RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY A ICH ÚSPEŠNOSŤ

Transformácia spoločnosti a trend vývoja kvality ľudského života vytvára v prípade marginalizovaných rómskych komunít špecifické problémy. Rómske komunity boli oddávna stredobodom politických diskusií či už na Slovensku, alebo v rámci celej Európskej únie a zahraničia. Príslušníci a príslušníčky týchto komunít často nemali vytvorené vhodné podmienky na plnohodnotnú adaptáciu a začlenenie sa v ekonomickom a kultúrnom spoločenskom živote ako aj ostatní obyvatelia.

Rómske občianske hliadky (ďalej len „ROH“) sú z globálneho hľadiska nástrojom na udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti v obci, na podporu komunitného rozvoja a zníženie trestnej činnosti v rámci protispoločenských konaní. Okrem hlavných cieľov sa buduje v rámci spoločenského dialógu vzťah medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce.

Pri tvorbe článku sme vychádzali z metodickej príručky, v ktorej sú jasne rozpísané čiastkové ciele ROH:

  • Zníženie páchania sociálno-patologických javov nielen v rizikových skupinách,
  • Zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obci,
  • Skvalitňovanie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce,
  • Zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi Policajným zborom SR, obecnou políciou, samosprávou, štátnou správou, miestnym zdravotným strediskom, pomáhajúcimi profesiami (ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“),
  • Posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej (nielen trestnej činnosti),
  • Sprevádzanie detí do školy, spolupráca s rodičmi žiakov a zamestnancov.

Rámec pre zisťovanie úspešnosti ROH získala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) formou prieskumu vyjadrení kompetentných osôb súčinných na projekte.

Rómske komunity sú spoločensky diskriminované v rôznych smeroch. Implementovanie projektov IA MPSVR SR vytvára niekoľko možností na pomoc problémovým obciam, nadviazanie spolupráce s mestskou políciou a samotná kooperácia ROH s pomocnými profesiami v kritických oblastiach sú prínosom pre spoločnosť a MRK zároveň. Môžeme skonštatovať, že po uplynutí dlhšej doby sme taktiež zaznamenali značné zlepšenie komunikácie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom vplyvom činnosti hliadok. Značný rozdiel medzi fungovaním problematických oblastí si všimla nielen polícia, ale aj samotní obyvatelia. Na príklade by sme uviedli niekoľko obcí, v ktorých boli úspešne implementované ROH.

Starostka obce Lenartov, p. Bľandová, sa pre webový portál korzár.sme.sk vyjadrila k ROH ako k úspešnému projektu, ktorý sa ujal a má dobré meno, pretože hliadky si pochvaľujú nielen obyvatelia, ale aj štátna polícia. Úlohou ROH v Lenartove je najmä zabezpečovanie poriadku v sedemstočlennej rómskej osade. Podľa vyjadrenia p. starostky v osade klesol počet lúpeží dreva, klesli krádeže úrody na poliach, počet drobných krádeží a v neposlednom rade zabezpečenie eliminácie záškoláctva. „Cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sú v obci dva projekty, a to: Rómske občianske hliadky a Sociálne a zdravotné služby – bližšie k ľuďom, máme osem členov rómskej hliadky a dvoch koordinátorov, všetko sú ľudia do 35 rokov. Okrem jedného koordinátora sú všetci členovia komunity, každý musel spĺňať prísne kritériá, musel byť autorita v danej komunite a na jeho výber prebehlo riadne výberové konanie,“ vysvetľuje starostka. Hlavnou podmienkou výberu a prijatia hliadky je bezúhonnosť.

Obec Jarovnice sa vyznačuje najväčšou rómskou komunitou na Slovensku. Starosta obce, p. Florián Giňa, využil možnosť nenávratného finančného príspevku v rámci projektu s názvom „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“. Snahou obce je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity. V rámci projektu bolo v obci vytvorených deväť pracovných miest a situácia sa od minulého roku výrazne zlepšila.

ROH boli počas tohto roka pre samosprávu obce Muránska Dlhá Lúka (okr. Revúca) značným prínosom a vďaka ich pôsobeniu došlo k zlepšeniu situácie v dedine aj v miestnej rómskej osade Rúbanka. Ako uviedol na stránke obce starosta Marek Nosko, ROH vhodne doplnili prácu terénnych sociálnych pracovníkov, ktorých mala obec aj doteraz. Priamo v dedine síce podobné problémy nie sú, ale občianske hliadky tu pomáhajú zvýšiť bezpečnosť školopovinných detí. „Naša škola sa totiž nachádza priamo v strede dediny a v čase, keď chodia žiaci do školy, je tam najvyššia koncentrácia dopravy. Členovia hliadok ich preto odprevádzajú a dohliadajú na ne. Sú vybavení reflexnými bundami a zastavovacími terčíkmi, takže v prípade potreby vedia premávku usmerniť,“ priblížil starosta. Ako dodal, hliadky dozerajú aj pri presune detí do jedálne, ktorá sa nachádza mimo areálu školy, a pri návrate žiakov zo školy domov.

Prácu rómskych občianskych hliadok v Jelšave hodnotí pozitívne aj polícia. „Na ich činnosť boli zo strany Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jelšave a občanov mesta zaznamenané len kladné ohlasy. Počas ich pôsobenia došlo v meste k celkovému zlepšeniu verejno-bezpečnostnej situácie a k poklesu priestupkovej kriminality,“ uviedla pre webový portál teraz.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, Mária Faltániová. Dodala, že občianske hliadky boli nápomocné aj pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských akcií v meste a podľa potreby im bol upravený pracovný čas.

Vznikom ROH sa v rámci celého Slovenska vytvorilo 322 nových pracovných miest pre rómskych občanov MRK. V nasledujúcej tabuľke máme možnosť vidieť pomer vytvorených pracovných pozícií v jednotlivých krajoch Slovenska.

 

graf

Zdroj: ITMS

Aj v ostatných obciach splnili implementované projekty svoj účel, pričom však ešte stále treba pracovať na odstránení mnohých problémov. Implementovanie týchto projektov vytvorilo pre rómskych obyvateľov na území Slovenska vhodné podmienky na ekonomickú aj kultúrnu adaptáciu v spoločnosti. Môžeme zhodnotiť, že implementovanie týchto projektov IA MPSVR SR bolo pre tieto oblasti pozitívnym zásahom v rámci adaptácie v spoločnosti.  

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.