Úvod

Vážení čitatelia,

život sa s nikým nehrá, je nevyspytateľný, nepýta sa nás či sme alebo nie sme pripravení na ťažké životné situácie. Prosto sa to stane a hodí nám poleno pod nohy. My však vieme, že prekážky sú tu pre nás na to, aby sme ich prekonávali a hľadali v nich príležitosti, ktoré môžeme využiť. Fond sociálneho rozvoja (FSR) je organizácia, ktorá patrí pod Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Bol vytvorený na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na okraj. Táto organizácia je tu na to, aby pomohla hľadať možnosti a príležitosti, ktoré v ťažkej situácii nevidíme. Úlohou FSR je efektívne sprostredkovať pomoc tam, kde je najviac potrebná: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, predčasne opúšťajúcim školy, ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu. FSR plnením tejto úlohy prispieva k odstraňovaniu chudoby, sociálneho vylúčenia a k zvyšovaniu zamestnanosti v Slovenskej republike.

Z koláča s názvom rok 2014 je už kúsok odkrojený …… Čo od neho očakávame?

Realizáciu Národných projektov: Podpora opatrovateľskej služby, Komunitné centrá, Terénna sociálna práca v obciach, Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.

Vyhodnotenie výziev a zazmluvnenie projektov, ktoré prešli odborným hodnotením a budú schválené MPSVR SR: kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02,  OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.

Generálna riaditeľka FSR Alena Bašistová povedala: „Záleží mi na tom, že FSR svojou výkonnosťou napreduje a spĺňa výnimočnosť organizácie a všetky predpoklady na činnosť, pre ktorú bol FSR zriadený. Tak sme sa do toho pustili. V rámci implementácie manažérstva kvality v organizácii sa budeme aj naďalej snažiť zlepšovať kvalitu našej práce, služieb, ktoré poskytujeme, zlepšiť informovanosť a komunikáciu do vnútra i navonok a zvýšiť efektivitu našej práce. V roku 2013 sme v prestížnej súťaži Národná cena SR za kvalitu získali Ocenenie zlepšenia výkonnosti v kategórii C3 a sme na to právom hrdí.

prvom vydaní e-časopisu vám poskytneme stručné informácie o aktivitách Národných projektov FSR, o aktuálnych výzvach. Vzhľadom na to, že zlepšovanie je jednou z priorít FSR a tiež vyplýva z Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016 samohodnotenie a zlepšovanie vo FSR pokračuje dávame mu priestor aj v tomto čísle časopisu. Samohodnotenie a komunitné plánovaniemeranie kvality sociálnych služieb, vplyv vzdelávania na kvalitu sociálnych služieb, koučovanie v sociálnej práci áno či nie? a vzdelávanie, zamestnávanie a sociálna práca pre obvinených a odsúdených je len zlomok príspevkov, ktoré plánujeme pre vás pripraviť.

Je to veľká výzva chopiť sa možnosti vydávať populárno-náučný e-časopis, no práve výzvy, využité šance a potenciál v nás nás posúvajú vpred. Veríme, že vás nesklameme a budeme sa snažiť neustále sa zlepšovať. Práve preto, aby sa stal e-časopis Sociálna spoločnosť aj vašou súčasťou.

Ďalšie číslo e-časopisu by sme radi obohatili aj vašimi príspevkami, postrehmi, nápadmi, pripomienkami.

Príspevky zasielajte na adresu socialnaspolocnost@iazasi.gov.sk

Mária Nezvalová, šéfredaktorka