Publikácie

UNDP – Pomohli projekty Rómom na Slovensku?

MPSVR SR – Príklady dobrej praxe 2007 – 2013 

ŠIOV – Zo školy do zamestnania

ŠIOV – Zo školy do zamestnania 

Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková – Sociálne služby: zacielené na kvalitu

L.Brichtová, K.Repková – Sociálne služby: zacielené na kvalitu 

UNDP – Pomohli projekty Rómom na Slovensku?

UNDP – Pomohli projekty Rómom na Slovensku?