Číslo 1/2014

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Základné informácie o národnom projekte Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI): Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb Prijímateľ: Fond sociálneho rozvoja Realizácia projektu: 03/2013 – 08/2015 Alokácia: 1 000 000 € Pôvodne boli inštitúcie…

Medzinárodná konferencia „Európske občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti“

V dňoch 11. – 12. novembra 2013 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia „Európske občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti“, ktorú zorganizovala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa a s finančnou podporou Európskej únie. Na konferencii sa…

Veľtrh Job Expo 2013

Veľtrh Job Expo 2013

Výstavisko Agrokomplex v Nitre organizoval v dňoch  18. – 19. apríla 2013 veľtrh pracovných príležitostí – Job Expo 2013, kde sa zároveň konala aj XV. Medzinárodná burza práce a XXI. ročník výstavy Mladý tvorca. Tretí ročník veľtrhu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí…