Rozhovor s generálnou riaditeľkou FSR Alenou Bašistovou

 

logo_caf_bocne

MN:  Prečo ste sa rozhodli prihlásiť organizáciu do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013?

AB: Do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 sme vstúpili so zámerom osvojiť si metodiku modelu CAF, získať skúsenosti, aplikovať ich a naučiť sa, ako zlepšovať celý systém fungovania manažérstva kvality v organizácii. Prihlásili sme sa prvýkrát a začiatky boli naozaj ťažké. V živote sú začiatky to najhoršie a zároveň najlepšie, pretože na konci vieme, čo treba zlepšovať, vieme bilancovať a dokážeme sa vyvarovať prípadných rizík. Toto bolo pre nás prioritnou úlohou, ktorú sme ako organizácia zvládli.

GR1-600x321

AB: Samohodnotenie podľa modelu CAF bolo pre nás odrazovým mostíkom na ďalšej ceste k zvyšovaniu úrovne kvality fungovania organizácie. Výsledky naplnili naše očakávania. Je to pre nás jednoznačne signál, že ideme správnou cestou, ak chceme ďalej zvyšovať úroveň kvality našich činností. Pozitívom bola pre nás predovšetkým spätná väzba modelu CAF, ktorá nás v dobrom zmysle „donútila“ zhodnotiť uplynulé obdobie a zanalyzovať naše plnenie cieľov a úloh. Vypracovali sme analýzy zlepšovania, plány vzdelávania, zefektívnila sa činnosť celej organizácie a naša práca. Počas vypracovávania samohodnotiacej správy prebehlo veľa diskusií nielen medzi jednotlivými členmi CAF tímu, ale aj ostanými zamestnancami a prišlo samozrejme aj ku konfrontáciám, ktoré nás posunuli ďalej. To čo spájalo jednotlivé tímy a jednotlivých zamestnancov bola vízia pozitívnych zmien, ktoré by pomohli zefektívniť fungovanie organizácie a urobiť ju lepšou a kvalitnejšou.

MN: Aké máte ďalšie ciele v oblasti zlepšovania manažérstva kvality v organizácii?

logo_NCSRK_zlepsenie_CAF

AB: FSR je klientsky orientovaná organizácia verejnej správy, ktorá patrí k lídrom v oblasti implementácie ESF formou národných aj dopytovo orientovaných projektov. Vzťah FSR s klientmi, verejnosťou, zamestnancami a inými orgánmi v oblasti implementácie je založený na partnerských vzťahoch, vzájomnej dôvere, transparentnosti a predvídavosti krokov. Stojíme si za názorom, že ako organizácia bude pristupovať k svojim klientom, tak aj oni budú pristupovať k nej, samozrejme so všetkou zodpovednosťou, ktorá z toho vyplýva. Svoje ďalšie zlepšovanie chceme smerovať do prezentovania našej organizácie smerom k našim klientom. Prioritnou je pre nás i oblasť vzdelávania zamestnancov v rámci poskytovaných školení zameraných ako na odbornú tak aj osobnostnú stránku.

Našim cieľom je ostať lídrom v oblasti implementácie ESF formou národných a dopytovo orientovaných projektov zameraných na skupiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie alebo už sú vylúčené. Týmto cieľom a aktivitami zároveň napĺňame strategické zámery Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016 v sociálnej oblasti.