Obchod s chudobou

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia

Kríza a ťažké životné podmienky ľudí často nútia hľadať nové miesto pre život tam, kde existuje väčšia nádej na získanie zamestnania. Na druhej strane však tiež „napomáhajú“ obchodu s chudobou, ktorý zneužíva tých, čo sú na tom najhoršie a dostáva ich na úplné dno. Jedinou prevenciou je o tomto fenoméne nahlas hovoriť a upozorňovať ľudí na riziká, ktoré ich túžba vycestovať za prácou so sebou prináša.

V poslednom období sa vynorilo viacero prípadov, ktoré spája veľmi podobná štruktúra udalostí. Typickým je prípad 40 Rómov z obce Chminianske Jakubovany, ktorí sa prisťahovali do Ústí nad Labem na severe Čiech. Z 11 dospelých a 29 detí je dnes už väčšina späť na Slovensku, ich sen o lepšom živote sa nenaplnil.

Severné Čechy patria medzi regióny s najvyššou dlhodobou nezamestnanosťou v rámci celej ČR, a to najmä u ľudí zo základným vzdelaním, absolventov škôl a ľudí nad 50 rokov. Aj keď sa všetci jedenásti dospelí prihlásili na úrade práce ako záujemcovia o prácu, vzhľadom k ich vzdelaniu neexistovala prakticky žiadna šanca, aby v tomto regióne mohli získať legálnu prácu.

Prípad nesie znaky organizovaného podvodu, a preto v tejto veci začala konať česká polícia. O čo presne ide? Aké sú tieto znaky? Aké riziká podstupujú ľudia, ktorí chcú vycestovať za prácou? Klasicky, ako v našom prípade, je ľuďom žijúcim v zlých podmienkach na Slovensku sprostredkované ubytovanie a sľúbená práca. Po príchode na miesto sa ľudia okamžite ubytujú a zaplatia nájomné za dva a často aj viac mesiacov. Vzápätí zistia, že žiadna práca im sprostredkovaná nebola. Podvod spočíva v tom, že ľudia, ktorí sú takmer na mizine, dajú svoje posledné peniaze za sprostredkovanie práce a za ubytovanie. Tým svoj účel v reťazci podvodu splnili a stávajú sa zbytoční.

Ilustračná fotografia

Ilustračná fotografia

Ich situácia je však potom oveľa horšia ako v čase, keď odchádzali z ťažkých podmienok zo Slovenska. Aby získali peniaze na sprostredkovanie práce a ubytovania, nezriedka totiž predávajú všetky cenné veci, ktorými disponujú, vrátane bývania. Nárok na sociálne dávky v Českej republike im nevzniká automaticky, až po splnení potrebných kritérií. Nárok na sociálne dávky môže vzniknúť za pevne stanovených podmienok. Jednou z nich je aj povinnosť požiadať v Českej republike o prechodný pobyt.

Po troch mesiacoch pobytu bývajú imigranti hodnotení v zmysle zákona o cudzincoch. Keďže v tomto prípade neexistuje ani teoretická šanca, že by si títo ľudia mohli nájsť v regióne prácu, na základe bodového hodnotenia sú vyhodnotení ako neodôvodniteľná záťaž pre systém pomoci v hmotnej núdzi. To vedie k zrušeniu prechodného pobytu a strate nároku na dávky. Ako rodina bez príjmu sa ocitajú v nebezpečenstve, že im budú odobraté deti za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona. Rodina sa tak bez práce a dávok ocitá v stave, ktorý ich núti k návratu na Slovensko.

Po príchode na Slovensko sú potom obete tohto typu podvodu v takmer bezvýchodiskovej situácii. Odcestovaním do iného štátu stratili nárok na dávky zo slovenského sociálneho systému a určitú dobu potrvá, kým sa opäť stanú súčasťou systému. Minimálne dva mesiace tak títo ľudia budú bez akýchkoľvek príjmov. V prípade, že svoju nehnuteľnosť pred odchodom do ČR predali, hrozí im, že nebudú mať kde bývať a hlavne, ako zabezpečiť náležitú starostlivosť o deti. Z týchto dôvodov je tu neustále prítomná hrozba odobratia detí do starostlivosti štátu, hoci na prechodnú dobu.

Ako sa vyhnúť tomu, aby sme sa stali obeťou tohto typu podvodu? Je potrebné, aby prísľub práce nebol sprostredkovaný len ústne od človeka, ktorý k vykonávaniu sprostredkovateľskej činnosti nie je oprávnený. Rovnako podozrivé je, ak nám títo ľudia – pod akýmikoľvek zámienkami – zakazujú o ich ponuke hovoriť s inými. Ponuku práce a prísľub pracovného miesta je naopak potrebné potvrdiť buď úradom práce alebo oficiálnou sprostredkovateľskou agentúrou. Informácie si je tiež potrebné overovať s ľuďmi, ktorí naše práva môžu obhajovať: starosta obce, pracovníci úradov práce, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier. V opačnom prípade hrozí, že nádej na lepší život sa veľmi rýchlo rozplynie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ilustračná fotografia

Organizácia Člověk v tísni, n.o., pobočka Ústí nad Labem v tejto súvislosti organizuje v Košiciach dňa 29.10.2014 seminár o konkrétnych podobách problémov, na ktoré môžu imigranti zo Slovenska v Českej republike naraziť, poskytne tiež návrhy riešení, ako sa potenciálnym problémom vyhnúť. Pozvánka aj s kontaktom na organizátorov je tu.

Za sprostredkovanie informácií použitých v tomto článku ďakujeme pánovi Mgr. Janovi Husákovi z Magistrátu mesta Ústí nad Labem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.