Nebezpečenstvo internetových romantických vzťahov

Ako by sme mohli žiť bez internetu? V dnešnom svete moderných informačných technológií vyznie táto otázka dosť primitívne. Bez internetu sa žiť jednoducho nedá. Internet má významné miesto v každej oblasti moderného sveta, v každej domácnosti a aj osobne pre väčšinu slovenskej populácie, dovolím si tvrdiť, bez rozdielu veku. Mnoho ľudí našlo vďaka možnosti  internetovej  komunikácie svoj virtuálny zmysel života, podľahnúc tak lákavému  fenoménu tohto média.

Namiesto stretávania sa s priateľmi, či bežného trávenia času s rodinou alebo s partnerom, vysedávajú ľudia pred monitormi počítačov, chatujú, písmenkujú, filozofujú, flirtujú, prezentujú svoje Ja virtuálnym spôsobom, vymieňajú si myšlienky s neviditeľnými priateľmi. Neuvedomujú si, že týmto spôsobom strácajú veľa hodín svojho času, prichádzajú o realitu a pomaly ale iste sa stávajú závislými na tomto alternatívnom spôsobe každodennej existencie. Poviete si, že je to každého súkromná vec ako využije svojich 24 hodín denne. Pre niektorých ľudí je to jediný spôsob, ktorým si trúfajú na seba upozorniť, prezentovať sa či jednoducho byť v sociálnom kontakte s okolitým svetom.

Nemám v úmysle definovať parametre normálnosti a nenormálnosti tohto spôsobu komunikácie. Tie si musí stanoviť každý z nás individuálne sám. Muži aj ženy, mladí, starší, ženatí, vydaté, zadaní, nezadaní, s deficitom partnerských vzťahov, veselo flirtujú na internete, rozohrávajú si milostné romániky cez písmenká, neuvedomujúc si šikmosť tejto plochy. Vzhľadom na to, že sa v poradenskej praxi čoraz častejšie stretávam s následkami podľahnutia virtuálnemu svetu, problematika ma hlbšie zaujala. Chcem sa s vami podeliť o výsledky môjho pozorovania a upozorniť vás na niektoré nástrahy a vážne nebezpečenstvo, ktoré vás môže postihnúť. Následky sú totiž fatálne: rozpadnuté vzťahy, rozvody pre niekoho na internete, koho obeť ešte ani nevidela,  sklamania, emocionálne zranenia… a v tých najhorších prípadoch prídete o peniaze, môžete byť zatiahnutí do obchodu s ľuďmi alebo s ľudskými orgánmi. Ak si myslíte, že tieto tvrdenia sú prehnané či sú príliš odvážne, ste na veľkom omyle. Je to krutá skutočnosť, ktorá sa aj vám môže stať.

Ako sa stať obeťou internetovej romance?

Internet je raj pre podvodníkov a to hlavne preto, lebo poskytuje všetky potrebné informácie pre profesionálneho podvodníka – manipulátora. Fotky, informácie o rodine, o vzdelaní, zamestnaní, záujmoch atď. Najčastejšie sú podvodníkmi vyhľadávané ženy na internete neskúsené, v strednom a zrelom veku, ovdovelé, rozvedené alebo osamotené, často aj tie, ktoré udávajú neznalosť anglického jazyka. Účelom je získať od nich peniaze alebo ich inak zneužiť.

Mechanizmus podvodu… ako je to možné?

Prvý krok je kontaktovanie obete a zisťovanie úrovne jej naivity, dôverčivosti a úrovne komunikácie. Obeť vidí na monitore fotku sympatického muža, prevažne Američana alebo Angličana a číta žiadosť o priateľstvo tohto typu:  Ahoj, nádherná!… aké je tajomstvo tvojej krásy… nikoho podobného som tu ešte nevidel… môžeme byť priatelia?

Po akejkoľvek odpovedi sa podvodník chytá nitky a rozvíja komunikáciu skutočne pútavým spôsobom napasovanú podľa údajov, ktoré si o obeti preštudoval z informácii. Napríklad o sebe tvrdí že je vdovec, má malé dieťa, žena mu umrela tragickým spôsobom a on je veľmi osamotený. Okrem iného tvrdí, že je vzdelaný a veľmi, veľmi solventný. Tvrdí, že je prvýkrát na facebooku a hneď natrafil na profil obete, ktorý ho neskutočne fascinoval, vidí v tom božie znamenie a chce sa bližšie s obeťou zoznámiť.

Ďalej nasledujú testovacie otázky, ktoré sú formulované aj podľa reakcií obete na komunikáciu. Podvodník – manipulátor sa pýta na úplne banálne veci, ktoré sú bežné pri zoznamovaní a to za účelom vytvorenia si mozaiky osobnosti obete. Stavia svoju stratégiu na tom, že každý pozitívne reaguje, keď je prejavený úprimný záujem o jeho osobu. Človek rád o sebe hovorí, analyzuje sa a je zvedavý na odozvu. Manipulátor na druhej strane to dobre vie a patrične využíva ľudské osobitosti. Popritom dobre formulovanými komplimentmi, zaujímavo sformulovanými úvahami postupne preniká do emocionálnej sústavy obete. Taktiež rozvíja vopred premyslenú manipulačnú verziu príbehu o jeho živote, hrá na city obete využívajúc typické ženské slabosti a naivitu žien.

Postupom času, zo dňa na deň sa obeť s manipulátorom zbližuje, prezrádzajú si hlbšie dôvernosti, čím vzniká medzi nimi akési zvláštne puto a nevinná komunikácia začína prinášať pocity zamilovanosti. Manipulátor obeť namotáva prostredníctvom predhadzovania rôznych precízne formulovaných romanticko-erotických predstáv. Využíva skutočnosť toho, že všetko čo si predstavujeme, ako keby sme prežívali a tým sa umocňuje schopnosť ovplyvňovania  obete. Naozaj to takto funguje. Obeť a manipulátor si utvoria vlastný systém virtuálnej existencie zamilovaného vzťahu. Manipulácia a „napichnutie“ sa do psychiky obete je  natoľko reálna, že obeť neustále myslí na svoju internetovú Lásku, živí v sebe fantázie a vtieravé predstavy. Zapájajú sa aj ďalšie mechanizmy: obaja sa v rovnaký čas stretávajú na internete bez toho aby sa vopred dohodli, triafajú sa do rovnakých úvah, píšu tie isté slová, či celé vety, dokonca aj sny počas spánku obete sú o veľkej láske neznámeho – známeho z internetu. Obeť nemá takmer žiadne pochybnosti o reálnosti ich vzťahu.

Overovanie miery namotania

Manipulátor si v ďalšej fáze overuje, či je obeť skutočne dostatočne vtiahnutá do hry. Takticky sa odmlčí na dlhší čas, neprichádza na internet v obvyklom čase. Ak je obeť dostatočne zaslepená láskou, prejavuje ustarostenosť a obavy o bezpečie svojho objektu. Poprípade manipulátor súbežne ponúka obeti ďalší vzťah pod iným menom, fotografiou s ešte príťažlivejším mužom a príbehom vytvoreným na základe už získaných poznatkov o prioritách obete. Podľa reakcie pokračuje ďalej v namotávaní obete a to až do fázy plánovania osobného stretnutia.  Často sa dostáva až do údajného príchodu na letisko, kde sa  odohrá vymyslená dramatická zápletka, pri ktorej manipulátor potrebuje z vážnych dôvodov od obete okamžite požičať peniaze, aby mohol pokračovať v ceste. Po odoslaní finančnej čiastky na účet manipulátora sa príbeh končí. Alebo v inej verzii, manipulátor vyláka od obete číslo jej účtu za účelom poslať jej veľkú čiastku peňazí. Ak obeť naletí, zistí že jej účet nebol naplnený ale naopak, bol „vybielený“. Tisíce obetí na celom svete takto prišlo o peniaze.

Príbeh amerického dôstojníka

Známy je internetový podvod zo zneužitia fotografií amerických dôstojníkov. Podvodník ponúka fotografiu sympatického Američana a jeho srdcervúci príbeh. Vymyslí si napríklad podrobnosti o brutálnom detstve s násilníckym otcom, ktorý týral celú rodinu. Z tohto dôvodu sa v rannej mladosti rozhodol utiecť z domu a to rovno k armáde. Nikdy sa neoženil, nemá deti. Aktuálne sa nachádza na misii, odkiaľ nemôže odísť, lebo podpísal zmluvu a urobil prísahu, že bude chrániť ľudí v nebezpečenstve. Cíti sa veľmi zle, každý deň hrozí smrť jemu a jeho vojakom. Rozohráva hru na emócie a ženskú citlivosť. Časom tvrdí, že je do obete smrteľne vážne zamilovaný a je presvedčený o tom, že to bol Boh, kto ich zblížil na internete a že hneď po príchode na Slovensko bude svadba. Vzhľadom na to, že je medzi obeťou a Američanom rečová bariéra, ďakuje Bohu za muža, ktorý vymyslel prekladač. Sľubuje, že sa rýchlo naučí slovenčinu, čiže nebude žiadny problém. Poukazuje často na svoju vysokú inteligenciu, sebaistotu, nevídanú solventnosť, vysoký plat a úspory. Sľubuje raj na Zemi. Manipulátor má k dispozícii viacero fotografií toho istého muža, ktoré pre zvýšenie dôveryhodnosti z času na čas obeti posiela. Taktiež žiada o fotografie od obete, chce ju obdivovať a spoznávať. Samozrejme, že nešetrí nadšením a úžasom z jej zjavu a tak šťastie na oboch stranách rastie a rastie. Po rozvinutí „vzťahu“ a po overení dostatočnej úrovne „namotania“ obete požiada manipulátor o pomoc pri urýchlení odchodu z misie. Stačí napísať list na OSN, v ktorom by obeť vystupovala ako snúbenica, ktorá žiada o prepustenie dôstojníka za účelom sobáša. Ak obeť súhlasí, manipulátor pošle koncept tohto listu pre OSN v anglickom jazyku. Úlohou obete je len odoslať list z vlastnej mailovej adresy.  V podstate je tento postup aj v skutočnosti podobný tomuto scenáru, ale v prípade podvodu je viditeľná nereálna časová koncepcia zo strany podvodníka. Ďalším krokom je údajne overovanie OSN totožnosti obete. Obeť dostane na jej mailovú adresu naskenovaný hlavičkový papier OSN, pochybnej kvality, ktorý je potrebné vyplniť a okrem iného uviesť aj číslo identifikačnej karty, u nás občianskeho preukazu. Situácia napreduje pomerne rýchlo, lebo ju už niet prečo zdržiavať. To znamená, že američan môže odísť za svojou snúbenicou pár dní po žiadosti. Posledná fáza je opäť už známa: príchod na letisko, zablokovaný účet, (resp. ešte neodblokovaný) a prosba o urýchlené zaslanie peňazí, aby mohla internetová láska pokračovať v ceste.  Ak obeť pošle požadovanú sumu, už nikdy ju neuvidí a ostanú jej len oči pre plač. Príbeh sa skončil.

Príbehy tohto charakteru sa môžu končiť aj inak. Môže prísť pre vás niekto iný za účelom vás sprevádzať za vašim internetovým snom. Ale do cieľa nikdy neprídete. Odvedú vás tam, odkiaľ niet návratu. Nebezpečenstvo je tu pre všetky vekové kategórie a týka sa hlavne slovenských žien. Slovenky majú povesť najkrajších žien na svete, ale okrem toho sa o nás hovorí, že nemáme sebaúctu, sebavedomie, sme slúžky, málo inteligentné, akési naivné domáce zvieratká a pre vidinu peňazí, blahobytu sme poddajné, poslušné a  ochotné urobiť čokoľvek.

Ani muži nie sú bez rizika. Podvody sú páchané aj na nich. Podvodníci útočia na mužskú sexualitu, opustenosť a mužské typické správanie sa. Postup je podobný ako u žien. Peniaze lákajú podvodníci prísľubom stretnutia sa a vstúpenia do reálneho vzťahu, ale vopred  treba podporiť ženu finančnou čiastkou, nakoľko je vo vážnej tiesni, ktorú spôsobil jej brutálny exmanžel alebo na základe inej manipulačnej verzie.

Čo by ste mali vedieť?

Podvodníci často pochádzajú z Afriky, Nigérie alebo iných menej vyspelých krajín. Neovládajú dostatočne anglický jazyk, preto komunikujú cez prekladače. Dajte si overiť úroveň ich angličtiny niekým, kto ju dobre ovláda.

Ak vás v priebehu krátkeho času požiadajú o priateľstvo viacerí „Angličania“ alebo „Američania“ s rôznymi životnými príbehmi, berte do úvahy, že môže ísť vždy o toho istého podvodníka, ktorý si vás vyhliadol a študuje vás. Treba si uvedomiť, že podvodníci žijú z peňazí, ktoré vylákajú od svojich obetí. Urobia všetko preto, aby vás dostali a okradli. Ide o ľudí, ktorým nemožno poprieť inteligenciu a vrodený „talent“, hraničiaci s psychopatiou alebo s poruchami osobnosti. Sú znalí psychických mechanizmov a emocionálnych schém, vedia preniknúť do osobnosti človeka.  

Aj profesionáli robia chyby. Všímajte si ich! Pomýlia sa v otázkach, pýtajú sa od veci, zadajú nesprávny časový údaj alebo informáciu, ktorá vám nepatrí, reagujú neprimerane,  používajú priehľadné výhovorky,  príliš skoro sú zvedaví na financie obete, posielajú stále dookola tie isté fotky… Títo ľudia sú hrdí na svoje schopnosti, bývajú presvedčiví, sebaistí až namyslení. V komunikácii je to cítiť, radi dávajú svoju výnimočnosť najavo  (napr. manipulátor sa prezentoval dátumom narodenia 6.6.1960, čiže 3×6, symbol pre diabla).

Dajte si preveriť mailové adresy, fotografie alebo profil zahraničného „priateľa“ skúsenému informatikovi, ktorý dokáže podvod v krátkom čase rozpoznať.

O komunikácii so zahraničným priateľom informujte svojich blízkych, pýtajte sa na ich názory, raďte sa s nimi.  Naozaj ide o veľa. Ide o Vás.

Autor:

Mgr. Mária Plešková, koordinátorka poradne Pomoc obetiam násilia a rodinného poradenstva v Trenčíne, maria.pleskova@gmail.com.

384 myšlienky na “Nebezpečenstvo internetových romantických vzťahov

 1. LENKA

  Ako som dostal pôžičku od skutočnej a spoľahlivej úverovej spoločnosti (AMAIZENLOAN COMPANY) !!!
  Môj menom je LENKA, život pre mňa a moju rodinu stojí za to pohodlne žiť a ja som nikdy v živote nevidím toľko, čo mi v mojom živote preukázalo toľko, pretože som bojovná matka s dvoma deťmi a prežívam vážny problém pretože môj manžel sa stretol s hroznou nehodou posledných dvoch týždňov a lekári tvrdia, že potrebuje podrobiť sa jemnej chirurgii, aby mohol opäť chodiť a nemohol som si dovoliť účet za jeho operáciu, potom som išiel do banky za pôžičku a oni ma odmietajú, že nemám žiadnu kreditnú kartu, odtiaľ som bežal k môjmu otcovi a nebol mi schopný pomôcť, potom keď som prechádzal cez yahoo odpovede a narazil som na Boha, ktorý sa bál človeka (pán Steve Alex) ktorý poskytuje pôžičky za dostupnú úrokovú sadzbu a počul som o toľkých podvodoch na internete väčšinou v Afrike, ale v tejto zúfalej situácii som nemal inú možnosť, než aby som jej ponúkol pokus o to, že spoločnosť je zo Spojených štátov Štátu Ameriky a prekvapujúco to bolo všetko ako sen som dostal pôžičku vo výške 82 000,00 eur a ja som platil za operáciu môjho manžela a ďakujem Bohu dnes je v poriadku a môže chodiť, moja rodina je šťastná a ja som si povedala, že budem kričať na svet, Boh sa bál, pán Steve Alex urobil pre mňa a moju rodinu; takže ak je niekto v skutočnej a vážnej potrebe úveru, obráťte sa na tohto Boha, ktorý sa obáva človeka prostredníctvom e-mailu: amaizenloan@yahoo.com

 2. Zuzka

  Dobry den vsetkym podvedenym.
  Prezivam nieco podobne. Spoznala som pred mesiacom jedneho fesaka na fb. Piseme si cez Hangouts
  Fb ma uz zruseny lebo sa braj boji, ze niekto zneuzije jeho profil. Ma 48 rokov, zena mu zomrela pred 9 rokmi a ma malu dcerku ktora je momentalne v USA s opatrovatelkou. On sa nachadza na mierovej misii v Syrii. Posiela mi Svoje fotky, fotky dcery dokonca zo tri fotky jeho domu. Tvrdi, ze pochadza s Texasu. Pred par dnami mi napisal, ze ho caka nebezpecna misia. O den neskor mi zveril nejake tajne skutocnosti ohladom prepadu teroristickej skupiny. Zbrane a peniaze. Peniaze si akoze rozdelili a on ich poslal do zasielkovej sluzby DIAMOND DELiVERY UK. Vsetky poplatky zaplatil a u mna by ten balik rad uschoval do decembra. Vtedy mu konci misia. Ked sa vrati do USA mam ten balik poslat spät. Povedala som, ze Ja jeho peniaze nepotrebujem. Lenze firma mi odpisala, ze ako prijemca musim este doplatit v prepocte 2300 eur. Samozrejme tie peniaze na zaplatenie nemam. Kedze mi to bolo podozrive firmu som na emaile zablokovala. Bohuzial som si dost neskoro precitala tieto prispevky a udaje zaslala. Meno, cislo vodicskeho preukazu , telefonne cislo a mailovu adresu. Prosim Vas niektoru o pomoc pri najdeni pravej identiti. Fesak sa mi predstavil ako Jack F. Harrymann Serzant UN/US Army 009/16770/ UNAMIL.
  Prosim Vas pomozte mi . Ak chcete niekto mozem poslat aj fotky ktore mam preskenovane. Velmi pekne dakujem

  1. Monika

   Dobrý deň mne tiez písal Sergeant Greg a tvrdí že je na misií v Líbyi a chce odomna aby som mu podpísala papier na odchod do dôchodku a zaplatiť poplatky poštovného poraďte mi prosím….stále píše len o láske posiela fotky z cvičení a tak

   1. Monika

    Aj tebe písal niekto taky a posielal fotky? Chce odomna aj zaplatiť poštovné za prepravu jeho boxu…pozri na fb meno Victor emenayo taky fešák v červenom tricku

     1. Monika

      Pošlem vám v pondelok fotky z mailu čo mám v počítači a uvidíte či je to on….ja ho mam v priateľoch tiez

 3. Lenka

  Pozor, ďalšia vymyslená identita. Mark Smith z Los Angeles slúžiaci v mierovej misii v Jemene (žiadna misia OSN v Jemene samozrejme nie je). Vdovec, sirota. Žena zomrela pri pôrode. Veľmi sa milovali. Je teraz na svete úplne sám, preto išiel do vojny a podpísal zmluvu bez nároku na dovolenku. Myslel si, že tam ide zomrieť… Ale.. predsa ešte skúsil nájsť vážny vzťah. Blá blá blá, komunikácia na dennej báze, chat + maily. Učí sa rýchlo, keď vytknete, že vás dosť dobre nečíta a nereaguje, začne si dávať pozor… keď vytknete, že nemáte chuť na prázdne frázy a nevyžiadané životné rady, prestane s tým… Ďalšiu fotku na požiadanie ihneď poslal. Odo mňa si žiadne ďalšie nepýtal. V podstate som ho predbehla, začal moc tlačiť na city, chcela som ho stretnúť. Pozvala som ho na Slovensko. A teraz to príde: ja som mala požiadať úrady o jeho predčasné vyslanie na dovolenku, keďže on mal kontrakt bez dovolenky… Pozor dámy, ja som ho vážne nešetrila, kládla som otázky a ďalšie otázky a oponovala a argumentovala…. Sú to vážne profíci… Spomenúc si na nedávnu minulosť, keď sa písali pozvania kvôli vízam, som to urobila, hoci tá e-mailová adresa sa mi nepáčila… potom som mala zaslať bližšie ID údaje – avšak nič, čo by sa nedalo zistiť z iných verejných zdrojov…. ako číslo ID card som uviedla vodičák 😉 A následne prišlo oznámenie, že pred ukončením spracovania mojej žiadosti je nevyhnutné zaplatiť \“spracovateľský poplatok\“ 1500€. Tu už mozaika do seba zacvakla. Ešte som ho chcela nachytať na hruškách, ale nedal sa, tvrdil, že nič sa nedeje, že mám stiahnuť žiadosť a píšeme si ďalej… blá blá blá… Komunikácia skončila, až keď som dala jasne najavo, že viem, že je podvodník. Odvtedy mám pokoj.
  Veľký veľký pozor!

 4. kings jone

  Ak hľadáte pôžičku, aby ste zaplatili všetky svoje účty alebo začali nové obchody alebo akúkoľvek formu úveru, obráťte sa na tohto Božieho muža PASTOR KINGS JONE, ktorý mi pomohol so svojou pôžičkou vo výške 25 miliónov dolárov, „Je to len Boh, Trvá dlhšie ako 24 hodín pred prijatím.
  Jeho e-mailová adresa: (kingsjonecompany@gmail.com)
  Budete veľmi radi, keby ste ho kontaktovali, pretože pomáhal svojim priateľom a kolegom s ich pôžičkami

 5. edward jones

  Sme štátom certifikovaní veritelia úverov a poskytujeme pôžičku na úrokovú sadzbu. Ponúkame podnikateľskú pôžičku a osobnú pôžičku za nízku úrokovú sadzbu.Máte odmietnutie úveru bankou alebo potrebujete rýchly úver na zaplatenie účtov a depotu, Máte podnikanie, ktoré sa nevedie dobre kvôli zlému financovaniu, máte Potrebujete pôžičku na kúpu domu, potrebujete požičiavať svoje deti do školy. Náš proces je rýchly a jednoduchý. Jednoducho nás kontaktujte a požiadajte o akýkoľvek druh úveru, ktorý by ste mohli potrebovať s naším e-mailom na adrese edwardjonesfinancialhome@gmail.com

 6. Eva56

  Pôžicky dostupné bez dokladovania príjmov. Nechceme kontrolovat register. Pre všetky ženy na materskej dovolenke, dôchodcov, nezamestnaných a osoby samostatne zárobkovo cinné. Cokolvek- vyplatenie exekúcií, konsolidácie drahé pôžicky na rekonštrukciu, vybavenie domácností. 1000 eur na 125.000 eur. S možnostou predcasného splatenia.
  rýchle a seriózne rokovania.
  Všetko vybavenie E-mail: charlbak.marie@gmail.com

 7. galvan anthony

  Som súkromný poskytovateľ úverov, ktorý poskytuje pôžičky na životné úvery. Potrebujete urgentnú pôžičku na vymazanie dlhov alebo potrebujete kapitálový úver na zlepšenie svojho podnikania alebo investovanie? Boli ste odmietnuté bankami a inými finančnými agentúrami? Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku? Nehľadajte viac, pretože sme tu v minulosti za všetky finančné problémy. My pôžičku finančné prostriedky pre jednotlivcov, ktorí potrebujú finančnú pomoc, ktorí majú zlý úver alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, investovať do podnikania vo výške 3%. Chcem použiť toto médium na to, aby som vás informoval, že poskytneme spoľahlivú a príjemcovú pomoc a budeme ochotní Vám ponúknuť pôžičku. Takže kontaktujte nás dnes e-mailom na: galvananthony234@gmail.com

 8. Eva

  Milé dámy pozpr na meno Jack Earthbrown.Vojensky lekár z USA
  pracuje v Sýrii na misiach.Najkôr si Vás najde na facebooku,komunikuje cez Hangous.Posiela balík z peniazmi a šperkami ,komunikuje s Vami vymyslena kurierska služba InfoSpax Expres.V žiadnom pripade mu nič neposielajte prosím.

  1. Maria

   Dajte si pozor na tieto mená: Hillier Columbus, Williams Mathews Scott, pod týmito menami vstupuje vždy iný človek, odhalila som ich, tak sa rýchlo odhlásili ma

   1. Zuzka

    no a mne momentálne píše nejaky Bryan Cook, ktorý je v Afganistane je vdovec s malou dcérou a strašne sa zaľúbil….

 9. benie

  Rýchle pôžičky ponúkajú, okamžitá platba
  Máte záujem o rýchlu pôžičku oživiť vaše aktivity, vaše podnikanie, pre realizáciu projektu, zaplatiť svoje dlhy, alebo budetepotrebovať finančné prostriedky na kúpu domu alebo auta. Som súkromný veriteľ, som ochotný dať osobné pôžičky od 2.000 EUR do 3000000 EUR pre každého, schopné splniť podmienky moju ponuku a schopní splácať. I nevyžadujú veľa dokumentov. Moja ročná úroková sadzba je 2% ročne. Som ochotný splniť vaše požiadavky v 48 hodín a k podmienkam, ktoré uľahčujú, život. Aj naďalej k dispozícii pre ďalšie informácie. E-mail: beniedash2@gmail.com

 10. Eva56

  Potrebujú finančnú podporu a hľadá úver, ktorý bude riešiť svoje problémy a pomôže vám? Potrebujete kvalitnú a poctivú pôžičku? Ponúkame pôžičky a úvery od 1000 do 130000 eur so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Pôžička sa poskytuje jednotlivcom (pestúnky, obchodníci, študenti, dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, v registri, zamestnancov) a rezidentných jedincov alebo pracovať v zahraničí.
  Pre viac informácií, prosím, kontaktujte nás emailom.
  E-mail: charlbak.marie@gmail.com

 11. Tomas

  Mne pise neaka mariya s ruskeho mesta penza zevraj zubarka a chce prist na slovensko poslala mi asi 20 fotiek,este mi nepisala nech jej poslem peniaze a ani by som to nikdy neurobil!!!

 12. Dušan

  Napísala niekomu Olga z Aktobe / Kazachstan /.
  Krátky príbeh – prišiel mi od nej krátky e-mail s fotkou – / je krásna / ,odpísal som,ako ma našla – vraj v nejakej databáze a poslala zasa dve fotky – nádherná žena,udala vek,29 rokov,ale fotky – / poslala mi ich asi 10 a dve videa,na ktorých je mladšia,čiže videá neboli robené pre mňa na jednom je tak 20 ročná a na druhom o málo staršia /Vraj je lekárka pediater,ale u nich nie je práca tak robí v bare.Jej kamarátka sa vraj zoznámila takto a teraz je šťastne vydatá v Austrálii.Po pár e-mailoch sa vraj do mňa zamilovala a píše mi krásne zamilované listy a chce prísť za mnou a zostať navždy so mnou,hanbí sa vraj ale potrebuje 350 € na pas a doklady. Ak niekomu tiež niekedy napísala ozvite sa mi

  1. Ivka

   Prečítajte si všetky komentáre , je medzi nimi aj komentár pána Jozefa, môžte mu napísať na uvedený mail, on sa týmito podvodmi zaoberá. On Vám poradí..Mňa tiež podviedol jeden podvodník, vyzeral celkom normálne, išlo mu o záchranu peňazí na dôchodok. Mala som s ním súcit, nehĺadala som vzťah. Ak niekto pýta peniaze takýmto spôsobom, nedajte sa oklamať..za fotkami môže byť niekto celkom iný.

  2. Vlasta

   Ak máš profilovu fotku ulož si ju na plochu a potom zadaj Google obrázky .skopíruj fotku a uvidíš koho je tá identita

  3. kakadu

   Dusan tie peniaze mozes mne kludne poslat a na hodinku ti lepsiu vybavim,budes sa citit jak znovu rodeny,nechapem ludi jak mozu na taketo veci naletet.fotky maju pokradnute,este ze mame google faktbook a to druhe ze instalgraf :D,mal si ho poprosit nech ide na skype alebo niekde kde mozes tu osobu vidiet.

 13. FRED

  Po sedemročných vzťahoch so Sárou sa rozišla so mnou, urobila som všetko pre to, aby som ju priviedla späť, ale všetko bolo zbytočné, chcel som ju späť tak veľa kvôli láske, ktorú mám pre ňu, prosila som ju všetkým , Urobil som sľuby, ale odmietla. Vysvetlil som svojmu problému svojmu priateľovi a navrhol, aby som radšej kontaktoval milostného lekára, ktorý by mi mohol pomôcť priviesť ju späť, ale bol som o tom nápadom, nemal som na výber, ako to skúsiť, poslal som lekára a Povedal mi, že nie je žiadny problém, že všetko bude v poriadku pred tromi dňami, môj milenec sara sa mi po troch dňoch vráti späť a prekvapujúco druhý deň, to bolo okolo 16:00. Moja milenka sara ma volala, bola som tak prekvapená, odpovedala som na volanie a všetko, čo povedala, bolo, že bola tak ľúto pre všetko, čo sa stalo, že sa chce vrátiť ku mne, že ma veľmi miluje. Bola som taká šťastná, že sa vrátila, a tak sme začali znovu žiť šťastne. Odvtedy som sľuboval, že každý, koho viem, že má problém so vzťahom, by som pomohol takejto osobe tým, že by som ju odkázal na jediného skutočného lásky, ktorý mi pomohol s vlastným problémom a kto je odlišný od všetkých Tam. Ktokoľvek by mohol potrebovať pomoc tohto lekára, jeho e-mailu: (dr.gokosspiritualcaster@gmail .com)

 14. RITA

  tak mile damy…pisem vam ze aj mne napisal tento uchyl z Arizony narodeny vo Francuzsku a vojak v Afganistane ,vdovec so 13 rocnou dcérou …na moje otazky neodpovedal uplne nieco ine od veci…ma dedictvo ,sperky a tak …davajte si pozor na meno COLLINS MORGAN….vsetko hned stopnite

 15. Etelle Moravecka

  Chcela by som upozorniť aj na takéto niečo, teraz momentálne na Pokeci síce nepoznám niekoho, čo by ma vydieral, ale zažila som niečo podobné v roku 2014.
  https://zn.sk/novy-sposob-vydierania-nahe-fotky/
  pošlete fotku, lebo ste tá druhá, potom zistíte, že vám ani neposlal svoju, ale niekoho z internetu, niekoho iného. A tu vašu foto potom chce poslať na obecný urad a všetkým čo nájde z mojej dediny, ak mu neposlem 100 EUR. Takto zo mna chcel dostat peniaze. Ked som mu napisala, ze to číslo uctu co poslal, ze dám polícii preveriť, kto odtial vyberá peniaze tak uz sa neozval na štastie.
  Dajte si pozor na podvodnikov.

  1. Kiki

   Ahoj ano, ten kto odosle taky materiál je naozaj obet, a pritom sa velmi trapi, coho sa dopustil….esteze sme tu a nie v inej krajine, tam by to mohlo mat ine nasledky,…

 16. Ivka

  Pridávam ďalšie meno podvodníka, ktorý sa tu nespomína. Má profil na Fb a žiadnych priateľov. Volá sa Curtis Bidgood. Je totožný s diplomatickým kuriérom Edwardom Whiteom. Neposielajte mu žiadne peniaze aj keby vás prosil na kolenách a apeloval na milosrdenstvo Božie. Je to narcistický psychopat!!!

 17. Evelin

  Dámy, dávajte si pozor na mená- Wilfried Wenzel a Rowan Rodge.Sú to podvodníci.Willimu sa musí na Slovensku veľmi dariť!!Pochádza vraj z Ameriky, má syna 12 ročného, žena mu zomrela pri autonehode, má 60 rokov.Hľadá ženu v zrelom veku s ktorou chce stráviť zvyšok života:Píše veľmi sladko až mu nie je šanca odolať.Teraz je na tankery ide po ropu do Turecka, má pri sebe veľkú hotovosť a diamanty.Momentálne sa jeho tanker dostal blízko 5 míl od lode,ktorú prepadli piráti a zabili v nej 5 ľudí z posádky.Preto musela loď zastať a nemôže sa pohnúť z miesta kvôli tým pirátom.Bezpečnostnou službou mi chcel poslať trezor so všetkými jeho papiermi, peniazmi,diamantami.On už vraj zaplatil nejakých 7900 USD za to, že mi ich tá služba doručí ALE? ja musím doplatiť nejaké peniaze za dopravu trezoru tej službe aby mi ho vôbec odovzdali.Poslal mi aj potvrdenie, že balík bol už poslaní – formulár Tureckej bezpečnostnej služby.Mojou úlohou bolo čakať kým sa tá služba ozve mailom a povie mi koľko jej mám j zaplatiť aby mi ten balík vydali.Ak jej pošlem peniaze na nejaký účet tak mi ho akože majú vydať.Ja som nereagovala a zatiaľ ani on.A? nikomu nemám o trezore hovoriť, je to len naše tajomstvo tajomstvo!!

  1. katka

   Ahojte,
   no ako vidim postihuje to aj Slovenskoaj Česko, veľa žien u nás aj u nich naletelo týmto podvodníkom. Aj mňa kontaktoval Horton Roland, vdovec, 12-ročný syn, žena a rodičia umreli pri autonehode. No len mal smolu v tom, že ja som už tieto stranky o podvodoch čítala, tak som sa na tých jeho \“rozpravkach\“ čo mi písala len bavila. Po troch dňoch už som mala toho dosť, už som bola jeho životná láska a neviem čo ešte, tak som sa ho na rovinu opýtala či už sa pobavil a o všetkom viem ako to je v skutočnosti a teraz sa budem baviť ja. Mal už veľa mien, steven william, mark carl, john richard a už si ani nepamätám. Podľa stranok americkej polície je to fotomontáž dvoch ludí, nejedná sa ani o skutočného človeka. Tu sa asi nedá dat foto, ale má okuliare, oblek v kancelárii odfotený. Davajte naozaj pozor, sú dobrí v tom podvádzaní. Držim palce, ženy nedajte sa, ved máme aj mi nejakú hrdosť!!!

     1. Mária

      Dobrý deň pani Vlasta. Môžem váš kontakt na môj email maryska
      @zoznam.sk

     2. Vlasta

      Dobrý deň! Oslovila ma pani alebo slečna Mária15.Júna 2017 na jej mail sa nedá napísať adresa je nepresná vracia mi ju späť. Volá sa Mária.Môj mail je:depesovavlasta@gmail.com
      Napíšte mi.

      (jej mail maryska@zoznam.sk nie je presný)

     3. Alena

      Mne vyznaval lasku James Bergmann dal aj cislo pytal najprv 1 9000 eur potom by stacilo aj 500 dal mi aj cislo telefonne zistila som ze to cislo patri Nigerii neposlala som nic pisal ze ma 11 rocnu dcerku Faith a je vdovec

  2. Asdf

   Evelin dobre si urobila, chvalim. .. Ja som naletela, peniaze neposlala, ale preto moje fotky a videa boli na webe…smutne.. Nechcem to uz zazit

    1. Asdf

     moja a to mam traumu dodnes, je to uz rok stare, velmi casto na to myslim, kontrolujem net, ten je zivy…vzdy sa to tam moze objavit a nerada by som bola. hrozne to bolo, des…ale moja chyba co uz, naletela som a nevedela, ze sa take stava…

  3. terka

   ahojte viete mi niekto poradit meno WILLIAM BOBBY?? posiela mi balik v ktorom su drahe veci apple a podobne a zatial nechcel nic

  4. Bronislava

   Skoda, že ste mali smolu damy, ja som narazila na seriózneho vojaka, verte veľmi hodný chlapec, jeden z mála, a neoslovil má on ale ja jeho, dobre som urobila.

  5. Vlasta

   Reagujem neskôr Evelin,pozor,je to podvod.Najskôr zaplatíš malú sumu,potom zápletka a stále sa bude zvyšovať.Aký má profil?Všetci sú vdovci,všetci majú nejaké deti a my Slovenky by sme ich mali ,,zachraňovať“ nemá to logiku.Nikdy ho alebo ich neuvidíte.SkontrolujIP adresu a zistíš ,že je niekde v inej časti sveta.

   1. Evelin

    reagujem až teraz.ja som ho už dávno prekukla.predstavuje sa ako Wilfried

    Wenzel, foto krásavca v obleku s okuliarmi a jeho- teda tá fotka patrí Dr.Zoran

    ZGALJARDIC plastický chirurg z Dubaja .Dík za radu ale ja som to vedela.

   2. Dana

    ahoj ako môžem skontrolovať IP adresu?
    Aj ja som naletela na pekné rečičky práve teraz ale nestihol odo mňa vytiahnuť žiadne peniaze predstavuje sa ako plukovník americkej armády Nelson Rodriguez

    1. Vlasta

     Môžem sa spýtať aký profil má ten dotyčný,to meno tu bolo už veľa krát.Ten Rodrigez Nelson to určite nie je.Ip zistíte tak,že si v pravom hornom rohu kliknete na šipku ,zobrazí sa vám viac možností.ak máte gmail tak druhý riadok od spodu . Ak je to pán s kyticou,prípadne z profilu s čiernymi okuliarmi alebo v obleku v kancelárii,tak ten je na Slovensku a v tejto rubrike známy,ale nik nevie jeho identitu.Má veľa mien a príbehov.Malayzia,piráti a pod.Dajte vedieť.

 18. Anna

  Vlasti ja som z Dobšinej ja som verila a vieš skolkyma som si pisala pred nim ale on mi povedal že musim všetkých zablokovať asledoval z kolkyma ľudmi si pišem aj teraz ma presveča že všetky tie peniaze prepadnu vieš ja už som dala aj tresne oznamenie aj cudzineckej policii som pisala cudzinecka nemože nič robiť a kriminalka ho nevedela najst ja sa veľmi nerozumiem do počitačoch ale že raz bol tam raz tam a tieš povedali že to by sa čudovali keby mi on vratil peniaze ale ja som robila dalej a on vedel že ho policia hlada ale on si stoho nič nerobil pišem po slovensky ale viem že na f b ma tam viac priateľov Jasom hladala medzi tymi podvodnikmi ale čo možeš hladať ked som mu ešte nevidela tvar on sa ni ešte neukazal len čo ma na skype profil Anna

   1. luba

    Aj mne pise nejaky Ryan Jacod tvrdi ze je je doktor specialista na chirurgiu.tiez mi pisal ze je vdovec ma 11rocneho syna,ale on ma nepyta peniaze on mi ich chce poslat nie na ucet ale ako batozinu a mam mu ja poslat prefoteny obciansky alebo pas svoju adresu a telefonne cislo ale je nie som tak sprosta a pytala som ho jeho prefoteny pas aj s fotkou aby som si overila ci je to isto on ci su to fotky ktore mi poslal tak uvidim.Luba

  1. Vlasta

   Anna ešte niečo.On sa neodhlási pokiaľ bude vedieť,že s tebou dokáže manipulovať.Vie,že mu nakoniec odpustíš všetko.Posiela ti obrázky s kvetmi a pod.? Ak by si chcela môžeme sa aj súkromne porozpravať cez mail..Neviem,či vieš moju mailovú adresu,alebo mi napíš tvoju.Ak si nevieš rady.Viš ja som mu penize neposlala tak sa odhlásil.

   1. Anna

    Vlasti budem rada dnes mi napísal že ked´ nechcem aby prišiel na Slovensko tak že to oľutujem môj e-mail je anna.sarnovska 123@ zoznam.sk

  2. Julia

   Tak isto ako iné ženy aj ja som začala dopisovataby pravdu povedala skôr zo zvedavosti sympatická fotka chlap v mojom veku 60 vravim si prečo nie prijala som ho ako priateľa a už to pomalí začalo presne lichôtky kompliment bolo to príjemné čítať že ste aj ja som ešte pre niekoho príťažlivá a už to pomalí začínalo.prezradila som to dcére a ona mi poradila prečítať tento článok na internete o internetových podvodníkov.ale škoda že som si článok precitala neskoro keď som mu prezradil údaje o sebe tak ma vedel presvedčiť že som mu naivné všetko uverila.spametala som sa z toho keď chcel odomna vraj poslal na moje meno do bezpečnostnej schránky bolik kde mal dokumenty o nemovitosti z americký a ďalšie cennosti vraj to má pri sebe v afganistane a neni to tam bezpečné chcel odomna poslať 3800euraby som ich poslala nejakej firmektora sa mu o balík postará.mne najskôr chcel ten balík poslať kuriérom ale som si to rozmyslela že ja mu balík nezoberem sebe na starosť .niečo mi v tom nesedelo nepozná ma doticny osobné a chce mi zveriť akýsi balík vraj si ponuky pride teraz musí ešte byť v afganistane na misiách podal si žiadosť o dôchodok.ked som mu odpisala ze mu nepomozem že nemám peniaze stále vseliako má presviedčal.odpisala som mu že keď mi on posle tých 3800e že mu ich odoslem tej firme aby mu jeho balík ochránila kým nepríde z vojny.slubuje mi stále spoločné bývanie je ochotný bývať somnou aj na slovensku kúpi dom a všelijaké lákavé sľuby.odmlcala som sa mu nechcem sa do toho viac zamotatako som.chce prísť za mnou ale ja som odmietla.bojim sa toho fiktívneho snúbenca,vraj on je vdovec atď.dufam že má nebude ďalej obťažovať.

   1. Mila

    To iste sa stalo aj mne,akurat ze dotycny je na misii v Syrii.Slubuje lasku az po hrob,svadbu a dom.Posiela peniaze ,sperky a vojensky dokument.Zeny a dievcata nikomu nic neposielajte.Je to podvod.

 19. Anna

  Vlasta ja som si ťa našla na skype aj on to tam našiel áno piše lebo potrebuje peniaze ale ja som si povedala dosť on ma už obral o veľa peniazi a len sľubuje že on to vratí a že jeho dcera chce byť so mňov klame vieš mňe tieš našiel na skype a to bolo ešte juli tak je to už dlha doba ja som mu už nadala že je podvodnik aby mi vratil peniaze ale to viem že tie už nikdy neuvidim ja som si myslela že je je iny verila som mu akolko som ho už blokovala on sa dostane naspäť je to podvodnik a človek bez chrptovej kosti ešte dnes sa neoval možna že hlada dalej Anna

  1. Vlasta

   Nepísalti,že ak mu nedáš peniaze cez dodávateľskú spoločnosť tak ho zatvoria? ked som odmietla poslať peniaze odhlásil sa.Môžem sa spýtať prečo si s ním píšeš napriek tomu,že vieš že je podvodník.? .

   1. Anna

    ano Vlasta môžeš sa mi spytať už som spomenula že som mu dala veľa peniazi a rada by som bola keby mi aspoň polovicu vrátil čo neviem či to sa mi podari teraz chcel povedal že to je už posledna pladba ale to už bolo posledné viac krat a teraz som mu neposlala lebo som povedala že už nemam skade ale on veri že to zasa pošlem lebo že je v neakom kempiku vo VEľKEJ BRITANII astale nevie prisť k učtu .ja viem že je podvodnik len ja som to nechela veriť on vie pekne rozpravať a proste ja som mu predtym verila už nie Anna

    1. Vlasta

     Anna ty si ho videla na profile pod akým menom? Komunikuješ s ním cez skype alebo messenger? Vieš týchto ,,mužov“ je veľa .Mne sa perdstavil ako Sebastien Wyatt už som to písala. Prečo mu posielaš peniaze? Nikdy ich nedostaneš späť.Ak sa smiem spýtať komunikuješ s ním stale aj v týchto dňoch?

     1. Anna

      Vieš Vlasti ja som mu verila on mi nasluboval všetko možne že chce podnikať v našej krajine že on nie je chudobny ale si pretstav že si snim pišem od 5,7,2016 povedal že bol v misii v Somalsku a že che prisť na dovolenku aja som mala napisať o požiadanie o dovolenku OSN no napisal to on a mňe to poslal aby som to ja poslala no a už to začalo OSNsi pytalo večne peniaze už v auguste mal aj plan letu čo mi poslala OSN potom si zmysleli nema cetifikat treba tolko peniazi potom nema LIBRET kartu potom treba letenku potom nemôže prisť na SLOVENSKO SAM AKO GEN .TAK TREBA ZAPLATIť VOJAKA čO MU BUDE ROBIť DOPROVOD Už Z osn som tam pisala že už som tolko peniaze poslala tak mi neaky odpisal zOSN ťe to je už posledna pladba že na Vianoce už bude tu už je marec azasa chce na let že to bude zadarmo tak som mu povedala že on zadarmo a ja budem platiť no ale že on to všetko vrati no ale povedala už dosť a ked si ty napisala že sa vola wyatt tak som hned vedela že je to on a ti poviem som mu povedala či sa nehanbi pobožny človek a tak sa chova na tominepovedal nič a ja som ho ešte nevidela mňe sa neukazal bohvie čia je ta fotka Anna

     2. Vlasta

      prosím ťa ,neposielaj mu už žiadne peniaze ani cudzinecká polícia nevyrieši tieto svinstvá.Fotografiu ktorú chceš preskúmať si ulož na plochu a odtiaľ ju pomocou myši stiahni tam kde máš nápis nahrajte fotografiu. Je ešte jedna stránka kde je veľmi veľa týchto podvodníkov aj s fotografiami. Zadaj si do vyhľadávača male-scammers.com preskumaš vsetko .Odkial si?.Myslím,že si si vytvorila k nemu blízky až zalubeny vzťah,daj si pozor to je len virtualna laska .Len sa neprezrať,že niečo sa rieši.Ako si s ním píšeš? Anglicky alebo Slvensky

     3. Monika

      Ahoj Vlasta ja mam tiež skúsenosť je veľmi mily len pýta podpísať papier na dôchodok je na misiach v libyi

  2. Jombikova Anna

   Pozna niekto meno Tomas Hogh spoznala som sa na Chatte je to podvodník,ktorý zije v Bristole v aglicku je samostatne zarobkovo činny chdi po celom svete hladania materialu na veĺke stavebne projekty .Ja som mu už naletela na pekne reciaposlala niekolko tisíc eur .ak ho niekto pozna a píse s nim dajte si pozor je to.podvodník

 20. Instmar

  Potrebujete úver sa zbaviť svojich dlhov, alebo začať podnikať? Potrebujete úver alebo úver? Pretože odmietnutý bankami alebo vo vážnej finančnej situácie.
  Dali sme vám k dispozícii úvery (Hypotekárne, komerčné, všetky druhy pôžičiek) a úvery.
  Pôžička, bezpečné a bez veľkej formalita. Váš súbor sa spracuje v krátkom čase.
  Množstvo: 1000 do 275.000 eur
  Pre viac info email.
  E-mail: instmaricharles@gmail.com

  1. edita

   Ja so tiez pisem s jednym vojakom Braj pochadza z Coloreda Sprinks je aj ma facebooku ma tam viac adries. tiez my poslal fotky A pyta odo mna peniaze na ptevoz na slovensko uz my poslal aj zajednanu letenku na pondelok Poznate ho niekto vola sa Janes Irvin Ale peniaze mam poslat pomocou Maneygtam

 21. Viera Pollakova

  Ja si pisem uz dlho s Christopher Ellis sa vola..samozrejme fešak hak vsetci.., neviem co je v tom.. nic odo mna nechcel , je na fb vela priatelov, prispevky , je tam dlho.. dokonca si volame cez skype video call, hovori so mnou. Ked som mu napisala ze chcem s nim video call hned mi volal a rozpravali sme sa… teraz ,, chce szravit so mnou dovolenku v Dubaji,, kedze tam bol v minulosti a pacilo sa mu tam aj mne a chce kedze je v Syrii na misii aby som poslala na mail , aby ho pustili na dlho planovanu dovolenku so mnou a aby som napisala ze som oani Ellis. To som odmietla ze nie som. Hned mi odpisal ze nech to napisem vo svojom mene. Ale kedze mi to smrdi, odmietla som. Nech to pisle on, ved o dovolenku ma ziadat vojak a nie niekto cudzi.
  Velmi nalieha aby som to pislala, lebo inac sa nedostane a chce sa so mnou stretnut. Je rozvedeny… je to prvy vojak co mi pise co nie je vdovec. Strehli dte sa s takym niecim? Uz som si pisala s mnohymi vzdy ten isty scenar.., vdovec, stara sa o dieta.. pozom pyta prachy alebo chce pislat prachy alebo veci pri umonceni sluzby.. toto nechapem, nieco vymakanejsie.
  Inac jeden vojak mi radil nech pytam vzdy od nich Servis ID , podla toho sa daju identifikovat. A vraj sa treba obratit nie ba US armadu ale na UN , spadaju pod nich.
  Ak nieco viete o ,, žiadosti na fovolenku,, napiste prosim.

  1. Tamara

   Viierka okamzite ho zrus je to podvodnik.Mam falosny profil sjeho menom.Su tam jeho fotky s upozornenim pozor scammer a jehp prave meno.Verim ze je to ten isty meni iba meno.Velmi sa mu dari na slovensku.Ine meno ale je to stale on.Videla som fotky ynych zien

    1. Anna

     Anna 3,3,2017 áno ja som si písala 8 mesiacov z Gavinom Wyattom až kým ma neobral o pekné peniaze stále niečo mu trebalo ale vravel že on všetko vráti že on nie je chudobný len kým je v tábore nevie prísť k účtu aj jeho d´aľší priateľia tiež generáli to tvrdili tých som videla ty sa ukázali ale Wyattnie lebo oni nesmú na fotke bol holohlavý v obleku a kravatov pozor je to veľky podvodník

     1. Tamara

      Anna ja som na to m tak isto ako ty.Mam falosny profil na jeho meno ako ma kontaktoval..Pozri to urcite najdes tam vsetky fotky toho fesaka z upozornenim pozor podvodnik .Je tam toho vic pozri si to.Urcite to bude ten isty.Ak chces si pokecat pridaj j si ma na messenger pod tymto podvodnikom som urcite ja.Moje meno je Tamata som tiez na tejto strane.Je toho vela co by sme si mohli povedat

     2. Tamara

      Zabudla som ti napisat meno
      Facebook
      Rodrigies Cesar
      Cap.us army
      v profile je mesto Singapur

     3. Tamara

      Pozrela som ten profil pozil fotky ineho muza pisal ti uplne iny muz .Daj ho do hladacika google mrtvy vojak som si ista ze ti pisal ten isty ako mne.Dari da mu na slovensku

    1. Tamara

     Kontaktova som ho cez messenger napidala som anglicky scammer-podvodnik on mi odpisal zabijel tvoju matku a zablokoval ma podvodnik

  2. Anna

   Ahoj Anna,volám sa Anna. To isté sa mne stalo z americkým vojakom,presný postup ako u teba. Rada,by som si ho preverila,ale neviem na koho sa mám obrátiť. Môžeš mi prosím poradiť? S pozdravom Anna

   1. Anna

    Ahoj Anna neviem akoby som ti poradila povedz píšeš si s ním?a pýta od teba peniaze alebo si to urobila tak že som mu naletela možná je to ten istý len si zmenil meno a priezvisko si nechal jej vravel že je vo väzení ak chceš ho vided tak na fe .b.ma hadám 8 fotiek rovnakych a je tam aj lietadlo a v ňom vojaci ahoj

    1. Vlasta

     musím sa zapojiť do diskusie.Anna ako vieš,že ten muž ,ktorý je ,,vo väzeni“ je ten v lietadle? Ja som už písala že mna oslovil Sebastien wyatt tiež je vo väyeni…ale neviem ci sa dopatrame identity .Rada by som vedela kto je to

     1. Anna

      Vlasta viem lebo mi zasa napísal a ja som mu povedala že či sa nehamby že si zmenil meno Gavin naSebastiantak mi napisal že ma len to skype a f b vobedz sa netajil tak je to on lenže ja si snim píšem ale on sa mi ešte neukazal tak on iba tu fotku na skype čo ma a vzal si na posilu aj priateľa aby ma presvečil žeby som mu poslala peniaze ja som ťa hladala na skype ked si z Nitri tak som ťa mala alesi sa neozvala

     2. Vlasta

      Anna nechodím na skype iba na mail. Kedy ti písal, chvalabohu odhlásil sa z facebooku,lebo som mu napísala že viem o ňom všetko.Od 10.2. je vraj vo väzení a zobrali mu vraj telefon..A ty si odkiaľ?Píšeš si s ním aj teraz.Prosím nespomínaj ma.Nedostal peniaze tak už nie som zaujímavá.Všetko,čo sa týka týchto mužov sú na ciernych listinách.Mám to prelustroané

 22. Anna

  Dobrý deň píšem si s Americkým vojenským lekárom vraj meno Micheal Joe Tiika a teraz žiada odomna peniaze pre syna že stratil kreditku vraj prosím zistite mi identitu tohto muža ďakujem samozrejme že nepošlem.

  1. Angelika

   Ja nechápem iba jednu vec. Prečo toto ponižovanie nedajú ženy na FB s menom aj jeho fotkou. Veľa iných žien by sa nestalo obeťou takým podvodníkom. Nebojte sa!!!

 23. James Morgan

  Ponúkame úver ku všetkým potrebným na veľmi nízkou úrokovou sadzbou 3% žiadna záruka podieľa budeme schopní dať vám akúkoľvek sumu v rozmedzí od 2000euro – 500000euro úrokovej sadzby dohodou, so splácaním povolený od 1-20 rokov, v prípade záujmu kontaktujte nás cez (jamesmorganfundings@gmail.com)

 24. Michel

  Potrebujú finančnú pomoc (pôžička, úver, hypotekárny úver, obchodný úver alebo iné typy)? Ste odmietli finančných inštitúcií (bánk a i.), ktoré chcete začať podnikať, spojiť všetky svoje dlhy do jedného dlhu.
  Som tu pomôcť a podporiť vás.
  Pre všetky vaše potreby v oblasti financií (pôžička, úver), venujte kontakt so mnou prosím mailom: michelexcelle@gmail.com

 25. Maria Tomas

  Dobrý den priatelia.

  Ste stále hladá úver, a tie boli zamietnuté bankami alebo podvedení. Dostal som realitný úver vo výške 300.000 eur zo senátor Walter. on je naozaj dobrý a seriózny veritela.

  Kontaktovat senátora Walter dalej; senatorrpwalter@hotmail.com

 26. katka

  „Som seržant americkej armády Marcus Fults Lawson.Keď mi nezaplatíš za letenku a na vybavenie dokladov pre OSN,tak umriem.Som v Afganistane…Postarám sa o teba,o tvoju rodinu.Peniaze ti vrátim.Boh ťa poslal ku mne.Si jediná!“….POZOR!…..Podvodník,ktorý má priateľky na Fb-Slovenky,Češky,Rusky,Ukrajinky…..Neplatiť,nenaletieť!….A pozor!Používa veľa iných falošných profilov s inými textami.Vždy ide o peniaze a píše cez prekladač v zlej slovenčine.Kto vie dobre po anglicky,tak píše s ním po anglicky…Je to rodený manipulátor a brilantný klamár s takými očarujúcimi vetami a myšlienkami pre ženu,aké nenapísal ani ten naj básnik!

 27. Maria

  SVEDECTVO Z PÔŽIČIEK MEDZI FYZICKÝMI OSOBAMI

  Ak som zase s úsmevom vďaka pán LALLEMENT Luden som dostal pôžičku vo výške 45.000 eur a dvaja z mojich kolegov sa tiež dostala pôžičky od tohto muža bez akýchkoľvek problémov s rýchlosťou 3% ročne. Radím vám, aby ste si vybrať zlú osobu, ak skutočne chcú žiadať o hotovostný úver pre váš projekt a akákoľvek iná. Aj zverejniť túto správu, pretože pán LALLEMENT Luden dobrý pocit s týmto úverom. Je to cez kamaráta Stretla som úprimný a štedrý človek, ktorý mi umožnil získať tento úver. Tak som si poradí sa s ním spojiť, a to uspokojí vás pre všetky služby, ktoré o to požiadajú. Tu je jeho email: michelexcelle@gmail.com

 28. Maria

  Ak som zase s úsmevom vďaka pán LALLEMENT Luden som dostal pôžičku vo výške 45.000 eur a dvaja z mojich kolegov sa tiež dostala pôžičky od tohto muža bez akýchkoľvek problémov s rýchlosťou 3% ročne. Radím vám, aby ste si vybrať zlú osobu, ak skutočne chcú žiadať o hotovostný úver pre váš projekt a akákoľvek iná. Aj zverejniť túto správu, pretože pán LALLEMENT Luden dobrý pocit s týmto úverom. Je to cez kamaráta Stretla som úprimný a štedrý človek, ktorý mi umožnil získať tento úver. Tak som si poradí sa s ním spojiť, a to uspokojí vás pre všetky služby, ktoré o to požiadajú. Tu je jeho email: michelexcelle@gmail.com

 29. Harry Porter

  Budete potrebovať naliehavú úver vyžaduje, aby vaše podnikanie alebo na financovanie žiadny zmysel? Sme certifikované a legitímne a medzinárodne licencovaných pôžičky veritelia ponuku pôžičky na obchodných podnikov, podnikov i jednotlivcov za prijateľnú úrokovou sadzbou vo výške 2% v nás tento špeciálny e -mails: harryporterloanworld66@gmamil.com~~HEAD=pobj s podrobnosťami dlžníka.

     Potreby žiadosť o úver:

  Celé meno:
  Vek:
  pohlavie:
  Krajina:
  povolania;
  telefón:
  Pôžička Suma potrebná:
  Doba trvania úveru:
  Mesačný príjem :

  Dúfam, že to počujem od vás najprv.

  S pozdravom

  Harry Porter

  1. Tamara

   Ahoj nedaj sa u vydierat kludne mu povedz nech si to uverejni kde len chce nedaj mu pocitit ze mas strach su to arogantny bastardi trenovany na take momenty.Okamzite zruz akykolvek kontakt s tov osobov nevies si ani predstavit coho su schopny.Bude ti strasne ublizovat pokial bude mat na teba akekolvek pripojenie.Zrusit face book ,,messenger wathsap email.Ver mi prosim mam velmi zlu skusenost.

  2. Tamara

   Toto na stránku nemôžem dať zrus facebook fotky bude rozposielať priateľom ktorých tam máš pošle virusi do počítačov oni sú aj hekeri číta všetko tvoje pripojenie pokiaľ nevymenis všetko nezbavis sa ho.Co urobil mne peklo zo života .Mám strašne veľa fotiek kontaktovala som iné ženy je to stále on iba pod iným profilom.Dari sa mu má slovenskú .Je nebezpečný veľmi.

   1. Gigi

    No teda,si mala naozaj peklo. Uz mas pokoj, ci sa stale ozyva? Zavesil aj nejake tvoje video na net? Ohrozil Ta aj nejako osobne, alebo niekto iny ?

   2. Dzejn12

    Ahoj Tamara. Ja som na tom rovnako. Dotycny sa mi nabural do profilu na zoznamke a tiez cital vsetku moju komunikaciu s muzmi. Samozrejme, ze s jednym som si posielala aj fotky kedze sme spolu nieco mali a ten hacker ma potom vydieral. Zrusila som zoznamku, celu komunikaciu som si ulozila a zistila, ze vystupuje pod roznymi profilmi a fotkami. Je to chore cele. Myslis, ze mam zrusit aj FB a urobit ucet nanovo?

   3. Anna

    Tamara ja som hladala ale som nič nenašla už tam asi nieje lebo som hladala aj teba ani teba som nenašla to je ťažko ked neviem priezvisko a Tamara su tam veľa ked daš blišju informaciu tak ťa najdem

    1. Tamara

     Hladaj meno Rodrigues Cesar cap.us army vprofile je mesto Singapur tam su fotky toho pdvodnika z jeho pravim menom.Pouziva vela mien stale meni je nebezpecny.Pozrite si to vsetky co to citate a zdilajte tento odkaz

 30. Albert

  Potrebujete pôžičku, úver, hypotéka, financie, peniaze na vytvorenie alebo začať podnikať. Môžeme poskytnúť akýkoľvek druh úveru.
  Spôsobilosť: Všetci vrátane zahraničných rezidentov (najmä zdravotné sestry, podnikateľ, podnikateľov. Výška úveru: 1000-500000 eur.
  E-mail: albertlalle@gmail.com

 31. Albert

  V jednoduchosti účelu vynakladania sviatky (Vianoce, Nový rok), alebo lepšie osláviť, robíme pre všetkých (najmä pestúnky, obchodník, zamestnanec, odišiel žena na materskej dovolenke alebo iné) úvery k dispozícii spotreba jednoduché pôžičky alebo úvery. Ďalej ponúkame hypotéky, úvery pre obchod akýkoľvek druh úverov. Úvery na súkromné použitie 1000 až 20.000 eur – Ostatné typy úverov: 1.000 až 500000 eur.
  Prosím, kontaktujte nás pre viac informácií.
  E-mail: albertlalle@gmail.com

 32. Dzejn12

  Ahojte,
  nekontaktoval niekoho muz menom Leonardo Abramo. Je to 40tnik z Londyna, no ma anglicko-danske korena. Pozor je to podvodnik. Vdaka mojej paranoi som si nasla fokty, ktore mi posielal a identitu ukradol istemu gayovi z instagramu. Nastastie som mu ziadne peniaze neposlala, iba zopar fotiek a zial som sa namotala a ked som ohlalila, ze ma viac profilov na zaklade dalsej fotky, ktoru mi poslal vytratil sa s vyhrazanim, ze pouzije moje fotky na nete 🙂 Ako keby ich na nete nebolo uz aj tak dost 🙂 Davajte si prosim pozor, neverte nikomu s cudzim menom alebo fotkami, ktore vyzeraju az prilis dobre.

   1. Dzejn12

    Ahoj. Ked som zmazala profil na nete, aj jeho z whatsapp tak ma uz nijak nekontaktoval. Net aj zoznamky su plne vydieracov pod falosnymi profilmi, velky pozor na nich. Ja som sa popalila, kedze ma niekto kontaktoval a vydieral ma, ze moje fotky posle do prace a vyhodia ma. Nic sa vsak nestalo, to iba chcu vyvolat strach.

    1. Qwer

     Boze je to strasne….najskor som mala obavu, ze co bude ak sa video a fotky dostanu von, aj sa tak stalo a inak urcite este niekde koluju a neda sa to stiahnut, neviem kde to vsade je.. Internet stale zije, potom obavu o seba, lebo vedel mesto kde byvam…. Som nastvana na seba, aka som naivna…

     1. Dzejn12

      Nic si z toho nerob, to sa stava mnohym zenam toto a aj muzom. Podvodnikov je plny svet a tiez viem, ze moje fotky koluju po internete. Beriem to vsak tak, ze ja vo svojom sukromi mozem robit co chcem, to ze som poslala fotky muzovi, s ktorym som bola v kontakte nie je nezakonne.Navyse na nete je tolko fotiek nahych zien, ze tie moje su ako kvapka v mori. A to, ze on je bastard je jeho karma, nie moja. Mysli pozitivne. Tiez som sa bala, ze sa nieco stane, ale nestalo. To je len ich strategia ako ta vystrasit, aby si robila co chcu.

    2. Qwer

     Dakujem za pizitivne slova….neprajem to nikomu, co som prezila, kontaktovala som spocnost, aby videa stiahla a ten bastard to tam zavesil opat. Vyhrazal sa mi….casto na to spomeniem, uz by som to rada znazala z hlavy, strasna trauma…snad cas vsetko vylieci…

 33. Saint Toni

  Ja som Pán Saint Toni súkromná pôžička veriteľa,
  Možno budete potrebovať naliehavú pôžičku splatiť dlh
  Napíšte nám na: Sainttoniloanfirm.live (a) outlook.com

 34. Mary

  Po novom je Robnston Arington. Pozor. Ma v plane podnikat na Slovensku. Uz asi podnika na osamele zeny.Chudak vdovec 3 roky 11rocneho syna ma. Na stastie sa nedostal daleko syn to odhalil. Povecte to niekomu ked vam bude takyto hajzlik pisat…. nedajte sa dostat na medove recicky.

   1. nina

    Ahoj drahý
    ako sa máš? Dúfam, že máte dobrý čas v práci. drahá je tu viac vedieť o mne a ja by som rád, aby ti všetko, ako som povedal, chcem, aby sme boli úprimní ku každému other.I’m veľmi vážne a podpornú osobu a ja vždy hľadať to najlepšie v iných ľudí. Páči sa mi pozitívny
    myslenie ľudí, ktorí majú jednak silný silu vôle, a napriek tomu jemný a milujúci stranu k nim. Chcem pekný a inteligentnú ženu, niekto budeme obaja majú skvelé časy spolu a nikdy chcieť žiť apart.I chcieť milujúci a úprimnú ženu bez ohľadu na vek, triedy alebo stavu. Naozaj som rada spontánnosť. Niekto ochotný robiť veci v krátkej dobe.

    Dobré ráno drahá, dúfam, že ste mali skvelý nočný spánok? Má drahá Mám pocit, že sme zdieľali viac času, než sme kedy bude a viem, že existuje mnoho ďalších špeciálnych príležitostiach a momenty v našom živote, ktorý bude prekvapenie a priblížiť nás. Musel som ťa písať akonáhle som mohol vyjadriť, ako veľmi sa mi páčilo byť s vami v priebehu týždňa a na konci týždňa. Naozaj som mal veľký čas! Ak chcete byť úprimný, som sa nikdy necítil tak šťastný, ako obsah alebo ako nadšení, že s niekým, ako som bol s vami. Celý deň bola radosť zažiť. Po pravde povedané, ste čin triedou. Aj keď som ťa spoznal len nedávno, mám pocit, ako by Poznám ťa už dlho. Považujem sa dobre posúdiť charakter, az toho, čo som videl, že máte dobré srdce a vaša vnútorná krása je perfektný, čo je pre mňa dôležitejšie. kedykoľvek na teba myslím, moje srdce vynecháva beat, a moje zmysly krúživým pohybom v očakávaní ešte raz vidieť. Môžete sa stali Ambrosia môjho srdca, a ja upozorniť na vás ako včela je med.

    To len na posúdenie, čo si dokážu všetko vymyslieť.

  1. Irena

   Baby nechcem urazit ani jednu z vas ale vy nemáte kam dávat peniaze….nemáte svoje rodiny , deti,vnučata komu by ste sa mohli venovat a pomahať…naletite vymyslenej identite a posielate do neznama svoje peniaze ….okradate svoje rodiny …to ste fakt tak naivné ???

 35. Mária Greckova

  Ahoj mne píše Fredrick Johnson Rico, americký vojak v Sýrii. Chcela by som vedieť či je podvodnik. Vie mi niekto pomôcť, ja nie som veľmi zručná co sa týka počítačov. Ďakujem

 36. helena tothova

  dobry den este ze som nasla tuto stranku ja si pisem s gen.Garry Mc Convill ja vraj bezdetny vdovec a caka uz len na schvalenie dochodku ale ze nechce nechat u seba peniaze lebo nie su v bezpeci tak ich poslal do Londina este aj fotku pridal ako dava tu plechovu krabicu a ze mam zaplatit nejakemu jonsonovy 2000eu a ten mi preposle balik na slovensko aj ine fotky mi poslal o sebe vraj hned od zaciatku som chcela aby siel na skyp ale ze vraj oni nesmu pouzivat v afganistane ziadne kamery vie mi niekto povedat je to pravda alebo ako som si myslela vynysel a ci sa niekto nestretol s tymto menom tak a uz mi spadli ruzove okuliare skoda tak pekne vie pisat vazne vedia ako na city akujem za odpovede

  1. Lýdia

   Ahoj Helena, ten človek s ktorým si píšeš je isto iste podvodník, pretože to nieje vôbec pravda, že nemôžu používať skype, mala som kedysi priateľa ktorý bol na misii v Afganistane a bez problémov sme chodili na skype, problém bol len ten, že to spojenie nebolo sto percentné. Nikdy nikomu žiadne peniaze neposielaj a ani never tomu čo píše, pretože každý jeden používa identitu niekoho iného. Na skype nejde len preto, že nemá k dispozícii žiaden video záznam ktorý by mohol použiť a keby si ho videla tak by si veľmi rýchlo zistila, že sa jedná o iného človeka. Počítaj s tým, že aj keď ho zablokuješ a prestaneš si s ním písať, že ti budú chodiť ďalšie žiadosti o priateľstvo

   1. helena tothova

    dakujem ti lydia za odpoved vsak ja som si to aj myslela ale ja ho este ponatahujem nech si chlapec mysli ze z nas moze robit blbca vsak pride nato ze mu peniaze nedojdu ani ma nenapadlo neake aj poslat .este raz dik

  2. Jana

   Ahoj, chcem ti tiež napísať, že je to podvod. Mala som to isté čo ty. Doteraz som ich mala hádam tridsať, vojakov inžinierov atd. Je to len jedna banda ktorá skúša kde sa dá.Chvalabohu už ma neotravujú, je to krásný pocit.

  3. Veronika

   Áno, aj ten „môj“ je v Afganistane a tiež nemôže na skype ani selfie, lebo je to zakázané. Mne zasa stačilo napísať na nejaké ústredie žiadosť o jeho prepustenie z misie pod zámienkou sobáša a samozrejme poplatok 3 300 dolárov do tureckej banky. Všetko som mu sľúbila, aj peniaze že som už poslala, ale chcel potvrdenie. Pásať vedel krásne, to je pravda, aspoň mám čo čítať pred spaním namiesto červenej knižnice.Neverila som mu ani slovo, len som si to vychutnávala, ako ho dobehnem. Dávajte si ženy pozor, len neposielajte žiadne peniaze, len o to im ide

   1. Marianna

    Mila Veronika. ako dobre som sa zasmiala, ked si pisala, ze vsak mas co citat pred spanim namiesto cervenej kniznice. Tiez som mala stastie na fesaka Kelvina Dotmana z Hustonu. Sranda je, ze den predtym som vdaka jednej milej country pesnicky o ktorej mi manzel povedal ze je z texasu, tak som si pomyslela ako by bolo fajn tam moct ist sa pozriet nazivo…neuveritelne ako to zapadlo do seba ako ze den na to sa mi ozval a poziadal o priatelstvo niekto z Texasu.
    Tiez som ale nasla pod tym istym menom cernocha na FB., nema tam ani celu fotku, ale medzi priatelmi jedno dievca, ktore prave o tom pise na svojej stranke, ze si mame dat pozor na ludi, ktorych nepozname. Ten cernoch ma tiez bydlisko uvedene Texas.
    Zaujimave je ze fotky „bieleho“ Kelvina su z februara tohto roku ako aj vela inych fotiek z ostatnych profilov z vyssie uvedenych mien tuna. Vraj namorny inzinier a tazia ropu z mora.

  4. Julia

   Niečo podobné sa ostalo volá sa Gary Goodman tiež posielal nejaké fotky a tiež chcel odomna zaplatiť za poistenie nejakého balíka s peniazmi veľa dolárov a ze potom balik pride na moju adresu viditelny podvod keď chcel poslať vzácnu zásielku mal si on zaplatiť všetky poplatky a nie pýtať odomna čo ma poznal sotva týždeň.chvilu som mu ešte pisala a chcela som zistiť niečo viac o ňom ale má to prestalo baviť

 37. JULIAN CLARK

  Dobrý deň,

  Získanie úveru legitímna boli vždy veľký problém pre klientov, ktorí majú finančné potreby. Problematika úverov a zabezpečenie sú niečím že klienti sú vždy obavy pri žiadosti o úver z legitímnych veriteľa. Ale Julian Clark úver spoločnosť urobila rozdiel v poskytovaní úverov priemysle. Teraz môžeme požičiavať vám pôžičku od minimálneho rozsahu $ 1,000.00 na maximálnu čiastku vo výške $ 10,000,000.00 pri úrokovej sadzbe vo výške 2%. Máte nízke kreditné skóre, a zistíte, že je ťažké získať pôžičky od miestnych bánk a ďalších finančných inštitúcií? Riešenie vášho problému je finančná JULIAN CLARK úver spoločnosti.

  PONÚKAME výpožičnej služby DOWN :.

  * Investori Úvery ……….
  * Dlh Konsolidácia pôžičiek ………..
  * Hypotekárny úver…….
  * Obchodné úvery ……..
  * Osobné pôžičky ……………
  * Medzinárodný úvery …
  * Cestovanie pôžičky ………
  * Študentské pôžičky ………

  Vyplňte nasledujúce informácie pre váš úver,

  Celé meno:______________
  Výška pôžičky:____________
  Pôžička Trvanie: ___________
  Účel úveru: __________
  Krajina:________________

  Môžete nás kontaktovať prostredníctvom (JULIANCLARKCOMPANY@GMAIL.COM~~pobj) a okamžite sme dostali vašu žiadosť budeme impliment na info na dokončenie transakcie s nami.

  S Pozdravom
  JULIAN CLARK
  EMAIL: JULIANCLARKCOMPANY@GMAIL.COM.
  FACEBOOK: facebook.com/julian.clark.581525

  1. Kveta

   To ponukaš tym chuderam naivnym a hlupim ešte aj peniaze …to je fakt sila ….hlupe a sproste baby…nechcem nikoho urazit ale ako nazvat zrelu ženu ak naleti na také voloviny

  1. Lenka

   Áno, mňa kontaktoval a chcel 3 000 Eur, ináč mu neskratia službu v Afganistáne. Má vraj dve deti, aj fotky tam boli, ale to boli určite stiahnuté od nejakého taliana. Ešte si píšeš, ja som to skončila
   Lenka

 38. Julia

  Pozor na meno Jason Anderson Aadolf a Jason Andre, ze vraj z Finska….vzdy zistite ze je to podvod podla toho ake zeny si pridavaju medzi priatelov…vacsinou su to starsie, nie velmi atraktivne zeny s detmi, ktorym naslubuju modre z neba a hovoria im ake su krasne..mne stacilo vidiet tie zeny ..jedna katastrofa…vacsinou z Malty a Alabamy atd. a hned som ukoncila konverzaciu..my slovenky sme pekne, inteligentne a nie hlupe zeny..takze kocky bacha!

 39. Jana

  Dovoľte mi aby som sa tiež podelila so svojima skúsennosťami s týmito fešaákmi. U mna sa to začalo asi pred dvoma rokmi, najprv som to všetko spamovala a neskôr som aj párkrát odpovedala zo zvedavosti. Boli to romány ako z červenej knižnice.Našťastie som nikomu nenaletela tak, že by som sa až zaľúbila alebo dala niekomu dala svoje posledné úspory.Za tie dva roky som dostala a dostávaam skoro každý den z VB a USA veľa žiadostí o kontakt.Chcem vám takisto poskytnúť nejaké mená o ktorých si myslím, že sú to podvodníci, ktorí sa nezastavia pred ničím.John Willy-vdovec-syn-pred dôchodkom.Andew Scott James-vdovec-syn- na profile veľká ruža ako svet. Bond Alexender-vdovec-syn.Teraz poslední Samuel Williams – vdovec- syn. Nelson Michaela Johnson Miller ma teraz požiadali o priateľstvo. Ešte mám v zásobe viacej mien.Je to krutá špinavá hra na city,ale my sa nedáme.

  1. Hana

   Pisal si niekto s americkym vojakom v Afganistane, vdovec s 13 rocnou dcerou, ktora studuje v Anglicku? Na profile tak isto obrovska ruza?Vola sa Morris Sharry.

   1. mária pavlišinová

    Mne sa ozval ako Kevin jackson ,že je vdovec a má 13 ročnú dcéru a jeho manželka zomrela na rakovinu a dcéra študuje a že je Francúz žijúci v arizone a momentálne je v Auganistane

  2. Katarína Kamenská

   Ahoj,Jana,
   píšeš,že máš v zásobe viacej mien,nie je medzi nimi meno General Richard Wayne?Mne totižto taký píše.
   Ďakujem

  3. Nika

   Áno presne do jedného ma žiadali o priateľsvo,no poučená príbuznou,ktorá pracuje na kriminálke,blokujem!!!!No o priateľstvo žiadali pod iným menom!

   1. Maca

    Dobrý den pred pár týždňami ma tiež poziadal jeden pan z Liverpoolu o priatelstvo bol fešák a profile bol z dcerkou a ze vraj vdovec dlho som zvazovala ci si ho pridat no neslo mi do hlavy ze ma niekto taký ziada o priatelstvo a tak som ho odmietla a urobila som dobre.Az teraz si citam tuto stranku a skoro som odpadla ze som tu nasla aj jeho meno vola sa Durwin Mooler tak kamen zo srdca dolu

  4. Anna

   Pozná niekto Miller Nicholson je to americký vojak v Afganistane,vraj generál. Posiela

   mi zaľúbenú poštu,už ma požiadal,aby som mu vypísala dovolenkový list,vraj ho majú

   poslať na inú základňu,kde môže zahynúť. Neskutočne ma naháňa,aby som okamžite

   poslala dovolenkový list. Ten som poslala ale ak mi postupne dávkoval,že mi pošlú ešte

   jeden list,kde budem musieť zaplatiť,ale oni ma budú žiadať č.účtu,tak to sa mi zdalo

   podozrivé. Jeho sladké reči sa zmenili na buzeráciu voči mne.

 40. Katarína

  Moje zlaté ženy vôbec nie sú to cudzinci omyl sú to naši gangstri s identitou američanov angličanov a čo ja viem koho a nikdy to nevyšetria lebo naša polícia je „slabá v páse“ Tieto špinavosti sú u nás zatiaľ neriešiteľné

  1. katka

   Suhlasím, ja som pomocou IP adresy zistila ze Horton Roland mailuje zo Slovenka niekde stredoslovenký kraj okolo Brusna. Či je pololoha uplne správna neviem, ale určite to nie je Afganistan ako velmi tvrdil. Našťastie som vedela o týchto mailoch podvodných, tak som to hned po troch dňoch cele zatrhla.
   Nech dajú pokoj, kto bude počuvať dokola tie ich reči.

 41. MARTA

  Hladam toho môjho pomôžte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Meno:BRIAN Dickson-americký vojak
  Alebo meno:MORGAN RUSEL
  PROSIM PATRAJTE A Pomôžte MI MARTA

   1. Mária

    Baby ahojte, hľadám tohto: Thomas Willson Homas žije v Taylorsville, North Carolina a je ako vojenský lekár na misii v Sýrii a ma 12 r. syna

 42. Soňa

  Prosím vás, nestretol sa nikto z vás s internetovým podvodníkom , ktorý pracuje pod falošným fb profilm Edward Nelson. Aké máte skúsenosti. Doporučujem vám čo najskôr ukončiť komunikáciu.

  1. Tatianan

   Edvard Nelson je Rodrihguez Cesar pouziva co ja vim aspon 10 mena .Je velmi nebezpecny muz.Ta skupina z penazi finacuje teroristicke skupiny.

 43. Marie Víšková

  Jmenuji se Marie, napsal mi muž se jménem Josef Barry, začal s pohádkou…jak se mám já, co moje rodina, manžel, děti…pak se mě ptal, zda mám nějaké úspory. Tak jsem mu na rovinu napsala, že mám, ale že jich zase není tolik.Pak byl klid, psali jsme si o běžných věcech.On je údajně ortoped-chirurg v Sýrii, kde jim jde každý den o život a chtěl po mě, abych podepsala nějaký e-mail, na který nakonec nedošlo.Měla jsem napsat, že jsem jeho snoubenka a on byy pak přijel za mnou. Zjistila jsem, že mám mnoho profilů na Google+. Tak jsem to zkopírovala a poslala mu to. On byl jako děsně nešťastný, že ho někdo heknul…no pohádka jako z červené knihovny. pak už šel natvrdo, 2000 eur.Ode mne zaznělo že později, tak s ním dál hraji hru..baví mě to a počkám, kdy začne o nich mluvit znovu.Dokonce mi poslal zprávu, že zahynul jeho kamarád, pediatr a jeho jméno. tak jsem si to vygooglovala, a článek byl 2 měsíce starý 🙂 tak jsem okamžitě reagovala na lež. Ale pozor, a tady jsem se setkala s něčím, o čem se nesmělo nikde mluvit, on byl mrtvý jen na zkoušku, tedy jako–ve skutečnosti zahynul ten den, kdy mi to psal.tak jsem se tomu srdečně zasmála.Prostě hraji divadlo stejné jako on.Snad ho ty láskyplné věty jednou přestanou bavit. Až zjistí, že nikdy ty peníze nebudou. Jinak jeho slovní zásoba je veliká, nepíše žádné vulgarity,jen miloučké a sladké věci…spojil se celý vesmír, aby mě našel. On, krátce po 50 a já, 64 let.No prostě věk je jen číslo, jazyková bariéra nevadí,naučíme se jeden od druhého. pohádkový příběh. jen lituji ty ženy, které naletí.Ano, je to krásné číst slova, která doma nezazní a začnete snít.Proboha nesněte!!! Tohle je realita — peníze za každou cenu, i za cenu ledviny, kterou se chystám prodat…tedy jako. Jako lékař by mě to jistě nevěřil, v mém věku nelze. také pohádka. A kdo si zahrává s ohněm, shoří. Ale já to v tomto případě nebudu.

 44. Mária

  Aj mne začal písať jeden dôstojník z Affganistánu, vdovec so synom – meno Gabbard Jerry Lee – preklepla som si ho podľa tu daného návodu cez fotografiu a je to generál, ktorý prišiel o život v Affganistáne. Takže som si písala s mŕtvym. Ďakujem za návod.
  Snažil sa pripojiť cez fb, ale stránku vždy zrušilo, kontaktoval ma teda cez gmail. Bolo mi to podozrivé, preto som začala hľadať stránku o podvodníkoch a našla som túto. Tak indikátorom podvodu je aj jeho zrušenie stránky na fb.

  1. ADA

   Chcem vás poprosiť , či by sa niekomu z vás nepodarilo zistiť kto to vlastne je na facebooku má profil: Christian Large z Bristolu. Zaujímalo by ma komu ukradli identitu.

  1. Reza

   Všetky mená patria jednej osobe alebo skupine,niekedy sa prihlási len jednej žene,aj ja som bola niekedy len jediná ako za priateľa,vtedy bol v zelenom,keď má viac priateľov,vtedy býva neviditelný,niekedy u mňa bol aj trikrát pod rôznymi menami prihlásený,provokovala som ho,potom som zrušila všetky mená,takto už ide vyše pol roka,teraz už týždeň mám pauzu,dokedy neviem,neverte nikomu,kto má cudzie meno,je to podvodník pod viacerými menami.

   1. miska

    No aj som si to myslela, ze je to jedna osoba stale posiela nove ziadosti o priatelstvo pod roznymi menami si mysli , aky je sikovny aj ja ho provokujem, ale hned ho uz zrusim.Dakujem

  1. Tina

   Dobrý, mňa kontaktoval Damian Bryan a našla som ho ako Ivan Lopez,Parker Lopez, Kelvin Hillier, Michael Lopez, Bill Lopez,Thomson Lopez ,Vidik Lopez, Frank Lopez, Jeff Lopez, Smith Lopez, no neviem ešte koľko mien má …

   najdeš foto na fb pod menom Damian Bryan

 45. Andrea

  Dobrý deň,

  pozná prosím niekto z Vás meno muža, ktorý sa na facebooku volá Agbaigolor Anthony?

  Oslovil ma ako vojak, ktorý je momentálne na misii v Južnom Sudáne. Myslím, že ide o
  podvodníka.

  Pýta odo mňa peniaze, aby mohol údajne odísť skôr domov.

  Viete mi poradiť, ako sa to dá najlepšie overiť a kde?

  Ďakujem vopred za pomoc a radu

  1. Lýdia

   Ahoj Andrea, našla som si toho muža ktorého spomínaš na fb a jeho fotografiu som skontrolovala cez google a našla som ho ešte pod menom GEN ERIC EBERTa okrem toho má ešte ďalšie štyri účty takže si naňho daj pozor je to na 100 percent podvodník

   1. Daida

    Lydia,pozrite sa prosim na meno Louis Martino,na fb je jeho fotka. Tiez nema ziadnych priatelov……. Mna by zaujimalo,kto je ten chudak na tej foto. Vdaka

     1. Zdeňka

      Jak mohu dát foto do google?Ozval se mi americký voják…Příběh o vdovci atd.Potřebuji zjistit kdo vůbec na těch fotkach je.Děkuji moc.

    1. Vlasta

     Frank Lucas
     Drogový díler
     Narodenie: 9. septembra 1930 (vek 86), La Grange, Severná Karolína, USAobraziť výsledky pre dopyt

     Markus Werner (Spisovateľ)
     Narodenie: 27. decembra 1944, Eschlikon, Švajčiarsko
     Úmrtie: 3. júla 2016, Schaffhausen, Švajčiarsko

     1. Viera

      ahojte, mna kontaktoval „vojak“ menom Stallard Burke. Neviem, co si mam o tom mysliet, tiez vypisuje podobne romaniky, ako sa pise vyssie. Peniaze sice zatial neziadal, ale predpokladam, ze aj k tomu dojde. Jasne, ze nechcem verit tomu, ze by to mohol byt podvodnik, ale rozum pracuje na plne obratky… Nikde som nic o nom nenasla, len na FB nedavno vytvoreny profil… Hladate nejako specialne? uz som presla aj americke federalne stranky a vsetky mozne ine, kde sa hovori o tychto podvodnikoch, su tam aj fotky, ktore sa pouzivaju na zneuzivanie… Konkretne tohto som nenasla zatial nikde.
      Kto ma zaujem, pozrite tu: http://album.romancescams.info/

     2. Vlasta

      Viera,ak ma novovytvorený profil a nskoro nič n ňom je jasné,že je to podv… Ak by si sa ho na to spýtala,odpovie že je nováčikom na FB
      ver že k pýtaniu peňazí príjde.Myslím že s dávajú väčší pozor.

  2. Lýdia

   Andrea skontrolovať si to môžeš tak, že si jeho foto stiahneš a potom cez google, obrázky si to môžeš skontrolovať. Ak zadáš obrázky zobrazí sa foťák, na ten klikni a vlož tam jeho foto sama sa môžeš presvedčiť koľko má účtov

    1. Lýdia

     Janka, keď sa ti zobrazí na obrazovke google tak v pravom hornom rohu klikni s myšou na obrázky, na obrazovke by si teraz mala mať google obrázky a pod tým sa ti zobrazí fotoaparát, keď klikneš na ten fotoaparát tak by sa ti tam mal zobraziť nápis nahrajte obrázok. Fotografiu ktorú chceš preskúmať si ulož na plochu a odtiaľ ju pomocou myši stiahni tam kde máš nápis nahrajte fotografiu. Je ešte jedna stránka kde je veľmi veľa týchto podvodníkov aj s fotografiami. Zadaj si do vyhľadávača male-scammers.com

     1. Jana

      Dakujem vam pekne pani alebo slečna Lydia, zatial som všetko vyblokovala ale chcem sa tiež pozrieť na tých podvodníkov.

 46. Lýdia

  Prečítala som si všetky komentáre a pri jednom z uvedených komentárov som sa pozastavila, pretože toho človeku ktorého spomína Salanka poznám a už som si po zadaní mena na fb overila, že sa jedná o toho istého človeka, ktorému som naletela. Chcela by som touto cestou poprosiť o informáciu ak niekoho oslovil chlapík žijúci v Liverpoole, ktorý má 11 ročnú dcéru, je vdovec pretože mu manželka pred 6 rokmi zomrela na rakovinu a ktorý tvrdí, že nemá žiadnych príbuzných ani priateľov. Fotografie ktoré mám aj tie čo má na fb som overovala cez google ale asi sú pravé, pretože som sa nič nedozvedela. Ak má niekto nejaké informácie kontaktujte ma prosím na mail ladkaf@azet.sk

  1. Eva

   Fotky môžu byť pravé aj niektoré informácie ale pozor ja som tiež odhalila v tychto dňoch jedného aj sa hral na urazeného ale ako náhle zistil že nue som blbá zmenil taktiku,a po ďalších meiloch opäť chcel mi preposlať značnú sumupeňazí .pozor poztieť si ho môžete na fb pod menom fredrick walter má dve fb profili a je údajne vojak usa

  2. Maca

   Dobrý den pred pár týždňami ma tiež poziadal jeden pan z Liverpoolu o priatelstvo bol fešák a profile bol z dcerkou a ze vraj vdovec dlho som zvazovala ci si ho pridat no neslo mi do hlavy ze ma niekto taký ziada o priatelstvo a tak som ho odmietla a urobila som dobre.Az teraz si citam tuto stranku a skoro som odpadla ze som tu nasla aj jeho meno vola sa Durwin Mooler tak kamen zo srdca dolu

 47. Lubica

  Ďakujem Vám za Vaše úprimné zdielanie. Mám podobné skúsenosti, veľmi ste mi pomohli radou, skontrolovať si pisateľa cez google obrázky. Myslím si, že väčšinu takýchto podvodníkov sa týmto spôsobom dá identifikovať.

  Skutočne veľká vďaka za túto službu.

 48. Hana

  takto to zacalo
  Teraz moje meno je opäť Gen. Richard Johnson, môj otec je America. Aj keď moja matka je zo Slovenska som bol som 51 rokov a som ovdovela po dobu 10 rokov s 14-ročný syn. Ak vám záleží vedieť,. Narodil som sa a vyrástol v hlavnom meste Midland Michigan, ale boli tu žijú v New Yorku už takmer 11 rokov. Pracujem v armáde Spojených štátov ako vedúci veliteľ a tiež na starosti nočné hliadky tímu v Afganistane, kde som v súčasnosti založený na národnej priradenie. Medzi moje záľuby patrí golf, rybolov, sledoval pohyby, tanec, plávanie, čítanie a surfovanie na internete. Mám rád väčšinu druhov športov. Rád trávim čas so svojimi blízkymi, Drahý som hľadal čestného ženu, ktorá bude pravdivé a rešpektu a po svojom odchode do dôchodku za dva týždne budem schopná splniť osoba tvárou v tvár. Priložené sú moje obrázky Prosím, skúste mi povedať viac o sebe, svoju profesiu, vaša rodina, váš životný štýl, vek, záľuby, a vy mi poslať niektoré zo svojich snímok pri odpovedi na tento e-mail. Prajem Vám to najlepšie. Dúfam, že to pre mňa. Dobrú noc môj priateľ. A dúfam, že počujem od vás čoskoro.

  Pozdrav

  richard

  potom po niekolkych mailoch plnych vyznani prisiel tento mail

  Môj najdrahší žena

  Dobrý večer miláčik. Dúfam, že ste mali skvelý deň? Mal som skvelý deň taky. Ďakujem za správu, ktorú poslal ku mne a predovšetkým starostlivosť a obavy o svoj život. Uisťujem vás, že budem v poriadku a budem opúšťať Afganistan veľmi skoro. Zlato, samotná slová nestačia vyjadriť svoju lásku k tebe. Ty si môj tom všetkom, čo som držať drahšie než ktokoľvek iný na svete. Si tak zásadné pre moje existencie ako vzduch, ktorý dýcham. A keby som mal len čas konečnú modlitbu, bolo by to pre vás a môj posledný dych začuje svoje meno. Ale nechcel som ťa ponuku adieu k nebu ochotné, tak by som ťa na smrť a čakať na deň, kedy sme spojení.

  Pred pár dňami som dostal ocenenie za vynikajúce služby. Som veľmi šťastný, pretože nálezu. Ocenenie, ktorá mi bola daná stojí 2.500.000 dolárov.

  Milujem ťa medu a ja ti verím taky inak by som nebol ti o týchto peňazí. Honey Pošlem diplomat OSN dodávať kufor na vás. Chcem, aby ste vedeli, že akonáhle kufor doručiť k vám budem okamžite k vám a obaja nás môže odísť spoločne v jednej lásky v poriadku

  Preto som dospel k tomuto záveru. Chcem vám pošleme peniaze a moja batožina vám skrze diplomata.
  Zlato, máš nejaké návrhy, rady alebo otázky? Dajte mi vedieť, čo si myslia a ja budem hodiť viac svetla na túto tému pre vás. Veľmi ťa ľúbim. Naozaj si toho vážim váš príchod do môjho života. Med Milujem ťa tak moc a nič nemôže robiť, aby som prestať milovať. Ste úplne zmenil môj život a ja som vždy vďačný Bohu všemohúcemu pre uvedenie vás do môjho života. Med budem len skončiť tu a dúfam, že počujem od vás čoskoro. Prajem pekný deň a dúfam, že na rokovaní od vás čoskoro znova.

  milovať
  richard

  Ked som mu odpisala , ze jeho peniaze nechcem uz sa neozval , nastastie

  1. Jiřina

   I já jsem měla možnost číst tyto řádky..naštěstí..jsem si vyhledala na netu..informace plus Vaše komentáře..tudiž okamžitě zablokovala ..ono již je samo o sobě divné proč někdo tak profesně postavený.. hledat vztah v našich vodách..

  2. martina bobušová

   Aj mne písal kapitán americkej armády na misii v Sýrii Frank EDDY tiež vdovec s 11 ročnou dcérou hral na city. vraj sa potrebuje dostať s misie lebo už je na 3. je to smutné ako vedia hrať na city tiež chcel poslať balík

  3. Galina

   Nana pisem pre to ze podobne mne pisal dufam ten isty muz stil ako pise podoba te iste slova .Len ze ked som citala tu lity ot Dadky a nasla podlia jej navodu stranku s fotkami podvodnikov –tam bol ten to muz –ma uplne ine meno a te–ukradnute -nieprekvapilo mna uz –eto podvodnik

   1. Tamara

    Galina ked si ho nasla na stranke male scamers.com ake je jeho skutocne meno.Nie je to nahodov James Peter z Ghani ?Jemu sa na slovensku neskutocne dari hovorila som z viacerimi zenami len pouziva stale ine meno na FB.

    1. Galina

     Nie James Peter z Ghani pesal s Kalifornii pozerala som na hodiny presny cas ukazalo sa spravne tam bolo eho sidlo uzival fotku / muz v okuliarah / eto fotka ukradnuta Momentalno nieviditelny uz 3 tyzdnia pisal krasne no na edno kopyto ako i ostatnim te iste riecicky Nie vem co dialej bude ? Asi treba vymazat z kontaktov alebo pockat nemam s temto skusennosti

 49. Viera

  Dobrý deň,sj sa naletela pánovi,, Gebherd Guenter“veľmi bol milí,romanticky ,bol vraj na lodi s posádkou a mali problémy z pirátmi.Pri sebe mal väčšie množstvo peňazí ktoré chcel investovať v Australii,potrebovsl ich dostať do bezpečná čiže ku mne bohužiaľ naletela som .Uverila som všetkému čo povedal,do konca môžem povedať že som sa doňho zaľúbila a to bola chyba ale už je neskoro

  1. Alena

   nekontaktoval niektorú Daniel Hartwin namorník?podľa googla foto nepatrí nikomu inému,ale dá sa to ešte nejako zistiť?

  2. janka sekačova

   tento isti pribeh poznam aj ja odhalila som ho ,ale som sa urobila sprostou že prekladaču dobre nerozumiem,neviem čo to vlastne mam urobiť a preto aby som mu akože neuškodila ,že nič nepreberiem ,zablokoval ma ,a vola sa akože leon robyn y dablinu ,posli mi jeho foto či nemame toho isteho.

   1. Anežka Martinčičová

    Mne píše nejaký Nate Bradley z Dánska, pracuje v Írsku na lodiach, teraz je v Malajzii a majú ich prepadnúť piráti. Cestuje lodou do Japonska.
    Pýta odo mňa adresu, email, č.telefonu, aby mi mohol poslať jeho cennosti, aby o ne neprišiel. Neviete, či to nie je podvodník? Tiež si so mnou píše skoro mesiac, že ma miluje. Nepoznáte také meno?

    1. zlata jacunska

     to iste presne ,cesta do Japonska a uviazli v Malajzii.kde im potom zhabali tovar.lebo omylom stratil doklad a teraz potrebuje rýchlo zaplatit,aby sa mohol vrátiť domov volá sa William Jensen je na FB

     1. Vlasta

      Zlatica tento scenár tu bol niekoľkokrát.Pozri si napríklad Anežka z Decembra 2016 a veľakrát sa opakuje.Všetky, nielen mena ale aj fotky su falošné.Najskôr med a ked nepošlete peniaze agresivita myslim verbalna uvedomte si nema to logiku S pozdravom Vlasta

  3. ADA

   U mňa to malo podobný scenár ako si to riešila ,bola si aj na polícii ako postupovať v takejto veci.Kontaktovala si TNT?Vierka prosím napíš.

   1. Anna

    Janka, úplne chápem Vašu mamku, aj ja som naletela, zaľúbila som sa ako pubertiačka, tí podvodníci vedia, ako a čo majú písať. Aj mňa dcéra upozornila na túto stránku, a keď pýtal peniaze na clo, hneď som vedela, že mala pravdu. Žiadne peniaze som neposlala, ale dosť ma to vzalo. Zistila som aj majiteľa fotografie, je to politik z Maďarska. Vety, ktoré Komentár
    mi písal, písal všetkým ženám. Asi ide o jedného muža, ktorý má milión mien aj ukradnutých fotografií. Takže milá pani, držte sa zdravého rozumu a žiadne ťažko zarobené peniaze neposielajte, nikdy za Vami nepricestuje. Bude to spočiatku bolieť, budú Vám chýbať e-maily, chatovanie a milé slová plné lásky, ale rýchlo sa s tým vyrovnáte. Prajem Vám veľa šťastia a pokoj v duši, Anna

    1. Jana

     Dakujem ,za slova nedala si povedat sľuboval jej manželstvo dovolenky plno penazi a ze jej posiela s ostrova labuan 170 000 , boze moj ako tak uverila to je ten nedostatok penazi a skočila na to uz som ho nasla je to pán z kazastanu dufam ze to pochopi je to reštaurátor tolko mi to dalo námahy dostala som velmi vinadane ze jej chcem rozbiť stastie .Ona nechápala ze nechcela som aby padla na dno a prisla o peniaze

     1. Anna

      Dajte jej prečítať túto stránku, určite tu nájde slová, ktoré písal akože iba jej. Mňa to presvedčilo

    2. Daida

     Anicka,pozrite sa prosim na meno Louis Martino na fb je jeho fotka. Tiez nema ziadnych priatelov……. Mna by zaujimalo,kto je ten chudak na tej foto. Vdaka

  4. Daida

   Zeny, ked toto vsetko citam, vsetko je tak neuveritelne na jedno kopyto, akokeby tym muzom dochadzala fantazia.😊 Ale prave som „vo vztahu“ s Louisom Martinom- je na facebooku ,ved sa nan pozrite, ci ho poznate niektora…..Ze lodny inzinier, ide lodou do Australie, tam urobi velky kseft s ropou… potom zrazu narazili na ladovec, do toho este pirati a bolo ho treba rychlo rychlo zachranit…..😊 strasne!!!! Poznate ho niektora?? Drzte sa!

   1. Anežka Martinčičová

    Mne podobné niečo píše Nate Bradley z Dánska, pracuje v Irsku ako lodný inžinier, že idú lodou do Japonska a v Malajzii sú teraz piráti, a chcú ich prepadnúť. Tiež chcel kúpiť nejaký olej z Austrálie, a by neprišiel o cennosti, mám mu poslať adresu, email, telefon, aby mi ich mohol poslať po kuriérovi. Nepoznáte ho niektorá?

   2. Nika

    Jasné….😄😄😄….ten istý scénar,sú takí hajzli,že si posťahujú profilové a iné dostupné Vaše fotky…a začne vydieranie,tým,že zverejnia Vaše „upravené “ fotky na internete! Neprijímam žiadnych cudzincov za priateľov!Mám osobnú skúsenosť!Pozor na tých ,ktorí nemajú žiadnych priateľov!Zopár fotiek na profile…!!!

 50. Dadka

  tu je dalsia stranka s fotkami podvodnikov http://scampolice1-s13.blogspot.sk/2015_03_01_archive.html ak ste si nie iste ci sa jedna o podvodnika, nehladajte ho len podla mena, ale dajte si ho hladat podla fotky, oni totiz pouzivaju len par fotiek a tie zverejnuju a posielaju stale dokola…dalsia moznost je hladat podla IP…ked si otvorite mail v pravom hornom rohu je stvorcek so sipkou, kliknite nan a ked sa vam rozbali ponuka kliknite na zobrazit original, ked sa vam otvori stranka hladajte IP client-je to cca 10-15 riadok zhora….vypada to zhruba takto ..client IP 65.55.34.207 ak je IP v kazdom maili ine jedna sa o podvodnika. Mozete sa ho pokusit lokalizovat..skopirujte IP a vyhladajte ho pomocou stranky http://www.speedguide.net/ip/65.55.34.207…len nie stale to musi korenspondovat s jeho skutocnou polohou. Su taki vychcani, ze vedia aj toto zakamuflovat, Ak sa niektora chce nieco opytat, piste mi prosim sem a nie na schranku, lebo prave dnes som jedneho z nich napalila tak, ze sa bojim aby mi neposlal nejaky virus:-)…tu schranku rusim…ale stalo to za to :-)))) …od zaciatku som vedela ze je podvodnik , chudak smolil tie svoje maily mesiac a ked prislo na peniazky, tak som mu napisala ze dakujem za zabavu , ze viem kto je a ze by mi bolo potesenim, keby mu moje psi natrhli rit:-))) a este som mu oznamila ze zeny ktore taki sraci oklamali sa dali dokopy a kazda si vytvorila desiatky falosnych profilov s falosnymi fotkami na vsetkych moznych zoznamkach aj v zahranici a odteraz nebude vediet ked sa ozve na nejaky inzerat ci to nie je jedna z nich a tiez som mu oznamila ze vsetky maily som preposlala policii ktora to uz riesi…takze mile damy pridajte sa a hor sa do vytvarania falosnych profilov, vymyslite profil, cim naivnejsi tym lepsi, najaku fotku kde vas ani vlastna sestra nespozna a isto sa nejaky podvodnik chyti….cim viac o nich budeme vediet tym skor ich dolapia… a jedna rada nakoniec, okrem mena nikdy nezverejnujte priezvisko, bydlisko, pracu, nic osobne podla coho by vas mohli identifikovat…maily si stale presunte do spamu a neotvarajte radsej ziadne prilohy

  1. Daida

   Dadka,ja som absolutne nesijovna na internete. Prosim,ked budete mat cas,preskumajte foto s menomLouis Martino je na fb. Velikanska vdaka.

   1. Nika

    Jasné….😄😄😄….ten istý scénar,sú takí hajzli,že si posťahujú profilové a iné dostupné Vaše fotky…a začne vydieranie,tým,že zverejnia Vaše „upravené “ fotky na internete! Neprijímam žiadnych cudzincov za priateľov!Mám osobnú skúsenosť!Pozor na tých ,ktorí nemajú žiadnych priateľov!Zopár fotiek na profile…!!!

  2. Nika

   Áno presne do jedného ma žiadali o priateľsvo,no poučená príbuznou,ktorá pracuje na kriminálke,blokujem!!!!No o priateľstvo žiadali pod iným menom!

 51. miska

  Ja mam podobnu skusenost aj mne vypisoval nejaky Karlsen Per Steinar a sluboval velku lasku a ze pride za mnou.Vystupoval ako vdovec z 11 rocnou dcerou zijuci v Anglicku.Dostal pracovnu ponuku na Cyprus kde sa vsak strhli nejake nepokoje a on mi chcel poslat nejake dokumenty a cennosti .Chcel adresu a email.Tak blba este nie som ja som mu napisala odpoved co si o tom vsetkom myslim a odvtedy sa neozval.Inak od zaciatku mi to bolo podozrive vobec mu nevadilo, ze neviem anglictinu.Chcela som vediet kam az to zajde.Ako tu uz bolo spomenute jeho spravy o zalubenosti boli velmi pekne a nemali konca kraja vydrzalo mu to mesiac.Pisal cez den aj v noci.Treba byt velmi opatrny…..

  1. Eva fogeltonova

   Dobry den miska volam sa eva mne sa stslo toto iste ale on sa mi predstsavil ako roberto gabrielo onorati ktory zije v snglicku v bristole na pohlad velmi simpaticky brunet tak isto je vdovec s 11 rocnou dcerou a manzelka mu zomrela trsgicky on je momentalne na cypre kde ich lod prepadli pyrati ai posiela nejaku velku fin.hotovost a diamanti ktore si mam vyzdvohnut ale mam zaplatit 2500 eur.prosim vas odpiste mi ak maze jeho fotku poslite mi ju prosim vas

   1. Lubica

    Ja som napriklad zistila uz sest mien na jednu fotku , a ten vojak ani netusi ze ako su jeho fotky zneuzite. Vojaci maju mena na uniforme vola Swalm Jacob, Viktor, Robert, Daniel, Denis , Lary , taketo mena mu tie nigerijske cirnavy nadelili. Nekontaktovali aj vas pod tymto menom? Napiste mi lubicafio@gmail.com dakujem.

   2. Mária

    Dobrý deň môžem vás poprosiť o fotku toho podvodníka asi mám takého istého, toho prepadli v Jahannesburgu, pýta 750€, keď som mu povedala že nemam aby som mu pomohla aspoň niečim lebo nemá na zaplatenie hotela

    1. Mária

     Dobrý deň Chcem vás poprosiť či by ste mi mohla poslať fotku toho podvodníka, včera aj toho môjho prepadli v Jophannesburgu Volá sa Jeffreyg Waynelang

 52. Sisa

  Dobrý deň, aj mojej mame píše nejaký vojak Mark Jemery Campbell, prosím Vás pošlite mi na mail fotky tých, čo písali Vám, mama je z neho dosť na mäkko, bojím sa, že mu naletí a pošle peniaze, nedá si povedať 🙁 .. ten chlap chce 1500€ aby poslala na účet s nejakým arabským menom, aby sa mohol ten „vojak“ dostať na predčasnú dovolenku na Slovensku. Ja viem, že je to blbosť, ale mama už bola v banke a len tak tak, že tie peniaze neposlala. Veľmi Vás prosím pošlite mi fotky tých chlapov na mail: rozicovas@gmail.com

  1. Dadka

   Mamke povedz nech sa riadi zdravym sedliackym rozumom…vojaci zarabaju take peniaze za mesiac, kolko ona neuvidi ani za rok…to co od nej pyta by ako vojak mal ani nie za tyzden sluzby, je to podvodnik ktory chce vyuzit jej naivitu, nech nie je hlupa a nech otvori oci aj rozum, lebo jej zostanu potom len oci pre plac

  2. Sylva

   Ahoj Sisa…ja mám podobnú skúsenosť. Tiež som písala so seržantom americkej armády v Afganistane. Láska ako hrom. A nakoniec prišla správa z ústredia NATO, že musím zaplatiť poplatok za spracovanie 1000,- E, aby mohol byť prepustený zo služby. Ha ha…zatiaľ ešte píše ale nič nedostane…Tiež sa volá Mark Jemery a má 46 rokov. ˇŽena mu umrela pri pôrode aj s dieťaťom a on išiel zomrieť do Afganistanu. Má zmluvu na 5 rokov…

 53. Andrea

  Ahojte.vidim a citam ze nie som jedina ktora by naletela podvodnikovi.v poslednej chvili mi otvorila oci sestra ktorej som jej vsetko porozpravala.zachranila pred podvodom za co som jej do teraz velmi vdacna.na skype som mala naletiet podvodnikovi menom Richard Willie

 54. Janka

  Aj ja podobne veci zazivam,aj som naletela….vsetko sa uplne zhoduje,pasuje,rovnaky postup,uplne….a nakoniec ziadne reakcie ani na Fb,emailoch….vyuzit a pokracovat dalej,to je ich ciel….ziju si uzasne z naivnych zien tuziacich po laske…..

 55. LAURA

  Dobrý deň všetkým, že som LAURA zo slovenských, chcem vám všetkým, aby mi pomohol poďakovať pánovi George Jackson, on mi pomohol s výška úveru vo výške €67,000,00 som bola rezerva vo finančnej situácii v poslednom týždni, dcéra bol v okamihu smrti veľmi chorý a ja potrebujem peniaze, aby ju vziať do nemocnice, kým som s ním stretnúť a on mi pomohol s čiastkou €67,000,00, modlím sa, aby Boh bude podporovať všetky celej svojej generácie.

  Môžete mu e-mail na georgejacksoninvestment2016@gmail.com
  ………………………………………………………………………………………………………………………….

 56. LAURA

  Dobrý deň všetkým, že som LAURA zo slovenských, chcem vám všetkým, aby mi pomohol poďakovať pánovi George Jackson, on mi pomohol s výška úveru vo výške €67,000,00 som bola rezerva vo finančnej situácii v poslednom týždni, dcéra bol v okamihu smrti veľmi chorý a ja potrebujem peniaze, aby ju vziať do nemocnice, kým som s ním stretnúť a on mi pomohol s čiastkou €67,000,00, modlím sa, aby Boh bude podporovať všetky celej svojej generácie.

  Môžete mu e-mail na georgejacksoninvestment2016@gmail.com

 57. Mima

  Ahojte, tiež sa mi stalo niečo podobné, na Facebooku mi dal žiadosť na priateľstvo muž, akože angličan so sympatickou fotkou, najskôr začal písať o sebe, všetko akoby v poriadku, neskôr, že ide na služobnú cestu a potom zrazu, že je v nebezpečenstve a musí mi zaslať peniaze a dokumenty v balíčku, že mi pošle doklad. Doklad poslal v prílohe, ktorá obsahovala trójske kone, ešteže to môj antivírusový program zachytil.Neskôr prišiel email, že na prevzatie zásielky je potrebné uhradiť na číslo účtu čiastku na meno akéhosi tureckého občana. Všetko som dala zablokovať a zistila som, že meno ukradol inžinierovi cez Lindkeln, ktorý sa na danú fotku ani len nepodobá, lebo je to už starší pán. Vystupoval pod meno Rowland J. Lawson. Tak si treba dávať pozor na takéto typy, sú to podvodníci.

 58. Katarína

  Mám prave v tomto čase skusenost prostr.Facebook ,ma kontaktuje isty Francis Miller,udajne američan,ortopedický chirurg v Lýbii posobiaci v zlozkach NATO v mierovej rganizacii WHO,pred dvomi rokmi mu zomrela manželka po ťažkej chorobe a má malu dceru ktora žije v štatoch s jej pestunkou,Velmi mily chlap samozrejme dobre vyzerajuci.Samozrejme od prvej chvile mi tato komunikacia je velmi podozriva,a ani nezvyknem s nikym chatovať bola som zvedava kam až dokaže ten človek zajsť,ozyva sa vecer neskoro aj okolo 10-11 hod,zvedavy ako som prežila den je mily a po 3 tyždnoch velmi zalubeny a delil mi radostnu spravu nakolko pracoval aj pre ropnu spolocnost v Afganistane mu teraz vyplatili prave včera peniaze a vela penazi ktore samozrejme nemôže mať pri sebe v tabore v bojovej zone.udajne ma strach a pyta sa ma čo ma robiť,povedala som že zaujimave prečo nedostal vyplatu na svoj účet odpovedal že to nei je možne nemozu chodit do banky a jediny kto mu môže pomôct možem byt jedine ja v zejto situacii,čislo učti nechcel,pisal že mi pošle zasielku ku mne domov,ktrej prebratie iba podpišem a je to velmi jednoduche a potom ked bude mat volno si osobne velmi rad pre zasielku pride nakolko ma miluje DDDD tak mi aj dôveruje,chcel odo mňa e mail adresu a adresu domu a tel,čislo,no nedalo mi to nakolko na profile ma par krasnych fotiek a na kazdej 2 like,priatelov ma skrytych a nezdielal nic teda okrem fotografii ktore zverejnil v januari kejake zdielania ropnych spolocnosti ktore ale tak isto zostavaju bez komentov a likeov.Do rana som surfovala na nete a prostrednictvom goggle search som zistila ze tieto fotografie su zverejnene nespocetne vela krat na vsetkych moznych soc.sietach pod roznymi menami narodnostami,rano som sa uspešne dopracovala ku skutocnosti že ozajstna podoba muža je Rus žijuci v moskve uspešny podnikatel a investor Ivan Alehkin.Davam do pozornosto este aktualny link na fb tohoto podvodnika :https://www.facebook.com/Francismiller001,pokoal máte niekto skusenosti alebo vas kontaktuje kontaktujte ma prosim ,tiež aky baliček potreboval poslať kurierom ku mne,,,dakujem Katka.

  1. Viera

   Dobrý večer Katka, volám sa Viera a mám „rozprávkovú lásku“ prostredníctvom TWOO. Predstavil sa pod menom David Guerino – veľký sympaťák. Stavebný inžinier. Matka ruska, otec talian – už zomreli. On vdovec, žijúci na Floride s dcérou. Manželka pred rokom tragicky zahynula. Ostal sám a neveril že by by mohol stretnúť niekoho ako som ja. Som jeho vyvolená, jediná, kráľovná, sladký anjel, miláčik, láska o ktorej sa budú písať dejiny. Píšeme si prostredníctvom e-mailu Facebook. Spočiatku to bolo 1x za týždeň, neskôr 2x týždenne. A boli to dlhé nádherné listy. Jeho e-maily boli na veľmi vysokej a inteligentnej úrovni. Písal prostredníctvom prekladača. Postupne sa do mňa zamiloval a myslel na mňa každú minútu. A e-maily nadobúdali inú dimenziu – najromantickejšie vyznania – po akých túži každá žena. Nič vulgárne, naopak – rozprávka z tisíc a jednej noci. Pred mesiacom dostal pracovnú ponuku za 4,7 mil EUR na Cypre v trvaní 6 týždňom. Potom príde za mnou a zostaneme spolu navždy. Ale včera sa stalo to, že na mori boli veľké nepokoje a prestrelky a kapitán lode povedal aby si svoje cennosti poslali do bezpečia a to cez agentúru PTS WORLD WIDE EXPRESS LTD. Môj milovaný podvodník ma veľmi prosil o pomoc, že ide o život…. pretože som jediná na svete ktorej dôveruje, ktorá mu môže pomôcť a to v tom zmysle, že mi kuriér doručí jeho zásielku, ale ja musím zaplatiť 2.500 EUR. V zásielke je obrovské množstvo peňazí , ktoré môžem použiť na čokoľvek, a diamantová sada ktorú pre mňa kúpil. Dal aj pin kod na otvorenie malého trezoru. Samozrejme, začala som mať podozrenie , už som bola v obraze čo sa tu vlastne deje. A poviem pravdu dostala som strach o seba. A ja som začala hrať hru. Povedala som mu, že rada by som mu pomohla, ale ja peniaze nemám. Samozrejme , začal prosiť aby som mu pomohla, a rôzne citové vydieranie – ale na úrovni. Naozaj som mala o seba strach. Uhrala som to že ho milujem – aby nezistil že už som v obraze – ale v tomto mu naozaj nemôžem pomôcť pretože nemám žiadne peniaze. Po tejto správe sa zatiaľ neozval čo som veľmi rada, ale mám zvláštny pocit strachu. Dúfam že sa nič zle nestane. Ak sa tu niekto s ním kontaktoval , dajte mi prosím vedieť, alebo poraďte čoho sa mám vyvarovať
   Ďakuje, Viera

   1. Lubica

    Aj mne podobny scenar napisal ale Morgan Elliot . Medzi tym som uz skutocneho majitela fotky zistila je to atase a je rus a bol zhrozeny potom este on seba nasiel vroznych zoznamkach ide to riesit.

    1. Jana

     Lubica prosím ako si zistila toho majiteľa fotky ja som písala s Patrice Goranflo ale keď chcel peniaze tak som ho zrušila z priateľov a vymazal si fotku.Ale žil v Edinburgu a rodné mal v Waterford presne ako ten tvoj známy.Píše mi však stále na maily a nedá pokoj .Podľa fotky som nič nezistila.Jana

     1. Dadka

      dam ti dobre radu-neotvaraj jeho maily, pretoze ked zisti ze naozaj z teba nic nevymami moze ti poslat nejaky virus a znici ti pocitac, ked otvoris jeho mail, v pravom hornom rohu je stvorcek so sipkou, klikni nan a ked sa ti rozbali klikni na zablokovat odosielatela a na nahlasit phishing/ podvodne mamenie informacii a penazi/…. potom sa ti budu spravy od neho automaticky presuvat do spamu… a co sa tyka phishingu to potom uz riesi spravca schranky

   2. Anna

    Ahoj Viera, aj ten „môj“ mal pracovnú ponuku na Cypre za 4,7 milióna Eur, momentálne vraj nakupuje v Turecku a nemá na colné poplatky.Matka z Ruska, otec z Írska. Volá sa David Schiller, Včera plakal a prosil o pomoc. Dá sa poslať fotografia? Anna

   3. Évelin

    Mala so podobný scenár!!Ešte aj tú istú tureckú bezpečnostnú službu, trezor, pin kod, diamantovú súpravu.Volal sa WILFRIED WENZEL.Našla som si stránku, dala do nej tie fotky čo mi poslal a tie patria plastickému chirurgovi z Dubaja.Evelin

 59. Peter

  Ja som neprišiel o peniaze , ale o lásku, domov a verného psíka. Žili sme 15 rokov spolu. Zriadil som jej Facebook aby v 43 rokoch Išla s dobou. Zoznámila sa s Carminom L. zo Sicílie ,ten ju namotal tak , že mu v mene lásky začala posielať necudné videá. Keď som na to prišiel , vyhodila ma na ulicu , lebo byt bol jej a ona stretla osudovú lásku z Talianska. Jej vlastný syn išiel na protest so mnou do podnájmu. Syn má z konania matky nočné mory ja som bezdomovec. Carmin L. nám zničil život . Neviem ako love story pokračuje , ale ………na každého raz príde.

  1. Zuzana

   Ahojte….mne sa tiez ozval nejaky podvodnik pod menomRaymond Billy Tommy……..tiez na misii v nigerii….tiez posielanie fotiek jeho a jeho synov….atd….potom sim zistila ze ten dotycny je nejaky Richard Dele…..samozrejme cernoch z nigerie….

  2. ladislav pavlinsly

   Toto vsetlo sa naozaj stalo je to velmi smitne ale realne je to velmi nebespecny a prefikany podvodnik cezar rodrygues to je obvzladt velky podvonik zo skusenosti ruky prec od rodrigesa cezarz potom ostava len plac dajte sy baby pozor. Nikdy s nim nekomukujte

 60. Jana

  Mňa oslovil Douglas Faults Brady,som nedôverčiva ale písal presne tie omáčky ktoré chce žena počuť.Bolo to pekné písanie ale popritom som čakala na to pomyslené „ale“,Chcel odísť od vojska ale bolo treba vyplniť formulár,hop a už tu bola namotávka. tak mu napisala,že si tom dám právnikom a priateľom u armády skontrolovať a reakcia podráždenie a potom znovu medové motúzy. Som rada že som obozretná a nenaletela.

 61. Terka

  Ženy, varujem vás s menom HALUSKA VLADIMÍR, na Fb hľadá známosti, vraj otec pochádza z Bratislavy, matka bola Britka, ale na Fb pod takým menom som našla viacerých, pochádzajú z BA, a bývajú v Anglicku, je to podvod, skoro som mu naletela,

 62. Salanka

  No mňa tu namotáva cez chat Facebooku presne 15 dní pán Koch Hoffmann, dnes som dostala od neho správu kde ma prosí o pozicku 1900€ – samozrejme zaslat súúúúrne prostrednictvom služby MoneyGram. Nič mu nepošlem. Pošlem ho tak akurat do kelu!

  Musím však povedať, že pán si dáva záležať. V žiadnom chate sa nepomýlil. Píše veľmi zamilované správy s prislubom prichodu na Slovensko. Samozrejme na jeho britske telefonne cislo sa neda dovolat. Na FB je vraj registrovany len 16 dni, nema tam pridanych ziadnych priatelov. Vraj ani v skutocnom zivote nema ziadnych priatelov a ani rodinu. Manželka mu zomrela pred 6 rokmi, žije len s 11 ročnou dcerou v Liverpoole.

  1. Lýdia

   Salanka, pozrela som si na fb toho domnelého Kocha Hoffmanna a myslím si, že toho človeka poznám, aj keď si to nerada priznávam ja som mu naletela, mám viac jeho fotografii, takže ak chceš tak sa mi ohlás na mail ladkaf@azet.sk

 63. Eli

  Myslím, že sa na mňa nakontaktoval podobný podvodník….tvrdil, že je americký vojak v Sýrií, ktorý má mesiac do dôchodku. Presne…ˇ románik sa začal rozvíjať….tvrdil, že je vdovec s jedným synom….nemá žiadnu rodinu a hľadá ženu na celý život …blá blá blá….písali sme si takto mesiac..jasné poslal aj fotky….určite to nebol on ….no a potom to začalo, že počas boja v Syrii natrafil na obrovskú sumu peňazí 9,5 mil dolárov……a chce ich previesť ku mne…bla bla bla…..že mi ich donesie agent….počas prevozu sa ale vyskytol problém na letisku a treba zaplatiť za doklady 6800 eur………nuž a kedže som reálne zmýšľajúci človek a nepozdávalo sa mi to od začiatku, jasné že som mu nič neposlala aj keď vypisoval, prosil, že mu musím pomôcť…….musím povedať, že angličtinu mal slušnú…ale veľký romantik na vojaka totálne zaľúbený ???? a úplne bez rodiny ????
  No musím povedať, že sú to profesionáli schopný poslať aj kópie akože svojich dokladov..fotky svojich akože detí….dokonca email adresy detí aby ste si s nimi písali….
  Nuž so slabšou povahou a väčšou naivitou by som mu asi tie peniaze poslala …..tak, že veľký pozor a radšej na takéto ponuky o priateľstvo nereagovať…….

  1. Timea

   Presne ten istý príbeh bol aj pre mňa. A mohla by som sa dozvedieť ako sa volal ten chlap? a syn? A nejaké fotky? Ozvite sa mi prosím !

   1. eva

    Ahoj Davajte sí pozor,,je ich velmi vela …dokonca pouzivaju mena ako Kevin ,ci Jeff alebo dokonca Gibson a pod. —mna kontaktoval nejaky Jeremiah …az kym som nedosla na to ze ,pokial si uvadzal ze je velitel ,teda comanneder a na fotkach uvadzal ze je to on,,ale muz na fotkach bol skutocny velitel Jeff Hannett …a prezdradila ho nasivka ,,oddielu,,POZOR! existuje stranka venovana proti tymto podvodnikom ,,dokonca US army ju zriadila… kukni sem http://asp.tacticalgear.com/still-scamming/
    Vojaci v na hoc akej misii nepotrebuju prachy …su uplne v baliku…
    Ja som na podvod ,dosla celkom tak nahodou..ze opakoval vety ..ktore mi uz pisal…a potom som sa ho spytala na jeho prezivku ,ktoru uviedol tak ze meno bolo vysite velitelovi na fotkach……a potom sa to prevalilo,,behom par minut zmizol z FB ,svoj profil uplne vymazal:(

  2. nika

   Neverte nikomu,vojaci na misiach zarabajú ,ja osobne už som mala byť milionarka,pár krát vydatá za milionara,sľubené miliony od amerického a kanadského vojaka,postup bol presne ten istý…!Áno majú viac profilov a žiadná špinavosť im neni cudzia!Mne osobne posielali fotky,ktoré patrili iným ľuďom!!!!Nedávno mi do správy Angličan dokonca poslal výpis z banky,kde mal na účte niekoľko milionov,s tým,že ak sa za neho vydám,tak,ako manželke mi bude patriť polovica 😄 pozor na podvodnika James Buttner a James Duke….!!!

  3. Dadka

   ahoj..prosim ta mohla by si mi poslat foto toho podvodnika, mam pocit ze pise aj mne…namotavam ho uz 3 tyzdne, chcem zistit kto to je, ale mail ma stale inu IP adresu, ale pri vyhladavani sa mi zobrazuje stale to iste miesto v Redmonte . Moja mail adresa je dadka2365@gmail.com….dakujem

   1. Hana

    Mne pisal zase Morris Sherry. Vdovec, manzelka zomrela na rakovinu, ma dceru Whitney 13 rokov studuje v Anglicku. Je americky vojak v Afganistane.

  4. Katarína

   Vážená Eli jasom takémuto debilovi naletela a neviem či to nie je aj on konkrétne lebo mení identitu ako ponožky Obtiahol ma o 25 000 eur ktoré som ani nemala nabrala som úvery a mám existenčnú krízu a rozbitú rodinu. Ako sa volal tentoraz keď Vám písal pri mne a ešte jednej ktorú zároveň mňa obťahoval o peniaze a ona na to prišla a ma varovala sa volal Steve Thompson a ja som aj zistila koho má identitu a to už aj riešim. Je mi navlečený v počítači a sleduje cez rôzne identity aj toto číta isto iste a zúri lenže sa prepočítal. Odobral mi zo správ všetky jeho správy a myslí si že je chytrý no omyl. nejdem písať ako sa to rieši lebo ten debil by to maril ale to mu je fakt zbytočné Oni sú hrozne vychcaní a vedia si vymýšľať ale scénár ten istý ženy im pomreli na rakovinu a ešte aké hrozné scénáre smrti majú vymyslené avšetci majú synov Kevinov a Kelvinov a dcéry. Stačilo by jedného debila chytiť a už by to išlo ako po masle

 64. Andrea

  Ahoj,neviete mi niekto poradiť,aký je presný postup pri žiadosti do dôchodku z misie v Afganistane pre americkych vojakov aj s poplatkami? Nevie to náhodou niekto.dakujem

  1. Timea

   Andrea, americký vojak, ktorý je v Afganistane a chystá sa do dôchodku nepotrebuje na to peniaze. Je to podvodník. Aj mne napísal taký, a v pozadí sú chlapci z Ghany alebo z Nigérie. Neposielaj žiadne peniaze. Ozvi sa mi, keď chceš, môžeme sa o tom porozprávať.Pošlem Ti aj fotky o ňom, možno je to ten istý chlap.

    1. meduza

     Dopátrala som sa cez „google search“ k falošnej identide. Našla som originálneho vojaka ,ktorý o tom pravdepodobne ani nevie. Ked som odoslala link na stránku falošnému vojakovi, zrušil komunikáciu.

    2. Viera

     Ahoj,
     aj mne pise 1 americky vojak, ktory sa chysta do dochodku Je na misii v Afganistane
     Ako sa vola tvoj „priatel“ posli mi fotku
     Dakujem vopred
     Viera

    3. nika

     Oni sú veľmi presvedčivý,po mesiaci sa chcú hneď s Vami oženiť a zaujímave,všetci sú vdovci s dieťaťom!Nejaká vysoká úmrtnosť žien bola u všetkých,ktorí mne osobne písali!Dokonca istý Buttner mi volala na mobil z južnej Afriky,mobil mám v profile,ale nie pre takých ľudí!Ženy a ako čítam v komentároch aj muži,treba byť veľmi opatrní!!!!U nás prišla jedná osamelá pani takým spôsobom o celoživotné úspory…..a to sa mala za dotyčného vydávať!!!!

   1. Jana Mokosova

    Milá Timea
    Prosím ak máte nějaké fotky poslite prosím. Píše mi americký voják Afghánistánu a chystá sa do dochodku, volá sa Adam Munday možno je medzi nimi a Ja si aspon uistim podozrenie. Dakujem Jana. Surne prosím

  2. Timea

   Andrea, americký vojak, ktorý je v Afganistane a chystá sa do dôchodku nepotrebuje na to peniaze. Je to podvodník. Aj mne napísal taký, a v pozadí sú chlapci z Ghany alebo z Nigérie. Neposielaj žiadne peniaze. Ozvi sa mi, keď chceš, môžeme sa o tom porozprávať.Pošlem Ti aj fotky o ňom, možno je to ten istý chlap.

  3. Katarína

   hlúposť ako mraky táto otázka postup je v americkom dôchodkovom systéme ak nejaký debil píše tento scénár je to podvodník ako vyšitý

 65. Martonka

  pripájam sa k diskusii , aj mna oslovil kapitán námornej lode , čo ma neskonale miluje
  vypytuje číslo účtu a iné údaje ……….. chce mi poslať fin prostriedky aby mohol začať žiť na slovensku ………….. nenaletela som , myslím že by tento problem potreboval viac propagácie

  1. Jana

   chcem sa vas opytat pod akym menom ,mojej mame pise Stevan logan a ona mu naivne veri ,prestala snami komunikovat poslala mu 950 eur na ucet do turecka a neviem este kolko lebo mesiac zu snou nekomunikujem ,predtsvil sa ako lodny inziner a posiela jej balik s peniazmi

    1. Vlasta

     neviem ako vyzerá ,na profile je biela kytica.predtým bol pod falošnou fotkou.Meno Sebastien Wyatt.Chcela by som vidieť jeho skutčnú fotku.Ak ho ,,poznáte“ dajte vedieť.Ďakujem, Adresa mô
     jho vebu nie je správna tak prosím píšte sem alebo na môj mail.

     1. Anna

      nie to neje on oje tam z holohlavy v obleku z červenov kravatov alebo pri lietadle a v lietadle sú tam veľa vojaci Vlasta nepýtal od Vás peniaze lebo odo mňa pýta na letenku na fb som ho zablokovala

     2. Vlasta

      Anna áno pýtal penieze, vraj je vo väzeni .Ja som pod menom GAVIN WYATT nasla fotku sivovlasého pána asi sedí v aute.a druhá jeho profilová fotka sú červené ruže.Ten,ktorý mna oslovil sa vola Sebastien Wyatt s bielou kyticov .Takže neviem sa dopátrať,ako vyzerá.

     3. Anna

      VLASTA ten sivo vlasy mie je on teraz je na fb ma tam hadám 5fotiek ešte raz je holohlavý má tmavý oblek červenú kravatu a šatekvo vrecku na kabáte a pýta od do mňa peniaze lebo chce prísť na SLOVENSKO ale to sú iba reči pozrite na fb

 66. Eveln Rakovská

  Pridávam sa k potencionálnym obetiam. Vďaka tejto stránke som sa včas spamätala. Chcem ešte poukázať, že podvodník sa prihlásil cez kameru a rozprával so mnou.. Na obrazovke sa zdalo, že je prítomný a reaguje na moje otázky. Ako je to možné? Potom, keď si myslel, že ma uistil o tom, že je biely muž, začal s podobnými klamstvami ako sú tu spomenuté – príchod na Slovensko, zaslanie peňazí a podobne.
  Nechápem ako dokázal uskutočniť kontakt cez kameru. Vie to niekto vysvetliť?
  Preto moje varovanie – ženy neverte ani tomu, čo vidíte, je v tom nejaký ďalší podvod.

  1. Slivková Tímea

   Dobrý deň, mala som podobnú skúsenosť. Samozrejme peniaze som neposlala, spametala som sa ešte včas, ale veľa tomu nechýbalo. A ten muž na fotke, je tiež len obeťou, myslím ukradnutá identita, alebo spolupracuje s nimi? Našla som jeho fotky na internete a doteraz má asi 50 mien.

   1. Socialna spolocnost

    Dobrý deň, p. Slivková,
    zrejme ide o prípad ukradnutej identity, ktorú podvodník využíva v rámci internetovej komunikácie.

    1. Timea

     p, Bara, ten muž s ktorým som písala sa volal Marcus Parkar, velmi sympatický americký vojak v Afganistane, potom som jeho fotky našla pod viac stovkami mien všade na internete. Tu neide o meno, mohli by sme si poslať fotky či je to ten istý chlap. V mojom prípade som písala s jedným chlapcom z Ghany, ktorý sa mi ukázal, keď som neposlala peniaze. Odhalil sa a ostali sme v kontakte, ale len dovtedy, kým zasa začal prosiť o peniaze.
     Oni si myslia, že ich človek začne ľutovať, lebo sú chudobný, ale oni nie sú, majú dosť peňazí z toho, čo im posielajú ich obete.

  2. Tímea

   Keď sa so mnou spojil cez skype, videla som ho, ale nerozprával. Len písal a verte mi, sú to šikovní podvodníci, ktorí sú pripravení na všetko. Je možnosť nahrať skype hovory a možno tá osoba na tých obrázkoch bola nahratá a potom už len tú nahrávku použili.

 67. Róbert

  ahoj. v minulý týždeň mi začala písať nádherné listy jedna nádherná ruska. Zatial nechcela ani peniaze ani žiadne údaje. moju adresu našla na mojom profile na pokeci. čudné mi je už to, že takáto mladá (29)kráska, má záujem o staršieho (44) škaredého chlapa. Je mi to príjemné a podozrivé zároveň. Naposledy som ju požiadal o nejaký iný kontakt (telefón,FB, alebo skype ) vraj nemá nič na internet sa prihlasuje len v práci.Ako si ju môžem preveriť sám?

  1. Sociálna spoločnosť

   Dobrý deň,

   okrém rád, ktoré nájdete v článku od pani Pleškovej, odporúčame čiastkové údaje z jej profilu prejsť cez google. Je dosť pravdepodobné, že prezývku, ktorú používa na spomínanom portáli, používa aj inde. Takisto skúste jej profilovú fotku dať do „google reverse image search“, kde by malo nájsť aj iné stránky, kde bola táto fotka použitá. Ak má uvedený nejaký mail, tiež skontrolovať cez google.

     1. Marcel

      Dobrý deň chcel by som sa opítať či vám nehovorý nič meno Randell Craig Johnson americký generál v Sýrii.

   1. Mirka

    Caute,mojmu manzelovi pisala vojacka menom Judith Jack,poslala fotky,vyznavala lasku,ze je z domova a potrebuje postrazit peniaze,za odmenu 20 percent z celkovej sumy,samozrejme trebalo poslat peniaze na naklady,no proste chory ludia,co sa s tym da spravit poradte mi prosiiimmmm dakujem

  2. Jozef

   Zdravím Vás. Mám ten istý problém. Mladá 29, teda uz 30 ročná ruska. A nie jedna. Sú dve a majú rovnaký dátum narodenia. To už je od podvodníka hlúposť, alebo drzosť. Mám fotky oboch dievčat, dokonca od jednej mám aj kópie dokladov a víz na Slovensko. Už som si zistil, že je to podvrh, ale bolo neskoro. Dal som sa nachytať. Mám aj viacero tel. čísel a bankové spojenie na niekoho z tej ich bandy. Mám v pláne hrať s nimi naďalej túto hru a medzi tým podám trestné oznámenie na neznámu osobu za podvod. Pravdepodobne mi to nevráti peniaze a veľa vecí sa tím asi neporieši, ale čert vie. Ako ste riešili ten problém? Ako ste dopadli? Kontaktujte ma na: maggi.joey@gmail.com ako predmet správy môžte uviesť „podvod“.

 68. jano

  podvodníci sú všade. napríklad týždenník Pardon zo soboty 2.mája 2015 . v rubrike Zoznamko je hneď ako prvý inzerát : 36-ročná žena sa rada zoznámi so starším mužom. tel.- 0903 11 37 06. Tento inzerát bude zverejnený aj v ďalšom čísle na budúci týždeň tj 9.5.2015.dohodnite si stretnutie a nebudete sa diviť. Príde síce atraktívna žena,ktorá vám ale povie falošné meno a priezvisko,dá sa pozvať do reštaurácie.Je ôdajne rozvedená atd. Najskôr na vás vyrukuje že nemá peniaze na zaplatenie nákupu či liekov a pod. Vy zaplatíte – požičiate jej: ,no nič viac sa nedočkáte. Nebude vám brať telefon,prípadne je ťažko chorá a peniaze vám nikto nevráti…Táto žena býva na Východnej ulici v TN – sídlisko JUH. Nebýva v podnájme,ale byt má prenajatý od mesta TN ! Nieje rozvedená,ale dodnes je vydatá ! Ak ju pritlačíte na ďalšie stretnutie či vrátenie peňazí,tak vám oplzlo vynadá… Rozhodne jej žiadne peniaze nedávajte ,nič jej neplatte ,ani pre chorú dceru či mamu. Je to podvodníčka ! ! !

 69. Evka

  Ďakujem za tento článok. Pomohol mi odhaliť podvodníka včas. Chcela by som niečo poradiť ďalším potenciálnym obetiam. Ak vám dotyčný podozrivý ctiteľ pošle fotku, pekne si ju dajte vyhľadávať na googli. (Google – obrázky – vyhľadávanie podľa obrázkov – nahrať obrázok) Nebudete sa stačiť diviť…

  1. Marie

   Moc děkuji za upozornění a návod na vyhledávání podle obrázku, ušetřilo mi to jedno veliké zklamání a hlavně spoustu peněz. Tohle by si měly přečíst všechny ženy dřívě než potvrdí na facebooku nějaké přátelství, za sympatickým bílým mužem na fotce se skrývají podvodníci z Nigérie a scénář je vždycky stejný, jak je popsáno výše.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *