Číslo 1/2015

Opatrovateľská služba v zariadení Sociálne služby mesta Trenčín

Opatrovateľská služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov a prevádzkované zariadenia opatrovateľskej služby sú v krajskom meste Trenčín zabezpečované aj prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín. Vytvára podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť zameranú na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana umiestneného…