Veľtrh Job Expo 2013

Výstavisko Agrokomplex v Nitre organizoval v dňoch  18. – 19. apríla 2013 veľtrh pracovných príležitostí – Job Expo 2013, kde sa zároveň konala aj XV. Medzinárodná burza práce a XXI. ročník výstavy Mladý tvorca. Tretí ročník veľtrhu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Pracovné miesta ponúkali nielen zamestnávatelia zo Slovenska, ale i zo zahraničia ako aj sprostredkovateľské agentúry a partneri siete EURES. Mnohé spoločnosti ponúkali vzdelávanie, prípravu pre trh práce a kariérne poradenstvo.

Súčasťou veľtrhu Job Expo 2013 bola aj odborná panelová konferencia o trhu práce za účasti premiéra Roberta Fica, ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hospodárstva SR, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, školstva, vedy, výskumu a športu SR a komisára Európskej komisie pre zamestnanosť Lászlóa Andora, ktorý so svojím tímom neskôr navštívil aj stánok FSR. Hlavnými témami konferencie bolo podnikateľské prostredie a tvorba pracovných miest, prechod zo školy na trh práce, legislatívna podpora zamestnanosti a sociálna zodpovednosť podnikov na trhu práce.

FSR spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a SIA v Pavilóne M5 v stánku č. 1 poskytoval informácie týkajúce sa Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zamestnanci FSR oboznamovali účastníkov výstavy o prebiehajúcich výzvach, možnostiach ako získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, a o pripravovaných pracovných pozíciách. Účastníci veľtrhu nám po prezentácii odovzdali spolu 62 životopisov a vyplnených dotazníkov uchádzača o zamestnanie. Aj po ukončení veľtrhu práce prichádzali životopisy návštevníkov nášho stánku na elektronickú adresu FSR.

Fotogaléria