Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce môžu požiadať o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory

Dňa 09.04.2015 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa konalo prvé zasadnutie prípravného výboru Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktoré slávnostne otvoril minister Ján Richter.

„Od komory očakávame veľa pozitívnych vecí. Predovšetkým to, že sa bude venovať profesijným otázkam, bude podporovať rozvoj a zvyšovať kvalitu sociálnej práce. Komora pomôže sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce v ich neľahkej práci, a zároveň bude zodpovedným partnerom pre rôzne inštitúcie doma i v zahraničí,“ zdôraznil minister Ján Richter.

o_ksp8

Prípravný výbor Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce si na prvom zasadnutí zvolil svojho predsedu – Mgr. Petra Kulifaja. Úlohou prípravného výboru bude vypracovať návrh štatútu komory, rokovacieho poriadku komory, volebného poriadku komory, disciplinárneho poriadku komory, hospodárskeho poriadku komory, ako aj etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce. Zároveň táto skupina pripraví ustanovujúci snem komory do 30. septembra 2015.

o_ksp11

Sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce, ktorí majú záujem o členstvo v komore, môžu podať žiadosť o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory prípravnému výboru do 30. júna 2015. Žiadosť musí byť podaná písomne na adresu sídla ministerstva práce s označením „ Prípravný výbor“ a musí obsahovať meno, priezvisko a kontaktnú adresu žiadateľa o zápis do zoznamu zakladajúcich členov komory. Súčasťou žiadosti je overená fotokópia dokladu o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní v odbore sociálna práca a potvrdenie o vykonávaní sociálnej práce v praxi.

Viac informácií k žiadostiam je dostupných na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Sociálny pracovník preberá zodpovednosť za množstvo úkonov pri vykonávaní sociálnej práce ako širokospektrálnej činnosti s klientmi, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivých a zložitých životných situáciách. Na výkon tejto náročnej činnosti nie sú dostatočne vytvorené motivačné, pracovné a mzdové podmienky. Dúfame, že Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce bude plniť funkciu profesijnej organizácie, ktorá bude vytvárať podmienky pre zvýšenie statusu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce a spravovanie tejto profesie so zákonnou garanciou profesionality.

MPSVR SR: Príprava zriadenia komory sociálnych pracovníkov

Foto: MPSVR SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.