Pracovné pozície

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) hľadá v rámci implementácie Národných projektov vhodných kandidátov na nasledovné pozície:

 Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb