Terénna sociálna práca v obci Richnava

V obci Richnava sa po prvýkrát spustil projekt terénnej sociálnej práce v júni 2013. Žije tu v segregovanej rómskej osade okolo dvetisíc jej obyvateľov. Väčšina z nich má ukončené len základné vzdelanie, a to je najväčším problémom s uplatnením sa na trhu práce, a následkom toho je neschopnosť zabezpečiť si dôstojnejší život vlastnými silami. V rómskej osade je vysoká dlhodobá nezamestnanosť, ktorá každým rokom rastie.

16_richnava 8_small      016_richnava 5_small

Terénna sociálna práca je pre obec Richnavu veľkým prínosom. Pôsobia tu dve terénne sociálne pracovníčky a dvaja asistenti, ktorí sú priamo z rómskej komunity, čo výrazne uľahčilo nadväzovanie kontaktov s rómskou komunitou a vybudovanie si dôvery vo veľmi krátkom časovom horizonte. Po roku činnosti terénnej sociálnej práce v obci využilo jej služby takmer 400 klientov, ktorí sa vďaka terénnej sociálnej práci posunuli aspoň o malý krok vpred. Takmer všetci klienti pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity.

016_richnava 7_small      016_richnava 6_small

Dosah pôsobenia terénnej sociálnej práce v obci je širokospektrálny a je otvorená pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Zároveň je to práca plná nových a otvorených možností, ktorá pomáha rozvíjať vlastný potenciál človeka, a tak sa spoločne podieľať na humanizácii ľudského života. Terénni sociálni pracovnici a ich asistenti pomáhajú klientom predovšetkým v oblastiach bývania, finančného začlenenia, zdravia, vzdelania a zamestnanosti. Môžeme uviesť zopár príkladov z praxe ako napr. pomoc pri nastavovaní rôznych splátkových kalendárov, hľadanie spoločných možností ako riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu, ako hospodáriť s peniazmi, starostlivosti o svoje zdravie a zdravie svojich deti. Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti motivujú rodičov a samotné deti záujmom o vzdelanie, aby si uvedomili, že je to veľmi dobrý štart do života a pre ich samotnú budúcnosť. Taktiež je tu podpora zo strany terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov, aby sa klienti podieľali na aktivačnej činnosti. Týmto si klienti budujú pracovné návyky a taktiež si môžu zvýšiť svoj príjem. V pôsobení sociálnych pracovníkov nikdy nestačí zamerať sa iba na jednu z uvedených oblastí. Terénna sociálna práca v obci okrem spomínaných činnosti poskytuje klientom sociálne poradenstvo a pomoc klientom pri riešení rôznych problémov, ktoré by bez pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov sami nezvládli. Uvedenými činnosťami, ktoré sú opísané, sa snažia terénni sociálni pracovníci za pomoci asistentov terénnych sociálnych pracovníkov zmierňovať proces vyčlenenia jednotlivcov a skupín zo spoločnosti.

016_richnava 4_small      016_richnava 2_small

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je predovšetkým vedenie klientov k zodpovednosti a samostatnosti, pomoc pri získavaní sociálnych zručnosti, aby klienti vedeli sami čeliť problémom, s ktorými sa počas svojho života stretnú. Úlohou terénnej sociálnej práce je podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne a vyhnúť sa prepadu. Je to dlhodobá práca v malých krokoch za ktorými sa často skrývajú veľké pokroky.

Autor:

Mgr. Martina Gabošová – terénna sociálna pracovníčka obce Richnava

2 myšlienky na “Terénna sociálna práca v obci Richnava

 1. Brutovska Mariana

  Vďaka za článok, so záujmom som si ho prečítala. Musím povedať, že zatiaľ Vašu prácu v obci nepociťujeme, nepočuli sme ani od Rómov nejaké referencie. To, čo popisujete je na realitu, v ktorej žijú príliš teoretické.Myslím, že ich netreba viesť ako deti, odpratávať im prekážky, ale pomenovať hlavné problémy, určiť koncepciu, možnosti pomoci, aby to bolo aj výchovné, ale nič také som sa zatiaľ nedočítala. Ťažko riešiť tento problém z Bratislavy, ale tiež z úradu. Ak bude dovolené, aby deti mali deti, aby sme platili za nezodpovednosť, aby rodičia sa starali o svoje deti len povrchne, ťažko čakať nejaké zlepšenie. Oni sami sú spokojní, nikdy sa nemali tak dobre ako dnes, prečo by mali chcieť viac? Hrajme sa ďalej, veď niekto to zaplatí. S pozdravom Mariana

  1. Martina Gabošová

   Ďakujeme za reakciu. Je nám ľúto, že takto negatívne vidíte činnosť našej práce. Terénna sociálna práca v obci Richnava je vôbec prvým nástrojom, ktorým sa obec rozhodla pomôcť Rómom. Segregovaná rómska osada v Richnave, ktorá vykazuje viditeľne známky chudoby a je jednou z najchudobnejších a najväčších rómskych komunít gelnického okresu sa pomoci prostredníctvom terénnej sociálnej práce dostalo ako jednej z posledných obcí. Do 1.6.2013 sa v obci vôbec nikto nezaujímal o život a problémy miestnych Rómov.
   Terénna sociálna práca je v obci viac ako jeden rok a svojou činnosťou sme pomohli viac ako 400 ľuďom. Je ťažko dať priestor na predstavenie tak náročnej práce, ako je terénna sociálna práca, ktorá je plná predsudkov, kde spoločnosť je nastavená tak, že vníma terénnych sociálnych pracovníkov ako tých, ktorí budú pretvárať rómske osady. Úlohou terénnej sociálnej práce nie je určovať nejaké koncepcie a niekoho prevychovávať. Terénni sociálni pracovníci musia rešpektovať kultúrny kódex komunity s ktorou pracujú. Svojou činnosťou sa snažíme poskytnúť odbornú pomoc všetkým, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a
   nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. To je hlavným poslaním terénnej sociálnej práce.

   V osade žijú ľudia s veľmi nízkou vzdelanostnou úrovňou, ktorí nemajú nadobudnuté dostatočné vedomosti, návyky a zručnosti potrebné k bežnému životu. Skončili základnú školu a nie sú schopní samostatne vyplniť napr. žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, potrebujú pomoc zo strany terénnych sociálnych pracovníkov. Majú problém porozumieť obsahom rôznych úradných dokumentov a potrebujú pomoc terénneho sociálneho pracovníka, aby im vysvetlil obsah napr. Rozhodnutia z ÚPSVaR. Mnohokrát potrebujú aj pomoc zo strany asistenta terénneho sociálneho pracovníka, aby im to pretlmočil do rómskeho jazyka. Pre väčšinu ľudí sú to bežné samozrejmé veci, ale sú ľudia, ktorí potrebujú aj v takýchto veciach pomôcť, aby sa posunuli aspoň o malý krôčik vpred. Áno je to tak, nie každý človek si dokáže pomôcť sám. A práve týmto ľudom je nápomocný terénny sociálny pracovník, ktorý je zároveň poradcom, sprievodcom, mediátorom, organizátorom a človekom, v ktorom nájdu oporu a pomoc. Jeho úlohou je podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne a vyhnúť sa prepadu.
   Obrovské plus terénnej sociálnej práce v obci Richnava je aj v tom, že si Rómovia začali uvedomovať svoje problémy, ktoré neriešením ešte viacej prehlbujú ich nepriaznivú sociálnu situáciu. Vo väčšine prípadov im tieto problémy nie sú ľahostajné, a chcú ich za pomoci činnosti terénnej sociálnej práce aspoň minimalizovať. Taktiež sme názoru, že terénna sociálna práca môže byť účinná iba vtedy, ak jednotlivci budú chcieť svoj život zmeniť a budú k tejto zmene aj aktívne pristupovať.
   A čo sa týka spokojnosti Rómov, tak môžeme jednoznačne konštatovať, že Rómovia nie sú spokojní so svojim životom. Z praxe môžeme vidieť, že aj v segregovaných rómskych osadách sa nachádzajú Rómovia, ktorí by radi zmenili svoj život. Podľa ich slov nálepka Róm ich sprevádza na každom kroku a veľmi ťažko je začleniť sa medzi majoritnú spoločnosť. Následne z toho vychádza apatia Rómov voči zmene, neveria, že ich život sa môže zmeniť, a to sa prejavuje na ich ľahostajnom spôsobe života. Spoločnosť by mala prijať fakt, že človek si nemôže vybrať komu, kde a ako sa narodí. Je aj na nás, či dokážeme prekonať dlhými rokmi budované predsudky, ktoré, bohužiaľ, sú v slovenskej spoločnosti zakorenené hlboko.

   Mgr. Martina Gabošová
   Terénna sociálna pracovníčka obce Richnava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.