so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji zamestná mamičku s miestom výkonu práce mimo tohto kraja.

Cieľom národného projektu je tak podporiť tvorbu prorodinného pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života. Cieľových skupín projektu je viac. Sú to jednak najmä ženy s deťmi v predškolskom veku, ale aj uchádzači či záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami. Projekt sa taktiež zameriava na zamestnávateľov, malých a stredných podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí majú v čase zapojenia do projektu minimálne jedného zamestnanca. „Ak nevytvoríme dostatočné podmienky pre ženy, aby boli ekonomicky nezávislé, aby plnohodnotne pracovali a aby boli súčasťou plnohodnotnej práce, nebude tendencia ďalšieho znižovania rozdielu medzi nimi a mužmi,“ povedal o národnom projekte Rodina a práca štátny tajomník rezortu Jozef Burian.

Zamestnávateľom, ktorí sa zapoja do národného projektu Rodina a práca, štát v prípade zamestnania matiek detí do 6 rokov refunduje náklady do výšky deväťdesiat percent reálnej celkovej ceny práce, maximálne však do výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pri zamestnaní matiek s deťmi vo veku 6-10 rokov je podpora päťdesiat percent. Podmienkou však je uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.

Kútiky dočasnej starostlivosti sú druhou možnosťou, ako IA MPSVR SR podporuje zosúladenie rodinného a pracovného života. Možnosť zamestnať matky na rodičovskej dovolenke na flexibilný pracovný čas ako aj zriadenie kútika dočasnej starostlivosti využilo aj Materské centrum (MC) Slniečko v Prievidzi, pričom kútik dočasnej starostlivosti zriadilo vo svojich priestoroch ako prvé na Slovensku. Flexi prácu pre matky s rodičovskými povinnosťami a kútik dočasnej starostlivosti začalo poskytovať MC Slniečko na začiatku mesiaca jún. „Projekt flexi práca je pre mamičky s deťmi do desať rokov. Ide vlastne o to, že ženy s malými deťmi sú na trhu práce ohrozenou skupinou, veľmi ťažko sa vracajú do pracovného života a materské centrum im poskytlo možnosť zamestnať sa na flexi úväzok. V našom materskom centre je takto zamestnaných šesť mamičiek a vďaka tomu sme mohli zamestnať dve opatrovateľky, ktoré sa môžu starať o detičky, keď sú mamičky v práci,“ uviedla pre TASR štatutárna zástupkyňa MC Slniečko Jana Sýkorová. Zamestnávateľa to nič nestojí, výhodu má v tom, že mamička nemusí myslieť v strese, čo s dieťaťom, lebo je oň dobre postarané. Deti tu môžu byť tak štyri až päť hodín. Každý detský kútik pripravuje pre deti aktivity, u nás sú to športové, tvorivé, každý deň máme pripravenú nejakú tvorivú dielničku a keď je takýto krásny čas, deti veľmi radi chodia aj von,“ priblížila Sýkorová.

Bližsie informácie o Výzve na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce a o Výzve na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami nájdete na webovej stránke www.rodinaapraca.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.