Začínajúca realizácia národných projektov prostredníctvom veľtrhu práce

V dňoch 25. – 26. septembra 2013 sa v Steel Aréne v Košiciach uskutočnil veľtrh –  SVET PRÁCE 2013, ktorého organizátorom bola spoločnosť pôsobiaca v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov – LUTO Automotive s.r.o.  Medzi pozvanými hosťami nesmeli chýbať:

Ing. Jozef Burian – štátny tajomník, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Ing. Ján Jakubov – námestník primátora mesta Košice
Ing. Ján Ragan – podpredseda Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Oliver Kovács – zástupca riaditeľa Košického samosprávneho kraja
Mr Eric H. Loeb – Vice President, International External Affairs AT&T
Gabriel Galgóci – Country General Manager AT&T Global Network Services Slovakia

Konatelia spoločnosti LUTO Automotive, ktorá veľtrh organizovala, páni Ing. Martin Malik a Ing. Matej Trebuľa, otvorili veľtrh príhovorom a predstavením hostí.

Cieľom veľtrhu bolo pracovné stretnutie cieľových skupín trhu a podpora zamestnanosti v rámci celého Slovenska, s prioritným zameraním na košický región. Jedným z partnerov bolo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v rámci neho aj Fond sociálneho rozvoja (FSR). Alena Bašistová, generálna riaditeľka FSR vystúpila s príhovorom, v ktorom predstavila národné projekty, ktoré bude realizovať FSR.

K prebiehajúcim a k pripravovaným národným projektom sa uskutočnila pre záujemcov v PRESS CENTRE dvojhodinová prezentácia s diskusiou, počas ktorej generálna riaditeľka FSR spolu s ďalšími zástupcami FSR podrobnejšie priblížili nasledovné národné projekty:

  • Terénna sociálna práca v obciach,
  • Komunitné centrá,
  • Podpora opatrovateľskej služby,
  • Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb,
  • Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I,
  • Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality na FSR.

Účastníci veľtrhu práce sa vo voľnej diskusii najviac zaujímali o národné projekty Komunitné centráPodpora opatrovateľskej služby. Položené otázky smerovali hlavne k termínu spustenia národných projektov, spôsobu, akým budú vyberaní prevádzkovatelia komunitných centier a poskytovatelia opatrovateľských služieb či otázky týkajúce sa oprávnených výdavkov. Počas krátkej diskusie boli zodpovedané a vysvetlené všetky položené otázky, ako aj vysvetlený celý systém fungovania týchto dvoch národných projektov.

Možnosť prezentovať svoju firmu a priblížiť jej činnosť potenciálnym uchádzačom využili či už na hlavnom pódiu, na ploche alebo v press centre aj známe slovenské a medzinárodné spoločnosti. 

Fotogaléria