2017

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, a to v oblasti zameranej…

Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná

Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná

V rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I,  ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu Operačného programu Ľudské zdroje otvárame nový seriál článkov, v ktorom vám chceme predstaviť ľudí pracujúcich priamo v teréne a ktorí nám pomôžu otvoriť…